UDGIVELSE: december 2011

Akkordaftale

Beskrivelse

Forslag til blanket om indgåelse af akkordaftaler.

Dansk Byggeri anbefaler, at der mellem virksomheden og medarbejderne indgås en akkordaftale, inden halvdelen af byggeriet er gennemført og meget gerne før. Erfaringen viser, at jo tidligere parterne opnår enighed om prisen, jo større er muligheden for, at projektet gennemføres til begge parters tilfredshed.

Prisen eller priserne skal formuleres entydigt og henvise til den tildeling, som parterne tidligere har aftalt.

Aftalen bør udskrives i to eksemplarer, en til virksomheden og en til de ansatte.

Akkordaftale

Download
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter