Færøerne

Krav og regler ved eksport til Færøerne

Areal og befolkningstal

1.400 km², 51.018 indb. (2018 est.)

Bruttonationalprodukt

$40.000 per capita (PPP) (2017 est.)

Vigtigste byer

Torshavn, Klasvik

Forretningssprog

Dansk

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 Krone (DKK) = 100 Øre

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser 

Importforhold

Færøerne er principielt fri for restriktioner, dog er der begrænsninger for stærkere øl, vin og spiritus.

Handelsforhold

Tilbud og betalingssædvaner

Åben regning: Anbefales. Sædvanlig

Dokumentinkasso: Anbefales såfremt man kender kunden. Normal kredittid 30-60 dage.

Remburs: Remburs er ikke sædvanlig i handelen mellem Færøerne og Danmark. Det er dog en mulighed ved store kontrakter og med nye forretningsforbindelser.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Told

Tarif inddelt efter HS-nomenklaturen. Hovedsagelig værditold baseret på varens CIF-værdi.

Toldfrihed eller toldnedsættelse for de fleste varer med oprindelse i EU.

Sædvanlig udførselsangivelse skal udfærdiges.

Vareprøver

Færøerne er med i ATA Carnet ordningen. DI Certifikatservice udsteder ATA Carneter, hovedreglen er dog, at ATA Carnet ikke er nødvendigt ved eksport til Færøerne. 

Vareprøver uden handelsværdi kan indføres afgiftsfrit. Prøver med handelsværdi belægges med sædvanlig afgift.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Udførselsangivelse - Udførsel af varer til lande udenfor EU

Varer som forlader EU skal angives til udførsel i Toldstyrelsens E-eksport system. Udførslen laves af eksportøren selv eller en transportør eller speditør. Angivelsen skal vedlægges de dokumenter, som er nødvendige, for at ekspeditionen kan gennemføres. Efter at varerne er frigivet i E-Export, skal der udskrives et EAD-dokument (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN-nr. (Movement Reference Number). EAD- dokumentet følger varerne, indtil de forlader EU's toldområde, eller forsendelse påbegyndes. Mange virksomheder får deres speditør til at lave udførselsangivelsen. Vær opmærksom på at man som virksomhed har ansvar for, at varer som forlader EU bliver udført korrekt.

Handelsfaktura

Udfærdiges i 2 eksemplarer og skal indeholde:
1) Modtagerens navn og adresse
2) varens art
3) kvantum og
4) priser må opføres således, at der ikke kan opstå tvivl eller misforståelser (kode- og katalognumre er ikke tilstrækkeligt)
5) Oplysning om, hvorledes varen er pakket
6) kolliantal
7) mærker
8) brutto- og nettovægt
9) oprindelsesland
10) erklæring på tro og love, at fakturaen er korrekt, samt eksportørens stempel og underskrift.

Af fakturaen skal endvidere fremgå, hvor mange afsluttede fakturaer, der hører til vareforsendelsen (dvs. såfremt der er flere fakturaer, hvis slutbeløb ikke transporteres, må der på hver enkelt faktura henvises til de øvrige originalfakturaers antal).

Postforsendelser kræver handelsfaktura vedlagt.

HS-tarifnr. kan med fordel påføres fakturaen.

NB: Varer med EU-oprindelse skal faktureres på separat faktura.

Oprindelsescertifikat

Kræves ikke.

Toldpræference og oprindelsesbeviser

For sendinger med en samlet værdi over DKK 45.600 udfærdiges EUR.1-certifikat, som attesteres af toldvæsenet. Alternativt anvendes fakturaerklæring 1, efter forudgående autorisation fra Skat. For sendinger med en samlet værdi som ikke overstiger ovennævnte værdigrænse, kan anvendes fakturaerklæring 2. Denne kan anvendes af alle.

Se mere om oprindelsesregler og frihandelsaftaler, samt teksten til faktura/oprindelseserklæring her.

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Salg af alkoholholdige drikkevarer varetages af et spritmonopol, der har ialt 6 udsalgssteder på øerne.

Med hensyn til kvalitetsbestemmelser, herunder sundheds- og veterinærbestemmelser, patentbeskyttelse, varemærker etc., ligner de reglerne som gælder i Danmark. Det tilrådes dog at indhente oplysninger i tvivlstilfælde.

Transportforhold

Transport og emballage.

Adresser:

Færøernes Repræsentationskontor - København, Danmark
Strandgade 91, 4th fl.
1401 Copenhagen K
Tel.: +45 32 83 37 70
Telex: 15677
info@tingagnes.fo
Office hours:
10:00-15:00 (Mon-Fri)

Rigsombudsmanden - Thorshavn, Færøerne
Se information fra Statsministeriet i linket 'Danmark på Færøerne' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk