Nederlandske Antiller

Krav og regler ved eksport til Nederlandske Antiller

Areal og befolkningstal

Curaçao: 444 km² Aruba: 180 km² Sint Marteen: 34 km² BES-Øerne: 328 km²

Bruttonationalprodukt

Curaçao: $20.020 per capita (PPP) (2012 est.) Aruba: $37.500 per capita (PPP) (2017 est.) Sint Marteen: $66.800 per capita (PPP) (2014 est.) BES-Øerne: N/A

Vigtigste byer

Willemstad (Curaçao), Oranjestad (Aruba), Philipsburg (Sint Marteen), Kralendijk (Bonaire), Oranjestad (Sint Eustatius), The Bottom (Saba)

Forretningssprog

Hollandsk, engelsk, spansk

Mål og vægt

Det metriske system

Møntsort

Curaçao, Sint Marteen: 1 Gylden = 100 Cents Aruba: 1 Florin (AWG) = 100 Cents BES: 1 Dollar (USD) = 100 Cents

Import og handel

Generelle importkrav, restriktioner, leverings- og betalingsbetingelser 

Importforhold

De fleste varer kan importeres frit, men for enkelte varer kræves importlicens. Endvidere er et mindre antal varer importforbudte.

Handelsforhold

Tilbud og betalingssædvaner
Afgives sædvanligvis i USD eller EURO. Det anbefales, at anvende INCOTERMS®2020. Se mere information her. INCOTERMS®2020 er ICC's seneste udgave af reglerne om brug af indenlandske og internationale handelsklausuler, og de sikrer at reglerne bliver fortolket ensartet.

Remburs: Uigenkaldelig og bekræftet, anbefales.

Toldforhold

Regler for toldbehandling og toldforhold.

Frizoner

Findes på øen Curaçao.

Told

Curaçao og Bonaire har deres egen toldtarif baseret på CCC- nomenklaturen. Øerne Sint Eustatius, Sint Maarten og Saba er toldfri. Hovedsagelig værditold beregnet af varens cif-værdi, men specifiktold forekommer for enkelte varer. Ingen præference for varer af EU-oprindelse.

Vareprøver

Uden kommerciel værdi kan indføres toldfrit. Prøver med værdi fortoldes som almindelige importvarer. Midlertidig indførsel mulig, såfremt garanti kan stilles.

ATA Carnet-ordningen gælder ikke for Nederlandske Antiller.

Toldbehandling

Importgods, der ikke hjemtages straks af importøren, kan oplagres på toldlager i 5 dage. Derefter overføres varepartiet til "Gouvernments-Entrepot", hvor længste oplagringstid er 30 dage. Efter denne frist kan varepartiet sælges af toldmyndighederne på offentlig auktion.

Eksportdokumenter

Krav til eksportdokumenter, påtegning og legalisering.

Udførselsangivelse - Udførsel af varer til lande udenfor EU

Varer som forlader EU skal angives til udførsel i Toldstyrelsens E-eksport system. Udførslen laves af eksportøren selv eller en transportør eller speditør. Angivelsen skal vedlægges de dokumenter, som er nødvendige, for at ekspeditionen kan gennemføres. Efter at varerne er frigivet i E-Export, skal der udskrives et EAD-dokument (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN-nr. (Movement Reference Number). EAD- dokumentet følger varerne, indtil de forlader EU's toldområde, eller forsendelse påbegyndes. Mange virksomheder får deres speditør til at lave udførselsangivelsen. Vær opmærksom på at man som virksomhed har ansvar for, at varer som forlader EU bliver udført korrekt.

Handelsfaktura

Udfærdiges på engelsk i 1 original og 2 kopier med alle relevante oplysninger, herunder udførlig varebeskrivelse, evt. importlicensnummer, mærkning, brutto- og nettovægt, oprindelsesland samt FOB-værdi og evt. CIF-værdi med fragt og assurance specificeret.

Faksimileunderskrift accepteres.

Ingen påtegning i hovederhvervsorganisation eller legalisering.

Konsulats/toldfaktura

Kræves ikke.

Oprindelsescertifikat

Kræves normalt ikke.

Toldpræference og oprindelsesbeviser

Ingen præference for EU-varer. Varecertifikat EUR.1 derfor unødvendigt.

Særlige dokumenter

Sundhedscertifikat kræves for bl.a. levende dyr, fersk kød, planter og frø.

Produktkrav

Krav til mærkning og standarder. 

Mærkningsbestemmelser

Emballage

Ingen særlige regler.

Varer

Nettovægt skal angives på detailpakningen for en række konsumentvarer. Særlige regler for insektdræbende midler og medicinalvarer.

Særlige produktkrav

Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer, bl.a.:

Farmaceutiske produkter og medicinalvarer: Registrering i de Nederlandske Antillers sundhedsministerium er nødvendig, ligesom særlige etiketteringsbestemmelser er gældende.

Maskiner og tekniske produkter: Der findes ikke særlige normer eller tekniske forskrifter, men ofte vil det blive krævet, at sådant udstyr skal opfylde hollandske eller amerikanske sikkerhedsbestemmelser. 

Transportforhold

Transport og emballage.

Emballage

Må være solid, idet godset ofte er udsat for hårdhændet behandling.

Konnossement/fragtbrev

Ingen særlige bestemmelser. Ordrekonnossement tilladt, såfremt notifyadresse påføres.

Adresser:

Nederlandenes Ambassade- København, Danmark
Toldbodgade 33
1253 Copenhagen K
Tel.: +45 33 70 72 00
Fax: +45 33 70 72 01
kop@minbuza.nl
Office Hours:
09.00-16.00 (Mon-Fri)

Dansk repræsentation i de Nederlandske Antiller
Overordnet myndighed er Ambassaden i Haag. Henvendelse til hollandske myndigheder bør ske gennem ambassaden i Haag.
Se information fra UM i linket 'Danmark i De Nederlandske Antiller' ovenfor.

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk