Irland

Krav og regler ved eksport til Irland

Areal og befolkningstal

68.894 km², 5.068.050 indb. (2018 est.)

Bruttonationalprodukt

$73.200 per capita (PPP) (2017 est.)

Vigtigste byer

Dublin, Cork, Cobb, Limerick, Waterford

Forretningssprog

Engelsk

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

1 Euro (EUR) = 100 Cent

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser 

Importforhold

Alle varer af EU-oprindelse eller i fri omsætning i EU kan normalt indføres frit.

Handelsforhold

Tilbud og betalingssædvaner
Tilbud sædvanligvis i EURO eller DKK. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her. INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Åben regning: Forekommer. Kredittid på 30-90 dage er normalt. Rentesats for morarenter bør anføres.

Dokumentinkasso: Anvendes. Spørg egen bank om yderligere oplysninger.

Remburs: Uigenkaldelig og bekræftet, anbefales.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Told

Ingen told eller afgifter på EU-varer. Tarif baseret på EU's fællestarif, inddelt efter HS-nomenklaturen. Eventuel tredjelandstold er normalt baseret på varens CIF-værdi.

Vareprøver

ATA-Carnet ikke nødvendig for EU-varer eller varer i fri omsætning i EU.

Toldbehandling

Ingen toldbehandling af EU-varer eller varer i fri omsætning i EU ved direkte forsendelse.

Tredjelande: Importvarer, som ikke anmeldes til fortoldning inden 14 dage (luftfragt)/45 dage (søfragt) efter ankomst, overføres til statsligt told lager. Maksimal oplagringstid er 3 måneder, hvorefter varepartiet betragtes som overgivet. Derefter kan varepartiet sælges af toldmyndighederne på offentlig auktion.

EU-Kommissionens online værktøj Access2Market hjælper med at finde relevant information i forbindelse med import til og eksport fra EU. Herunder toldsatser, produktspecifikke krav under "Procedures and Formalities" og oprindelseskravene, som de er beskrevet i proceslisten.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Handelsfaktura

Sædvanlig faktura som indeholder alle relevante oplysninger. Handelsfakturaen skal påføres købers momsregistreringsnummer og skal også forsynes med oplysning om, at der ikke er beregnet moms, når modtageren skal beregne erhvervelsesmoms i modtagerlandet. Det kan ske ved tydelig relevant påtegning, f.eks ”zero-rated” eller ”free of VAT”. Har køber ikke et gyldigt momsregistreringsnummer, skal sælger beregne den momssats som er gældende i afsendelseslandet overfor køber. 

Se mere her om reglerne for momsfrit salg. Det er eksportørens ansvar, at modtagers momsnummer er korrekt. Modtagers momsnummer skal tjekkes i VIES Systemet.

Pr. 1. januar 2020 er der indført nye, skærpede dokumentationsregler ved momsfrit salg i EU. Her skal du særligt være opmærksom på de forskellige krav til dokumentation, når du som sælger eller din køber står for eller arrangerer transporten. Læs mere på SKATs hjemmeside under fanen 'Dokumentationskrav ved handel med lande i EU'.

Oprindelsescertifikat

Kun nødvendig for visse varer fra tredjelande.

Særlige dokumenter

Sundhedscertifikat kan kræves for levende dyr, kød og andre animalske produkter, planter, mejeriprodukter, alkoholiske produkter og foderstoffer.

Landet er med i Apostillekonventionen. Se mere om reglerne for apostillen på UM's hjemmeside.

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Emballage

Ingen særlige regler.

Varer

Mærkning, som kan virke vildledende med hensyn til oprindelsesland, må ikke forekomme.

Særlige bestemmelser gælder for færdigpakkede varer i detailsalg.

Standarder

Irland er fuldgyldigt medlem af International Organization for Standardization, ISO.

CE-mærkning er obligatorisk på alle produkter jnf. EU's regler.

Særlige produktkrav

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer:

Skadedyrsbekæmpelsesmidler, farver og farlige substanser: Særlige bestemmelser.

Glasvarer: Særlige forskrifter.

Medicinalvarer: særlige forskrifter.

Transportforhold

Transport og emballage.

Emballage

Anvendelse af hø, halm og tørvestrøelse er forbudt. Nåletræ, anvendt som pakke- eller afstivningsmateriale, skal være afbarket.

Irland har tilsluttet sig de lande, der anvender genbrugssymbolet "grühne Punkt" på konsumentemballage.

Konnossement/ fragtbrev

Ingen særlige bestemmelser. "Ordre"-konnossement tilladt, såfremt "notify"-adresse påføres.

Adresser:

Irlands Ambassade -København, Danmark
Østbanegade 21
2100 Copenhagen Ø
Tel.: +45 35 47 32 00
Fax: +45 35 43 18 58
copenhagenembassy@dfa.ie
Office Hours:
10.00-12.30 (Mon-Fri)
14.30-16.30 (Thu)

Dansk repræsentation i Irland
Se information fra UM i linket 'Danmark i Irland' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk