Vi rådgiver dig

Få andel i puljer til eksport

DI kan hjælpe din virksomhed med at få overblik over muligheder for tilskuds- og støtteordninger til eksport, vækst og digital omstilling.

Har din virksomhed igangsat et grønt eksportprojekt, men mangler finansiering til at håndtere de sidste aktiviteter og opgaver, der kan få ordren i hus? Eller kunne I godt bruge flere medarbejdere til at sætte skub i eksporten? Eller har I brug for vejledning til digital omstilling og rådgivning til yderligere vækst?

Cirka 600 mio. kr. fra programmet REACT-EU udmøntes nu i Virksomhedsprogrammet, der skal hjælpe danske SMV’er i kølvandet på COVID-19. En del af midlerne går til ekstraordinære puljer, der skal hjælpe danske virksomheder med at genstarte økonomien og styrke eksporten.  

DI har samlet fem puljer, hvor din virksomhed kan søge om støtte til at ansætte nye medarbejdere i Danmark eller i udlandet, til e-handel eller eksportprojekt og markedsmodning.

EKF Green Accelerator

Tilskud målrettet grønne eksport- og markedsmodningsprojekter, hvor kunden er identificeret - virksomhedsalliancer kan modtage op til 5 mio. kr, mens enkeltvirksomheder støttes op til 1,5 mio. kr. med krav om egenfinansiering på hhv. 20 og 30 pct.

Puljens indehold

For at genstarte dansk eksport er der etableret en projekt- og markedsmodningsfacilitet, EKF Green Accelerator. Den støtter grønne projekter, hvor kunden er identificeret, men hvor der er behov for mere forarbejde, inden kontrakten kan komme i hus.

Virksomheder kan søge tilskud til at dække udgifter til konsulenthjælp, rådgivning og ekspertassistance. Ydelserne kan f.eks. være forstudier, demonstration, juridisk rådgivning, interessevaretagelse, marktingskampagner, projektstyring, revision og rejser. I mindre grad kan også indkøb af hardware indgå i budgettet. Projektansøgningen skal illustrere et klart kommercielt sigte og have identificeret en eller flere potentielle kunder.

Deltagende virksomhedsalliancer kan modtage tilskud op til 5 mio. kr., mens enkeltvirksomheder støttes op til 1,5 mio. kr. Der er krav om egenfinansiering på 20 pct. for virksomhedsalliancer og 30 pct. for enkeltvirksomheder.

Hvem kan søge?

Ansøgningen kan enten gennemføres i alliance mellem mindst to danske virksomheder - heraf mindst en lille eller mellemstor virksomhed - eller af en enkelt SMV. Alliancemuligheden skyldes et ønske om at stimulere til samarbejde og innovation mellem flere danske virksomheder.

 • Virksomheder der har været registreret i Danmark i minimum tre år
 • Beskæftiget hvad der svarer til mindst fem fuldtidsansatte i det seneste regnskabsår
 • Den ledende virksomhed i alliancen (eller en SMV, der søger alene) skal have en omsætning på minimum 10 mio. kr. og eksport på minimum 5 mio. kr. i det seneste regnskabsår
 • Virksomheder der ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår jf. EU's de minimis-regler

Projekter, som kan sandsynliggøre eksportordrer på mindst 10 gange det ansøgte beløb inden for 2 år efter modtagelse af tilskud, vil blive prioriteret.

Vigtige datoer

Ansøgninger til tredje runde den åbnede 1. september og lukker den 1. oktober. Der er cirka tre ansøgningsrunder om året.

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om puljen eller få rådgivning til ansøgningen? Så kontakt chef for DI International Business Development Jeppe Falck eller seniorchefkonsulent Marit Hvithamar Rystrøm for vejledning.

Du kan læse mere om EFK Green Accelerator’s tilskuds- og støtteordninger via dette link.

SMV:Eksport

Tilskud til udvikling af eksportplan, egne eksportmedarbejdere eller medarbejdere i udlandet - maksimalt tilskud på hhv. 100.000 kr. og 250.000 kr.

Puljens indhold

Puljen har til formål at øge virksomhedernes omsætning på eksportmarkeder, mens for andre styrke eller genetablere tilstedeværelsen. Dette støttes gennem lønudgifter til ansættelse af salgs- eller servicemedarbejdere på markederne til f.eks. at opbygge salgsnetværk på målmarkedet (Employer of Record (EoR)).

*EoR betyder at en 3. part står for ansættelsesforholdet på jeres vegne. DI’s ”Own Man In”-service vil være relevant at benytte. Læs mere om det her.

Programmet har to typer tilskud (med 50 pct. egenbetaling)

 • Tilskud til løn til egen medarbejder, som arbejder med at realisere en eksportstrategi for et marked – maksimalt 100.000 kroner.
 • Tilskud til en salgs- eller servicemedarbejder på et udenlandsk marked, ansat efter principperne i EoR - maksimalt 250.000 kroner.

Tilskuddet til egne medarbejdere kan være op til 6 mdr., mens grænsen er 9 mdr. for EoR-tilskuddet

Hvem kan søge?

Alle deltagere skal være SMV’er, dvs. virksomheder med op til 249 ansatte, op til 50 mio. euro i omsætning eller op til 43 mio. euro i samlet balance.

Derudover er en eksportstrategi en forudsætning, ligesom projektet skal være realistisk og sandsynligt samt bidrage til realiseringen af eksportstrategien.

OBS: Tiltaget må ikke være en del af den eksisterende drift og må først startes op efter modtagelsen af tilsagn. Virksomheden må ikke have modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår jf. EU's de minimis-regler.

Vigtige datoer

Ansøg allerede nu – og senest den 5. oktober kl. 12:00.

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om puljen eller få rådgivning til ansøgningen? Så kontakt chefkonsulent Mads Prebensen for konkret vejledning til din virksomhed.

Du kan læse mere på om SMV:Eksport’s tilskuds- og støtteordninger via dette link.

SMV:Digital

Rådgivning om bl.a. e-handel, digital omstilling og kompetenceudvikling eller investeringsstøtte til udstyr, maskiner, software mv. Næste puljer åbner den 27 sep. kl 09:00 – tilskud gives efter først til mølle-princippet

Puljens indehold

Puljen indeholder investeringsstøtte op til 250.000 kr., tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr. og tilskuds vouchers på 50.000 kr. samt mindre vouchers på 25.000 kr.

Alle tilskud kræver 50 pct. egen medfinansiering i form af kontantbetaling, egne afholdte timer eller et mix af disse.

Hvem kan søge?

Virksomheder med et dansk CVR-nummer med maksimal omsætning på 50 mio. euro eller balance på 43 mio. euro

Virksomheder der ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår jf. EU's de minimis-regler.

Bemærk specifikke krav afhængigt af størrelse af tilskud, der søges.

Vigtige datoer

 • 27. september kl. 09:00 åbner ansøgninger til privat rådgivning inden for digital omstilling og e-handel - på op til 100.000 kr.
 • 13. oktober kl. 09:00 åbner ansøgninger til investerings- og rådgivningsstøtte - på op til 250.000 kr.
 • 5. november åbner en pulje på DKK 20 mio. ansøgninger til rådgivningsvouchers målrettet eksport - på op til 50.000 kr. for SMV’er med op til 49 ansatte.

Puljerne er samlet på 102,5 mio. kr. og tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det er derfor en god idé at have ansøgningen klar, når puljen åbner.

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om puljen? Så kontakt fagleder Jes Lerche Ratcher for konkret vejledning for din virksomhed.

Du kan læse mere på om SMV:Digital’s tilskuds- og støtteordninger via dette link.

E-HANDEL

DI's eksperter hjælper dig med e-handel i Danmark og til udlandet gennem events, rådgivning, analyser, netværk og værktøjer. Læs mere her.

SMV:Vækstpilot

Mulighed for ansættelse af en vækstpilot (lige fra en faglært til en højtuddannet) i 6 mdr. med dækning op til 15.000 kr./mdr.

Puljens indehold

En “vækstpilot” er en ny medarbejder, som inden ansættelse skal være registreret ledig i Danmark og have en uddannelse (gælder både faglærte og højtuddannet). Inden ansættelsesstart skal vækstpiloten gennemføre et kort kompetenceudviklingsforløb inden for et område, der er relevant for den opgave, der skal løses i jeres virksomhed.

Eksempler på omstillingsopgaver:

 • Produkt- og konceptudvikling: Udvikling af nye produkter, services mv.
 • Proces- og produktionsoptimering: Effektiviseringer, indførelse af ny teknologi mv.
 • Bæredygtighed: Udvikling af en grøn, cirkulær strategi og nye processer mv.
 • Digitalisering: Implementering af nye systemer som CRM, ERP, lagerstyring og analyseværktøjer
 • Eksport: Udvikling af international markedsstrategi mv.

Vækstpiloten ansættes i op til 6 mdr. på ordinære vilkår. En virksomhed kan få dækket 50 pct. af omkostningerne (dog max. 15.000 kr./mdr.). Der kan ansættes én vækstpilot pr. virksomhed. To virksomheder må gerne dele en vækstpilot.

Hvem kan søge?

SMV’er der har behov for nye kompetencer til at løse en omstillingsopgave f.eks. inden for eksport, projektledelse, salg eller markedsføring.

Det er et krav, at virksomheden ikke har modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår jf. EU's de minimis-regler.

Vigtige datoer

Ansøgningen åbner den 15. september.

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om puljen? Så kontakt chefkonsulent Dennis Jensen for konkret vejledning.

Du kan læse mere på om SMV:Vækstpilot’s tilskuds- og støtteordning via dette link.

SMV:International

Få 72.500 kr. i tilskud til et skræddersyet rådgivningsforløb, der udvikler og fremmer eksport - målrettet eksporterfarne SMV’er. Virksomheder med 10-49 ansatte har fortrinsret

Puljens indehold

Med programmet “My Way™” under SMV:International får du tilskud eksportrådgivning fra en konsulent, du selv vælger i enten Danmark eller på et relevant eksportmarked.

Du kan søge om 50 pct. medfinansiering af en faktura på op til 145.000 kr. – dvs. 72.500 kr. i tilskud. Rådgivningsforløbet kan bl.a. hjælpe din virksomhed med:

 • Løse jeres største eksportudfordring
 • Afdække virksomhedens markedspotentiale
 • Identificeret jeres unikke salgsargumenter
 • Udpeget dine partnere og distributionskanaler
 • Opbygge et eksportnetværk

DI faciliterer netværkmøder mellem virksomhederne

Som del af My Way™, deltager din virksomhed i 2 netværksmøder, hvor du kan få gode tips og udveksle erfaringer med andre eksporterende SMV’er. Deltagergebyret for 2 netværksmøder er på 1.200 kr. Det afholdes sammen med 9 andre virksomheder, hvor to personer pr. virksomhed kan deltage. Netværksmøderne faciliteres af DI.

Hvem kan søge?

MyWay™ er primært udviklet for at hjælpe eksporterfarne og -specialister med helt udfordringer. Udvalgte eksportopstarter kan også komme på tale.

 • Virksomheder med 5-249 ansatte (hvoraf virksomheder med 10-49 ansatte har fortrinsret)
 • Årlige omsætning på maksimalt 372 mio. Kr.
 • CVR-nr. skal have eksisteret i mere end 3 år og der skal være et potentiale til at øge omsætningen eller beskæftigelsen med min. 10% p.a. de næste 3 år.
 • Virksomheder med opstartende eksport eller eksportudfordringer, som konsulenthjælp kan løse

Kontakt dit Erhvervshus for at afklare om din virksomhed opfylder forudsætningerne.

Vigtige datoer

Der er åbent for ansøgninger nu. Ansøgningsfristen er løbende, og ansøgningen bedømmes af et bevillingsudvalg med kort behandlingstid.

Sådan kan DI vejlede dig

Kunne du tænke dig at vide mere om programmet SMV:International? Så kontakt konsulent Ateebah Hadeel Chaudhry for vejledning.

Du kan læse mere på om SMV:International’s tilskuds- og støtteordning i denne onepager eller via dette link, hvor du også kan finde kontaktpersonen fra dit Erhvervshus.

DI kan også hjælpe dig med overblik over finansieringsmuligheder til internationale aktiviteter. Læs mere om det her og hvordan DI kan hjælpe din virksomhed med at identificere den rette hjælp til at komme ud på nye eksportmarkeder og skabe nye afsætningsmuligheder via dette link.

 

 

Hvad er "de minimis"?

Læs mere om EU’s de minimis-forordning" her eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline for yderligere information via telefon: 7220 0034.

Marit Hvithamar Rystrøm

Marit Hvithamar Rystrøm

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3755
 • Mobil +45 2124 4272
 • E-mail maah@di.dk

Relateret indhold