Vi rådgiver dig

Klimaberegner

Få et overblik over, hvor meget din virksomhed udleder. Du kan også sammenligne udledning fra år til år, ligesom du kan få et indblik i, hvordan den gennemsnitlige udledning er for andre virksomheder i samme branche.

Hent DI's klimaberegner

Download

Hvad gør beregneren?

DI's klimaberegner er et excel-værktøj, der kan give dig et vejledende indblik i, hvor meget din virksomhed udleder. Det sker ud fra forbrug af bl.a. el, fjernvarme og øvrigt energiforbrug. Det vil sige alt det udledning der knytter sig direkte til din virksomhed og udledning fra el og fjernvarme (det såkaldte scope 1 og scope 2).

Sådan gør du

Udledningen fra el og fjernvarme varierer fra år til år, afhængig af hvor meget vedvarende energi der er anvendt det pågældende år. Du skal derfor starte med at vælge, hvilket år du ønsker at lave udregningen for.

Du skal nu indtaste forbrugsdata for din virksomheds brug af el, fjernvarme, forbrug af fossile brændsler, benzin eller dieselforbrug til egne eller leasede køretøjer og evt. brug af industrigasser. Du skal indtaste dit forbrug i de lysegrønne celler. Husk også at angive hvilken energienhed dit energiforbrug er opgjort i.

Køber I grøn strøm eller biogas?

Har din virksomhed valgt at købe grøn strøm eller biogas, vælges ja i disse celler ud fra tilvalg.

Producerer I selv strøm?

Producerer I selv grøn strøm via solceller eller vindmølle, indtastes kun det forbrug der fremgår af jeres elregning under elforbrug, og så indtastes den mængde el I sælger til nettet i cellen nedenunder (salg af grøn strøm).

Bruger I industrigasser?

Bruger din virksomhed industrigasser kan du se og indtaste i listen ved at klikke på det lille sorte kryds i venstre side i arket, ud for Scope 1 Brug af industrigasser og anden udledning. Det er også her, du skal indtaste brug af Kuldioxid (CO2), hvis I køber det på flaske til at lave danskvand.

Vil du sammenligne med andre?

Hvis du via dropdownmenuen vælger hvilken branche din virksomhed er i, vil du kunne se den gennemsnitlige udledning for din branche ved siden af resultatet for jeres egen udledning.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk