Opkvalificering af digitale kompetencer

På denne side finder du en samlet oversigt over universiteternes efter- og videreuddannelsestilbud inden for det digitale område. DI har i samarbejde med universiteterne udarbejdet oversigten for at give en nem og samlet indgang til de tilbud, der er, på tværs af universiteterne. Med efter- og videreuddannelsesforløbene fra de danske universiteter får du kompetencegivende, akkrediteret uddannelse og adgang til den nyeste forskningsbaserede viden. Universiteternes tilbud er udviklet i samarbejde med erhvervslivet. Du skal være opmærksom på, at de fleste enkeltfag og forløb har adgangskrav, som du kan se under de enkelte uddannelser og enkeltfag/kurser. Oversigten opdateres løbende.

 1. Strategi og ledelse af digital transformation

  Blockchain for Digital Transformation / København

  Copenhagen Business School / 3 days in march / 3 ECTS

  This course is designed for managers, business developers, digital officers, consultants, policymakers, and others who are involved in generating business value with digital technologies. Blockchain driven digital transformation is applicable to any business sector. The course can be taken as a single course or as part of a full Master of Business Development.

  Read more

  Den digitale organisation / Aarhus + New York

  Aarhus Universitet / JUN '22 - NOV '22 / 5 ECTS

  Indsigt i digital innovation og transformation. Valgfaget er fra Masteruddannelsen i business administration (MBA) og er centreret om en studietur til Columbia University i New York, i uge 33.

  Læs mere her

  Den integrerede og personlige stil / Aalborg

  Aalborg Universitet / SEP '22 - JAN '23 / 5 ECTS

  - Færdigheder i at analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og læringsskaber.

  - Som leder/forandringsagent at sikre omsætning af viden og understøtte og motivere individer og gruppers adfærdsændringer i egen praksis

  Læs mere her

  Designing Digital workplaces of the future / København

  Copenhagen Business School / Spring 2023 

  In this course, we will explore the key elements of the future digital workplace – Technology, Workforce, New Ways of Working, and Leadership – within the strategic and practical framing of digital workplace design and transformation.

  The course can be taken as a single course or as part of a full Master of Business Development.

  Read more

  Developing Digital Business / København

  Copenhagen Business School / 4 days in may / 6 ECTS

  The course is relevant for everyone who needs to understand the drivers, the dynamics and the implications of digitalization in practice. This includes professionals in areas such as business development, accounting, marketing, finance, and information technology, who would like to increase their knowledge and their space of action in relation digitalization issues.

  Read more

  Digital Business / København

  Copenhagen Business School / Forår 2022 / 5 ECTS

  Uanset hvilket job, du har, er det afgørende at have en grundlæggende viden om digitalisering og de muligheder og udfordringer, der skabes af teknologien. Det kan du sikre dig med dette kursus. Du får først og fremmest de grundlæggende færdigheder og forudsætninger for at skabe værdi gennem digitalisering.

  Læs mere her

  Digital forvaltning og persondata / Odense

  Syddansk Universitet + Aarhus Universitet / Forår 2023 / 5 ECTS

  Faget Digital forvaltning og persondata giver dig forskningsbaseret viden om de retlige rammer for digitalisering af forvaltningsapparatet og behandling af persondata.  Gennem faget opnår du en forståelse af bestræbelserne på digitaliseringsparat lovgivning, rammerne for og kravene til myndighedernes udvikling og brug af nye teknologier. Herunder lægges der vægt på at kunne identificere og håndtere retlige problemstillinger i den digitale forvaltning. 

  Læs mere her

  Digital Innovation og Digital Transformation / Aarhus + New York

  Aarhus Universitet / SEP '22 - JAN '23 / 15 ECTS

  Indsigt i digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, teknologier som muliggør de nye forretningsmodeller samt organisatoriske strukturer og dynamikker der skal til for at få gavn af nye digitale innovationer.

  Fagpakken er centreret om en studietur til Columbia University i New York, i uge 33.

  Læs mere her

  Digitalt lederskab / København

  IT-universitetet / 4 dage

  Kurset giver indsigt i, hvordan digitalisering skaber værdi for forretningen. Det giver en praktisk forståelse af digitaliseringsudfordringerne for virksomheden. Kurset er opbygget progressivt, så du først lærer at analysere interne og eksterne forhold. Dernæst lærer du om strategiarbejdet og til sidst lærer du at vurdere strategiens sammenhæng til ledelse og forretning.

  Læs mere her

  Digital Strategy / København

  Copenhagen Business School / 3 days in april / 3 ECTS

  This course is about how to strategize in the digital economy. As digital technologies are diffusing into all domains of societal and economic activity, businesses are under increasing pressure to transform their strategic outlook in order to prepare against disruption and to exploit new opportunities. At the core of such transformation lies a winning digital strategy that puts business and organizational considerations at the center rather than chases one digital trend after the other.

  Read more

  Kundeorienteret digitalisering: fra strategi til handling / København

  IT-universitetet / 2 dage

  Kundeorienteret digitalisering handler om at skabe værdi for kunden i samspil med resten af organisationen. Kurset giver en række værktøjer og modeller, der gør det tydeligt, hvorfor vi digitaliserer, hvordan vi digitaliserer, og hvad vi forventer at få ud af digitaliseringen.

  Læs mere her

  Digitalisering i det offentlige / København

  IT-universitetet / Efterår 2022 / 7.5 ECTS

  De studerende får indsigt i, hvordan der arbejdes strategisk og praktisk med offentlig digitalisering, og hvilke muligheder og udfordringer dette giver. Teori og indhold er hentet fra forskning i den offentlige sektor, men er også relevant for den private sektor, især større virksomheder.

  Læs mere her

  Digitalisering i en forretningsmæssig kontekst / Flere lokationer over hele landet

  Syddansk Universitet / Efterår 2022 eller forår 2023 / 5 ECTS

  Faget har til hensigt at give en grundlæggende indføring i væsentlige problemstillinger i tilknytning til digitaliseringskoncepter og organisationers forretningsmæssige informationssystemer.

  Læs mere her

  Erhvervskandidat-uddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling / Herning

  Aarhus Universitet / 3,5-4 år / 120 ETCS

  Erhvervskandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling i Herning handler om at indsamle, forstå og vurdere ny teknologisk viden i relation til forretningsmuligheder. Uddannelsen foregår på engelsk, og du vil arbejde med teknologiledelse, forretningsudvikling samt ledelse af drifts- og udviklingsprocesser. Erhvervskandidatuddannelsen er på halv tid og retter sig mod personer i beskæftigelse.

  Læs mere her

  Forandring af arbejdsfællesskaber / Aalborg

  Aalborg Universitet / SEP' 22 - JAN '23 / 5 ECTS

  - Analysefærdigheder ift. hvilke interessenter, der er særlig vigtige for et projekt, og hvad der er interessentgruppernes rationaler og interesser.

  - Inddragelse og håndtering af interessenterne, så de kan blive konstruktive medspillere i forandringen eller udviklingen af et arbejdsfelt.

  - Tilrettelæggelse af kommunikationen i it-forandringsprojektets enkelte faser – ift. relevante grupper og det enkelte organisationsmedlem. 

  Læs mere her

  Forandring af medarbejdere / Aalborg

  Aalborg Universitet / SEP '22 - JAN '23 / 5 ECTS

  - Forudsætninger for og metoder til at sikre forandring, bevægelse og effekt af IT-projekter hos alle de individer og grupper, der skal bruge nye systemer.

  Læs mere her

  Forandringsledelse og implementering / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  Kurset adresserer udfordringer, tilgange og løsninger i forhold til at forstå og håndtere forandringsledelse i tider med digitalisering og digital transformation. Denne viden er afgørende for alle ledere, der er involveret i it-ledelse for at kunne indgå strategisk i udvikling og udvælgelse af it-løsninger. Samt med henblik på at sikre løsninger, der er implementerbare i forhold til den organisatoriske situation herunder de menneskelige ressourcer.

  Læs mere her

  Future Marketing – consumer insights and analytics / København

  Copenhagen Business School / 4 dage i april-maj / 6 ECTS

  Dette fag henvender sig til alle, der har behov for at forstå marketing i en strategisk og ledelsesmæssig sammenhæng, og som er interesserede i at kunne gøre brug af innovative og relevante metoder og markedsmekanismer inden for marketing.

  Læs mere her

  IT og bæredygtighed / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  Kurset vil hjælpe de studerende med at opnå viden om hvordan teknologier kan anvendes med henblik på bæredygtighed, men også hvilke udfordringer der ligger i den henseende. Kurset vil specifikt have fokus på de krav som bæredygtighed stiller til styring og ledelse.

  Læs mere her

  IT-forandringsagenten - Håndtering af den menneskelige faktor / Aalborg

  Aalborg Universitet / 15 ECTS / SEP '22 - JAN '23

  - Forståelse af vigtigheden i fokus på både det tekniske og forretningsmæssige og de menneskelige faktorer for succes med it-forandringsprojekter. 

  - Viden om og indsigt i at angribe implementering af it-forandringer på organisatorisk niveau, gruppeniveau og individuelt niveau.

  Læs mere her

  Jorden rundt på 4 dage - digital transformation i et globalt perspektiv / København

  IT-universitetet / Efterår 2022 / 7.5 ECTS

  Innovation kræver inspiration til at tænke nyt. Input hertil kan med fordel hentes fra verden omkring os. I kurset sættes der fokus på digitale trends og transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer.

