UDGIVELSE: oktober 2020

Ti forslag til at nedbringe dimittendledigheden

Beskrivelse

Langt flere får i dag en lang videregående uddannelse og der er skabt mange nye jobs til akademikere, men der er samtidig alt for mange dimittender, der er ledige i for lang tid, efter de har fået deres uddannelsesbevis.

Et nyt partnerskab mellem Dansk Magisterforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv giver en række initiativer, der kan medvirke til at nedbringe ledigheden blandt dimittender fra lange videregående uddannelser. Initiativerne har fokus på at skabe en bedre overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet samt hjælpe dem, der allerede er færdiguddannede, hurtigere i job.

Læs de ti anbefalinger til at mindske ledigheden blandt akademiske dimittender.

Fælles initiativer til at nedbringe dimittendledigheden

Download