Vi rådgiver dig

EU's 2030 energi- og klimapolitik

EU’s energi- og klimapolitik frem mod 2030 har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasse i 2030 med mindst 40 pct. i forhold til 1990.

Mål i energi- og klimapakken

  1. En 40 procent reduktion af EU’s drivhusgas udledning i 2030 i forhold til 1990.
  2. At øge andelen af vedvarende energi af EU’s energiforbrug med mindst 32 procent i 2030.
  3. At øge energieffektiviteten med mindst 32,5 procent i 2030.

EU vil reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med mindst 40 procent i forhold til 1990. Desuden vil udbygningen med vedvarende energi øges til en andel af det samlede energiforbrug på mindst 32 procent i 2030. Endelig vil EU øge energieffektiviteten med mindst 32,5 procent i 2030.  EU har gennem en række politiske aftaler sikre en samlet indsats der sikre EU’s klimalederskab i international sammenhæng. Med aftalerne forventes EU at sænke udledningen af drivhusgasser med 45 procent i 2030, hvilket er mere en opfyldelse af EU’s løfte til Paris-aftalen.

Med beslutningen om EU's indsats frem mod 2030 vil der være en mere sikker ramme for virksomhedernes fremtidige investeringsvilkår. Troels Ranis, Branchedirektør, Energi- og klimapolitik

I november 2019 fremlagde EU-Kommissionen en strategi for EU’s klimaindsats frem mod 2050. EU-Kommissionen anbefaler EU klimaneutralitet i 2050, hvilket DI støtter fuldt op om.

EU’s kvotesystem skal spille en central rolle i den fremtidige indsats. Kvotesystemet regulerer CO2-udledningen af drivhusgasser fra energisektoren og industrien fordelt på over 10.000 virksomheder. Den seneste reform af kvotesystemet har sikret en stabil kvotepris på 20-25 euro igennem det af 2018 og første halvår 2019.

Den nye ramme frem mod 2030 skal sikre EU’s klimaindsats, sikre EU’s energiforsyning og bidrage til at styrke EU’s konkurrenceevne. Derfor et det også vigtigt, at der gennem kvotesystemet gives en dækkende beskyttelse af konkurrenceevnen for de energiintensive konkurrenceudsatte sektorer.

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

Klimaområdet herunder klimaforhandlingerne, EU's CO2-kvotemarked og klimaplanen. Koordinator for energi- og klimapolitik i EU-regi.

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret