Påtegning og legalisering

Krav til dokumentpåtegning og legalisering

Påtegning

Mange lande har krav om handelskammerpåtegning af eksportdokumenter. Det er meget ofte oprindelsescertifikat og faktura, som skal påtegnes. Stort set alle lande i Mellemøsten har det som et generelt krav og visse lande i Asien, Afrika, Mellem- og Sydamerika kræver det også. Det kan også være krav for specifikke produkter og i forbindelse med remburs. Efter at dokumenterne er påtegnet på et Handelskammer, kan landende også kræve legalisering på en ambassade eller i et konsulat, som er akkrediteret til Danmark. I visse tilfælde kan der også være krav om forudgående legalisering i Udenrigsministeriet.

Handelskamre
Nedenstående handelskamre har alle et kontor i København og rundt omkring i landet. Det er en god ide, at tjekke om ens virksomhed er medlem hos et af handelskamrene, da man som medlem får rabat.

DI Certifikatservice - information om påtegning og legalisering. Kontakt og kontorer - informationen om kontorer og kontakpersoner.
Dansk Erhverv
SMV Danmark
Landbrug og Fødevarer

Toldstyrelsen kan stemple oprindelsescertifikater, dog kun i de tilfælde, hvor der udelukkende er krav om oprindelsescertifikat, og ikke legalisering af dokumenterne på ambassaden.  

Legalisering

Når dokumenterne er påtegnet hos handelskammeret, skal de ofte videre til legalisering på  de respektive landes konsulater og ambassader, og måske i Udenrigsministeriet. Ambassadeoplysninger kan findes i Eksporthåndbogen under de respektive lande, eller på UM's Diplomatic list. Kravet om legalisering kan både være et generelt landekrav, men det kan også blot gælde for visse produkter og i visse situationer, for eksempel i forbindelse med en remburs.

Apostillelegalisering
Danmark har tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007, og det betyder at det er blevet enklere for borgere og virksomheder at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet. Denne legalisering foregår udelukkende hos Udenrigsministeriet.

Apostillen har ikke umiddelbart indflydelse på legalisering af traditionelle eksportdokumenter, som er relateret til en konkret sending. Dog kan der være krav om påtegning på et handelskammer, eller hos en Notar, såfremt der er krav om apostillelegalisering af dokumenter, som ikke er udstedt af en offentlig myndighed.
Find nærmeste Notar