UDGIVELSE: marts 2013

Akkorderingsseddel

Beskrivelse

Blanketten kan bruges i forbindelse med forhandling og indgåelse af aftale om akkordarbejde.

Dansk Byggeri anbefaler at blanketten anvendes, hvis der opstår arbejdsoperationer, som ikke er beskrevet i parternes akkordaftale, eller hvis der opstår ekstraarbejder, som ikke fremgår af akkordaftalen.

Blanketten er udformet således at krav om betaling fremsættes, modparten svarer på kravet og endeligt at parterne forhandler sig frem til en aftale.

Aftalen bør udskrives i to eksemplarer, en til virksomheden og en til de ansatte.

Akkorderingsseddel

Download
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter