Belgien

Krav og regler ved eksport til Belgien

Areal og befolkningstal

30.519 km², 11.570.762 indb. (2018 est.)

Bruttonationalprodukt

$46.600 per capita (PPP) (2017 est.)

Vigtigste byer

Bruxelles, Antwerpen, Liège, Gent, Brügge

Forretningssprog

Fransk, dog anvendes tysk evt. engelsk i den flamske del af Belgien

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 Euro = 100 Cent

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser 

Importforhold

Alle varer af EU-oprindelse eller i fri omsætning i EU kan normalt indføres frit.

Handelsforhold

Tilbud og betaling

Afgives sædvanligvis i EURO. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her. INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Åben regning: Anvendes ofte. Morarenter anvendes undertiden. Kontantrabat forekommer ved store beløb og hvis betaling sker inden 3 dage. Kredittid 30 dage fra månedsskift efter fakturadato.

Dokumentinkasso: Anvendes.

Remburs, uigenkaldelig og bekræftet, tilrådes over for nye og ukendte forretningsforbindelser og ved store kontrakter.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Told

Ingen told eller afgifter på EU-varer. Tarif baseret på EU's fællestarif, inddelt efter HS-nomenklaturen. Eventuel tredjelandstold er normalt baseret på varens CIF-værdi.

Toldbehandling

Belgien er med i ATA Carnet ordningen. DI Certifikatservice udsteder ATA Carneter, hovedreglen er dog, at ATA Carnet ikke er nødvendigt ved eksport til Belgien. 

Tredjelande: Importvarer skal anmeldes til toldvæsenet indenfor 24 timer. Selve indfortoldningen skal ske indenfor 14 dage fra ankomsttidspunktet.  Importvarer som ikke anmeldes som ovenfor anført, overføres til statsligt toldlager og kan efter 1 års oplagring af toldmyndighederne sælges på offentlig auktion.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Handelsfaktura

Det anbefales at lave fakturaen på engelsk eller fransk. Den skal indeholde sælgers og købers navn og adresse, og tilsvarende oplysninger om godsmodtager, hvis denne ikke er identisk med køber. De fakturerede varer specificeres nøje med varebeskrivelse, mængde, enhedsangivelse og pris, møntsort og totaler. Tillige angives kolliantal og art, brutto og nettovægt, leverings og betalingsbetingelser samt oprindelsesland.

Ved momsfrit EU-salg (modtager betaler erhvervelsesmoms i eget land) skal modtagerens momsnummer påføres fakturaen. Det er afsenders forpligtelse at sikre, at momsnummeret er korrekt. I fakturaen skrives: "0-sats" / "zero-rated" / "free of VAT" eller henvisning til relevant momslovgivning. Hvis køber ikke har, eller ikke kan oplyse et gyldigt momsnummer, skal der udstedes en faktura, som er pålagt afsendelseslandets momssats.

Pr. 1. januar 2020 er der indført nye, skærpede dokumentationsregler ved momsfrit salg i EU. Her skal du særligt være opmærksom på de forskellige krav til dokumentation, når du som sælger eller din køber står for eller arrangerer transporten. Læs mere på SKATs hjemmeside under fanen 'Dokumentationskrav ved handel med lande i EU'.

Oprindelsescertifikat

Kun nødvendig for varer fra tredjelande, samt enkelte specielle varer. DI Certifikatservice kan udstede oprindelsescertifikater.

Leverandørerklæring

Leverandørerklæringen er det oprindelsesbevis, som anvendes ved handel mellem EU lande. Når en EU-virksomhed skal videresælge et produkt til et land, som EU har frihandelsaftale med, og produktet indeholder komponenter fra underleverandørerer  i EU, skal virksomheden kunne dokumentere oprindelseslandet på de varer, som den har købt i andre EU-lande. Det danner grundlag for beregning af, om en vare kan opnå EU-oprindelse. Det betyder, at man som virksomhed skal sørge for at indhente leverandørerklæringer, når man skal udstede EUR1, EUR-med, faktura- og oprindelseserklæring. Hvis en virksomhed er underleverandør til en anden virksomhed i EU, kan virksomheden blive bedt om selv at afgive en leverandørerklæring.

