Mange lande har krav om ISPM 15 mærkning af træ. Nogle få lande har yderlige krav om trykimprægnering, frihed for bark eller at emballagen er ny. Se landekrav. 

Nogle lande kræver et plantesundhedscertifikat udstedt af eksportlandets plantesundheds-myndigheder eller et varmecertifikat/gasningscertifikat fra producenten. De lande, som stiller krav om ISPM 15 mærkning, bør ikke stille yderligere krav om plantesundhedscertifikat for træemballage. 

Eksportøren skal være opmærksom på, at et plantesundhedscertifikat kun kan udstedes, hvis eksporten er forudanmeldt til Landbrugsstyrelsen, således at styrelsen har mulighed for forudgående inspektion. 

Forudsætning for ISPM 15  
Der er en autorisationsordning for virksomheder der varmebehandler træ til eksportemballage og virksomheder som fremstiller emballage og paller af behandlet træ, som er  anerkendt. Træet skal være afbarket, behandlet ved opvarmning til minimum 56°C i træets kerneved i minimum 30 minutter, efterfølgende mærket med ’beskyttet mærke’ omfattende logo (ikon), koder for træets behandling, landekode og virksomhedens registreringsnummer. Mærket kan kun anvendes af virksomheder certificeret af Landbrugsstyrelsen efter autorisationsordningen.

Produkter som er undtaget
Træemballage fremstillet af træbaserede produkter såsom krydsfinér, træfiberplade eller finér (dvs. fremstillet under anvendelse af lim, varme og/eller tryk) betragtes som tilstrækkeligt forarbejdet til, at plantesundhedsmæssige risici er elimineret. Emballage udelukkende fremstillet af sådanne materialer er derfor ikke pålagt plantesundhedsmæssig regulering i international handel. Træemballage i form af savsmuld, savspåner, træuld og træ skåret til en tykkelse mindre end 6 mm er heller ikke pålagt plantesundhedsmæssig regulering, med mindre der gives en særskilt teknisk begrundelse.

Landbrugsstyrelsen er myndighed i Danmark
Landbrugsstyrelsen er den danske myndighed, som varetager alt omkring danske såvel som fælleseuropæiske (EU) og tredjelandes krav til træemballage. Landbrugsstyrelsen har specifik information på deres hjemmeside. Her findes de enkelte landes regler, som kan ses under "Eksport af træemballage" 
 
Relevante hjemmesider
Landene i Eksporthåndbogen
Når et land implementerer ISPM 15 (eller evt. andre nationale regler på området), eller meddeler en konkret og snarlig ikrafttrædelsesdato, vil dette blive opdateret under de enkelte lande.