Vi rådgiver dig

Klimapolitik

Klimaaftalen fra Paris fra indgået i december 2015 var et foreløbigt gennembrud i det internationale samarbejde for klimaet.

 Løfterne i aftalen skal implementeres og ambitionsniveauet skal søges øget for at opfylde aftalens langsigtede mål. For dansk erhvervsliv og for DI's medlemmer vil indsatsen også kunne bidrage til bedre fremtidige rammevilkår. Af disse grunde støtter DI aktivt om Paris-aftalen og arbejdet for at sikre klimaneutralitet i 2050 i Danmark og Europa.

DI arbejder med klimapolitik i en global, europæisk og dansk kontekst.

Paris-aftalen er en milepæl for de internationale bestræbelser på at håndtere klimaudfordringen. Det er 23 år siden de ca. 200 lande under FN tiltrådte Klimakonventionen og 18 år siden den første forpligtigende klimaaftale blev indgået i den japanske by Kyoto. Som noget nyt vil klimaaftalen i Paris være opbygget af de nationale klimaplaner parterne har indsendt til FN forud for COP21. Knap 160 lande har indsendt planerne til FN pr. november 2015. Landene dækker næsten 92 procent af de globale udledninger af drivhusgasser.

Ambitionerne i Paris-aftalen skal øges for at forhindre langsigtede temperaturstigninger over 1,5-2,0 grader i slutningen af dette århundrede. FN’s videnskabelige klimapanel skærpede med en ny rapport fra oktober 2018 behovet for en hurtig og mere ambitiøs klimaindsats. EU-Kommissionens forslag til en  langsigtet 2050 klimastrategi fra november 2018 anbefaler EU klimaneutralitet i 2050. DI bakker fuldt op om denne ambition og ønsket om at opstille en omkostningseffektiv og ambitiøs europæisk indsats frem mod 2050.

De internationale aftaler og ambitioner er et pejlemærke for hvor det internationale samfund er på vej hen med den grønne omstilling. DI’s medlemmer er blandt verdens bedste til at producere klimavenlig og levere effektive klimaløsninger. DI samarbejder med medlemmerne og State of Green sætte et erhvervsfokus på forhandlingerne – og ikke mindst på de praktiske løsninger.

Danmark er som led i EU’s klimapolitik forpligtet til at sænke  udledningen af drivhusgasser i sektorerne udenfor EU’s kvotesystem (transport, bygninger, landbrug, affald og dele af industrien) med 39 pct. i 2030 i forhold til 2005. Danmark har et af de højeste reduktionskrav blandt EU’s medlemslande. I oktober 2018 fremlagde regeringen et nyt klima- og luftudspil, der skal sikre dansk målopfyldelse af ikke-kvote klimaforpligtigelsen.

DI vil forfølge en ambitiøs og omkostningseffektiv klima- og luftkvalitetsplan med fokus på:

  • energieffektivisering og grøn omstilling i bygninger og transport,
  • at styrke luftkvalitetsindsatsen i Danmark,
  • at styrke mobiliteten og konkurrenceevnen.

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

Klimaområdet herunder klimaforhandlingerne, EU's CO2-kvotemarked og klimaplanen. Koordinator for energi- og klimapolitik i EU-regi.

  • Direkte +45 3377 3511
  • Mobil +45 2949 4401
  • E-mail labj@di.dk

Relateret