UDGIVELSE: februar 2023

Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn

Beskrivelse

Lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn stiller krav om, at virksomheder årligt redegør for deres måltal og politikker i ledelsesberetningen i årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 99 b.

I følge loven har virksomheder med over 50 medarbejdere fra 1. januar 2023 pligt til at opsætte måltal for kønssammensætningen i bestyrelser og i de to øverste ledelsesniveauer. Virksomheder, der ikke har en ligelig sammensætning af køn i ledelsen, har også pligt til at udarbejde en politik, der har til formål at øge andelen af det underrepræsenterede køn.

DI's skabelon gør det let at udarbejde måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelseslag. Skabelonen indeholder også konkrete og praktiske forslag til indsatser, som kan hjælpe jer med at realisere målene.

I skabelonen kan du vælge, om du vil have teksten på dansk eller engelsk.

Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn

Download
Naja Lind Rasmussen

Naja Lind Rasmussen

Chefkonsulent

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.