Der er ikke et krav om en bestemt godkendt blanket, men tekst og opstilling skal være som det fremgår af CL2015R2447DA0020040.0001_cp 1..1 (europa.eu). Selve erklæringen kan skrives på virksomhedens brevpapir eller indsættes i handelsfaktura eller evt. forsendelsesdokument. Der kan enten være tale om en "Leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus" som afgives for den enkelte sending, eller der kan afgives en "Stående leverandørerklæring for produkter med præferenceoprindelsesstatus". Denne kaldes også "Langtidsleverandørerklæring". Den kan afgives op til to år af gangen for regelmæssige leverancer af samme produkter til samme modtager. Tilsvarende findes der "et sæt" erklæringer for produkter uden præferenceoprindelsesstatus, som anvendes, når der skal laves et oprindelsescertifikat A100.

Ordlyd af leverandørerklæring på engelsk tysk og fransk

Særlige dokumenter

Sundhedscertifikat kræves bl.a. for kødvarer, animalske fedtstoffer, levende dyr, friske grøntsager, frugt, planter og frø.

Landet er med i Apostillekonventionen. Se mere om reglerne for apostillen på UM's hjemmeside

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Emballage

EU (WEEE direktivet/bekendtgørelse for elektronikaffald)

WEEE-reglerne indebærer et producentansvar, som betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal organisere og finansiere tilbagetagning og miljøbehandling af elektronikaffald, samt indberette oplysninger til et producentregister. Man kan enten selve løfte ansvaret ved at tilbagetage produkter eller melde sig ind i en kollektivordning, som så sikrer indsamling og genanvendelse af elektronikaffaldet. Langt de fleste vælge den kollektive løsning. Reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr administreres af DPA-System (Dansk Producentansvars-system). Det er også I DPA’s system, hvor man kan lade sig registrere som producent.

Varer

Varer må ikke være mærket på en sådan måde, at de kan opfattes som værende fremstillet i Belgien.

Særlige bestemmelser for levnedsmidler, øl, vin, spiritus, guld og sølvvarer, tekstilvarer samt kosmetik.

CE-mærkning er obligatorisk på alle produkter jnf. EU's regler.

Standarder

Belgien er fuldgyldigt medlem af International Organization for Standardization, ISO.

Særlige produktkrav

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer:
Fødevarer og drikkevarer: særlige regulativer.
Cigaretter: særlige mærkningsbestemmelser.
Skadedyrsbekæmpelsesmidler: skal være registreret i Belgien.
Medicinalprodukter og kosmetik: særlige bestemmelser.
Legetøj: særlige bestemmelser vedrørende sikkerhedsforanstaltninger.
Emballagedekret: som indebærer pligt til at tage brugt emballage retur til genanvendelse.

Transportforhold

Transport og emballage.

Emballage

Belgien har tilsluttet sig de lande, der anvender genbrugssymbolet "grüne Punkt" på konsumentemballage; Fostplus 

Konnossement/ fragtbrev

Ingen særlige bestemmelser. "Ordre" konnossement tilladt, såfremt "notify" adresse påføres.

Services for DI-medlemmer

Det indre marked

Få hjælp, hvis du støder på handelsbarriere på det indre marked her

Læs mere om regler, rettigheder og vejledninger til handel i Europa her

Arrangementer og værktøjer

Få mere viden om fremstødsværktøjer her

Få et overblik over internationale arrangementer såsom messer, kurser og delegationer som du kan deltage i her

Yderligere information om eksportmarkeder- og regler

Få vejledning og hjælp til spørgsmål i relation til eksportkontrol her

Læs mere om afsætning og eksport hos Fremstillingsindustrien her

Læs om den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder i vores Markedsfokus her

Få hjælp og vejledning til internationale regler af DI Byggeri her

Adresser:

Belgiens Ambassade - København, Danmark
Øster Allé 7
2100 Copenhagen Ø
Tel.: + 45 35 25 02 00
Fax: +45 35 25 02 11
copenhagen@diplobel.fed.be
Office Hours:
09.00-13.00  (Mon-Fri)
14:00-16:00 (Mon-Thu) by appointment
14:00-15:00 (Fri) by appointment

Dansk repræsentation i Belgien
Se information fra UM i linket 'Danmark i Belgien' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk