02.07.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Frihandelsaftale mellem EU og Vietnam træder i kraft den 1. august 2020

Frihandelsaftalen giver danske virksomheder mulighed for at få en toldfordel for varer, som de eksporterer til Vietnam. Kravet for at opnå fordelen er, at man kan dokumentere, at de varer man eksporterer har oprindelse i EU.

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam betyder, at danske virksomheder kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de eksporterer eller importerer varer til og fra Vietnam. For at kunne udnytte aftalen når man eksporterer, skal man opfylde reglerne om oprindelse i Frihandelsaftalen Fra side 1319 kan man læse om reglerne for oprindelse, og finde de såkaldte proceslister, hvor man kan se kriterierne for at opnå oprindelse for den enkelte HS kode.

Dokumentationskrav, udtalelse om oprindelse og REX-registrering

Såfremt man opfylder reglerne om oprindelse i aftalen, er dokumentationskravet en udtalelse om oprindelse. Hvis den samlede værdi af forsendelsen er under 6.000 Euro, kan virksomheden sætte en erklæring om oprindelse i fakturaen uden at være registreret i REX-systemet. Hvis den samlede værdi overstiger 6.000 Euro skal REX nummeret indsættes i erklæringen.

Har virksomheden allerede et REX nummer, skal man ikke søge igen, hvis virksomheden ikke er registreret kan man søge om REX nummer her  

Ordlyd udtalelse om oprindelse på engelsk:

Engelsk The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated,
these products are of … (2) preferential origin 

Import fra Vietnam

Vietnam anvender ikke REX-systemet eller godkendt eksportør-ordningen i forbindelse med frihandelsaftalen med EU. Det betyder, at når man importerer varer fra Vietnam, skal man bede om en udtalelse om oprindelse for forsendelselser med værdi under 6.000 euro eller et EUR.1-certifikat for forsendelser med en værdi over 6.000 euro.

Forventninger til aftalen

Frihandelsaftalen giver danske virksomheder en unik konkurrencefordel i et marked med stor vækst. Frihandelsaftalen indeholder bestemmelser om en næsten fuldstændig (99 %) afskaffelse af told mellem de to lande. 65 % af tolden på EU's eksport til Vietnam vil forsvinde, så snart aftalen træder i kraft, og resten udfases gradvist over en periode på op til 10 år. Hvad angår Vietnams eksport til EU, vil 71 % af tolden forsvinde, når aftalen træder i kraft, og resten udfases over en periode på op til 7 år. Når aftalen træder i kraft kan toldsatser ved eksport tjekkes på EU's Market Access Database, og importtoldsatser kan blandt andet tjekkes på SKAT's E-VITA portal

Eksporthåndbogen er opdateret med praktiske informationer under Vietnam/Eksportdokumenter 

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

  • Direkte +45 3377 3653
  • Mobil +45 2617 2203
  • E-mail ara@di.dk