UDGIVELSE: oktober 2020

Vikarbureauer - Overenskomst

Beskrivelse

Overenskomst for Vikarbureauer indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag og Arbejde.

Overenskomsten omfatter sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejere, pleje-hjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere samt ikke-uddannede social- og sundhedsmedarbejdere, der engageres som vikarer af et vikarbureau, der er medlem af DI Overenskomst II (SBA), til varetagelse af omsorgsopgaver.

Vikarbureauer - Overenskomst 2020-2023

Download
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter