UDGIVELSE: november 2010

Indsigt i kundernes verden

Beskrivelse

Kundens rolle og indflydelse på virksomhedens innovationsproces er genstand for omfattende analyser. Et helt begrebsapparatur, ikke mindst inden for brugerdrevet
innovation, er opstået sammen med de mange modeller og teorier, udviklet af store virksomheder, på forskellige handelsuniversiteter og andre forskningsinstitutioner
samt af managementeksperter fra erhvervslivet.

Målet med denne publikation er at fremhæve og gennemgå metoder og teknikker, der har en stor operationel tilgængelighed, og som er anvendt med gode
resultater. Derfor behandles primært redskaber, der er i brug i virksomhederne i dag, og flere af redskaberne vises i form af konkrete cases fra udvalgte virksomheder.

Det er kunden i udviklingsforløbet og kundens rolle i den bagvedliggende behovsproces, der her er central. Fokusgrupper i forhold til markedsanalyser og
afsætningsorienterede undersøgelser af kunder i bred forstand er således ikke berørt.

Indsigt i kundernes verden

Download