Handicaphjælperoverenskomst

Beskrivelse

Overenskomst 2020-2023 er indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet handicaphjælpere, der ansættes til udførelse af borgerstyret personlig assistance for virksomheder, der er medlemmer af DI Overenskomst II (SBA).

Handicaphjælperoverneskomst 2020-2023

Download

Se også

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter