Belgien

Krav og regler ved eksport til Belgien

Areal og befolkningstal

30.519 km², 11.570.762 indb. (2018 est.)

Bruttonationalprodukt

$46.600 per capita (PPP) (2017 est.)

Vigtigste byer

Bruxelles, Antwerpen, Liège, Gent, Brügge

Forretningssprog

Fransk, dog anvendes tysk evt. engelsk i den flamske del af Belgien

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 Euro = 100 Cent

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser 

Importforhold

Alle varer af EU-oprindelse eller i fri omsætning i EU kan normalt indføres frit.

Handelsforhold

Tilbud og betaling

Afgives sædvanligvis i EURO. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her. INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Åben regning: Anvendes ofte. Morarenter anvendes undertiden. Kontantrabat forekommer ved store beløb og hvis betaling sker inden 3 dage. Kredittid 30 dage fra månedsskift efter fakturadato.

Dokumentinkasso: Anvendes.

Remburs, uigenkaldelig og bekræftet, tilrådes over for nye og ukendte forretningsforbindelser og ved store kontrakter.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Told

Ingen told eller afgifter på EU-varer. Tarif baseret på EU's fællestarif, inddelt efter HS-nomenklaturen. Eventuel tredjelandstold er normalt baseret på varens CIF-værdi.

Toldbehandling

Ingen toldbehandling af EU-varer eller varer i fri omsætning i EU ved direkte forsendelse.

Tredjelande: Importvarer skal anmeldes til toldvæsenet indenfor 24 timer. Selve indfortoldningen skal ske indenfor 14 dage fra ankomsttidspunktet.  Importvarer som ikke anmeldes som ovenfor anført, overføres til statsligt toldlager og kan efter 1 års oplagring af toldmyndighederne sælges på offentlig auktion.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Handelsfaktura

Det anbefales at lave fakturaen på engelsk eller fransk. Den skal indeholde sælgers og købers navn og adresse, og tilsvarende oplysninger om godsmodtager, hvis denne ikke er identisk med køber. De fakturerede varer specificeres nøje med varebeskrivelse, mængde, enhedsangivelse og pris, møntsort og totaler. Tillige angives kolliantal og art, brutto og nettovægt, leverings og betalingsbetingelser samt oprindelsesland.

Ved momsfrit EU-salg (modtager betaler erhvervelsesmoms i eget land) skal modtagerens momsnummer påføres fakturaen. Det er afsenders forpligtelse at sikre, at momsnummeret er korrekt. I fakturaen skrives: "0-sats" / "zero-rated" / "free of VAT" eller henvisning til relevant momslovgivning. Hvis køber ikke har, eller ikke kan oplyse et gyldigt momsnummer, skal der udstedes en faktura, som er pålagt afsendelseslandets momssats.

Pr. 1. januar 2020 er der indført nye, skærpede dokumentationsregler ved momsfrit salg i EU. Her skal du særligt være opmærksom på de forskellige krav til dokumentation, når du som sælger eller din køber står for eller arrangerer transporten. Læs mere på SKATs hjemmeside under fanen 'Dokumentationskrav ved handel med lande i EU'.

Oprindelsescertifikat

Kun nødvendig for varer fra tredjelande, samt enkelte specielle varer.

Særlige dokumenter

Sundhedscertifikat kræves bl.a. for kødvarer, animalske fedtstoffer, levende dyr, friske grøntsager, frugt, planter og frø.

Landet er med i Apostillekonventionen. Se mere om reglerne for apostillen på UM's hjemmeside

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Varerne: Varer må ikke være mærket på en sådan måde, at de kan opfattes som værende fremstillet i Belgien.

Særlige bestemmelser for levnedsmidler, øl, vin, spiritus, guld og sølvvarer, tekstilvarer samt kosmetik.

CE-mærkning er obligatorisk på alle produkter jnf. EU's regler.

Standarder

Belgien er fuldgyldigt medlem af International Organization for Standardization, ISO.

Særlige produktkrav

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer:
Fødevarer og drikkevarer: særlige regulativer.
Cigaretter: særlige mærkningsbestemmelser.
Skadedyrsbekæmpelsesmidler: skal være registreret i Belgien.
Medicinalprodukter og kosmetik: særlige bestemmelser.
Legetøj: særlige bestemmelser vedrørende sikkerhedsforanstaltninger.
Emballagedekret: som indebærer pligt til at tage brugt emballage retur til genanvendelse.

Transportforhold

Transport og emballage.

Emballage

Belgien har tilsluttet sig de lande, der anvender genbrugssymbolet "grüne Punkt" på konsumentemballage; Fostplus 

Konnossement/ fragtbrev

Ingen særlige bestemmelser. "Ordre" konnossement tilladt, såfremt "notify" adresse påføres.

Adresser:

Belgiens Ambassade - København, Danmark
Øster Allé 7
2100 Copenhagen Ø
Tel.: + 45 35 25 02 00
Fax: +45 35 25 02 11
copenhagen@diplobel.fed.be
Office Hours:
09.00-13.00  (Mon-Fri)
14:00-16:00 (Mon-Thu) by appointment
14:00-15:00 (Fri) by appointment

Dansk repræsentation i Belgien
Se information fra UM i linket 'Danmark i Belgien' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk