31.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Mulighed for toldfrihed ved handel med Storbritannien

Den 24, december 2020 lykkedes det omsider for EU og Storbritannien at blive enige om en aftale. Hvorvidt det er en decideret julegave, skal være usagt. Under alle omstændigheder er det positivt, at danske virksomheder har mulighed for at få en toldfordel ved både eksport og import af varer.

Storbritannien er trådt ud af EU, og er officielt et tredje-land i toldmæssig henseende. En del er aftalen mellem EU og Storbritannien er en frihandelsaftale, som betyder, at danske virksomheder kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de handler med varer til og fra Storbritannien.

For at  udnytte aftalen ved eksport, skal virksomheden opfylde reglerne om oprindelse i aftalen. Fra side 445, kan man se proceslisten. Her kan man finde HS koden for produktet, og se hvilket kriterie der gælder for at leve op til oprindelseskravet. Det er muligt at kummulere med varer, som har oprindelse i henholdsvis EU og Storbritannien.

Særlige regler for Nordirland

I aftalen mellem Storbritannien og EU indgår den særlige protokol om Irland og Nordirland, der regulerer den direkte handel med Nordirland. Det betyder, at varehandel mellem Nordirland og EU fortsat anses som intern EU-handel efter den 1. januar 2021. Det betyder, at der ikke skal ske toldbehandling, og at momsangivelse og -betaling følger EU-reglerne.

Dokumentationskrav, udtalelse om oprindelse og REX-registrering

Såfremt man opfylder reglerne om oprindelse i aftalen, er dokumentations-kravet en udtalelse om oprindelse. Hvis den samlede værdi af forsendelsen er under 6.000 Euro, kan virksomheden sætte en erklæring om oprindelse i fakturaen uden at være registreret i REX-systemet. Hvis den samlede værdi overstiger 6.000 Euro skal REX nummeret indsættes i erklæringen.

Har virksomheden allerede et REX nummer, skal man ikke søge igen, hvis virksomheden ikke er registreret kan man søge om REX nummer her  

Ordlyd udtalelse om oprindelse på engelsk:

Engelsk The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated,
these products are of … (2) preferential origin 

Tolddsatser og produktspecifikke krav ved eksport tjekkes på Access2markets, og importtoldsatser kan blandt andet tjekkes på SKAT's E-VITA portal

Eksporthåndbogen er opdateret med praktiske informationer under Storbritannien og Nordirland

Her er EU's toldsatser, handelsregler og handelsaftaler