  Læs mere her

  Leadership and Strategies for the Blockchain Economy / København

  IT-universitetet / Spring / 7.5 ECTS

  This course will focus on educating participants in blockchain technology. The students learn to develop conceptual as well as practical solutions as well as how to generate new theoretical insights based upon these.

  Read more

  Ledelse af digital transformation / Odense

  Syddansk Universitet + Aarhus Universitet / Efterår 2022 / 5 ECTS

  Digitaliseringen af den offentlige sektor er en spændende men svær ledelsesmæssig udfordring ift. at effektivisere arbejdsgange og skabe bedre løsninger for både borgere og medarbejdere. Målet med faget er at styrke lederens viden om og kompetencer til at lede sin organisation igennem den digitale transformation via et fokus på både udforskning, udvælgelse, udvikling og implementering af digitale løsninger samt hensigtsmæssig brug af de data, som digitaliseringen afføder. 

  Læs mere her

  Master i Datadrevet Organisationsudvikling / København

  Aalborg Universitet / SEP '22 - JUN '24 / 60 ECTS

  Master i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, uddanner helhedstænkende dataledere med blik for både organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter.

  Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik.

  Læs mere her

  Organisation og innovation / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af velovervejede organisatoriske innovationsprocesser.

  Læs mere her

  Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd / København

  IT-universitetet / 2 dage

  På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skabe og lede forandring – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda.

  Læs mere her

 2. Cybersikkerhed

  Application and Network Security / København

  Aalborg Universitet / Sep.-Okt. 2022 /  5 ECTS

  Single course from Master in Information and Communication Technologies (MICT). 

  In this course, we will work with the following topics:

  1. Introduction to network security: threats and threat actors
  2. Access management and authentication
  3. Network scanning and monitoring
  4. Network attacks and vulnerabilities
  5. Penetration testing and web security

  Read more

  CyberSecurity – A Management Perspective / København

  Copenhagen Business School / Oct.-Nov. 2022 / 6 ECTS

   

  Cybersecurity has moved from being an IT concern to becoming an organizational concern. Securing the organization requires an organization wide effort and our course focuses on managerial aspects of this effort, such as risk management, cybersecurity program management, policy and regulation.

  The course is relevant to managers and executives of all stripes. Cybersecurity is not just an IT issue, but an organization-wide effort and managers at all levels need to understand the fundamentals of cybersecurity to do their part in keeping the lights on.

  The course can be taken as a single course or as part of a full Master of Business Development.

  Read more

  Data Proection and Privacy / København

  Aalborg Universitet / Okt.-Dec. 2022 / 5 ECTS

  Single course from Master in Information and Communication Technologies (MICT).

  In this course, we will work with the following topics:

  1. Complexities of privacy, and how to operationalise the legal frameworks
  2. IT systems and digital identity in a privacy context
  3. Privacy engineering – amongst others: privacy impact assessments and other tools
  4. Data protection and privacy enhancing technologies (not about Tor but an overall talk about different potential, existing and future applications)
  5. Easy to say but hard to operationalise – about privacy ethics and the bigger picture

  Read more

  Den retlige ramme for cyberspace- og efterretningsoperationer / København

  Syddansk Universitet + Forsvarsakademiet / Efterår 2022 / 5 ECTS

  Dette fag er målrettet dig, der ønsker en indsigt i de retsregler, der er rammesættende for danske militære cyberoperationer og efterretningsaktiviteter.

  Faget omfatter en bred vifte af retlige problemstillinger såsom rækkevidden af efterretningstjenesternes, Forsvarets og øvrige sikkerhedsmyndigheders kompetencer, den generelle retlige regulering af cyberoperationer og efterretningsaktiviteter, samt spørgsmål om hemmeligholdelse af oplysninger og kontrollen med myndighederne.

  Læs mere her

  Digital dilemmas of human data / Odense

  Syddansk Universitet + Forsvarsakademiet / Efterår 2022 / 5 ECTS

  I dette fag undersøges de politiske, teknologiske, regulatoriske og etiske dilemmaer, der er involveret i arbejdet med systemer, der overfører, indsamler og bruger menneskelige data.

  Du udfordres til at reflektere over strategiske afhængigheder og værdier i egen organisation.

  Fagets centrale temaer fanges af de globale rivaliseringer inden for informations- og kommunikationsteknologi såsom 5G og kunstig intelligens, statslige aktørers stræben efter digital autonomi og bekymringer om at bevare politisk suverænitet i omstridte partnerskaber med Big Tech.

  Læs mere her

  Governance and strategic decisionmaking / Odense

  Syddansk Universitet + Forsvarsakademitet / Efterår 2022 / 5 ECTS

  Faget giver forståelse af det hurtigt skiftende og meget komplekse trusselmiljø, der i øjeblikket præsenterer adskillige udfordringer for styring og strategisk planlægning inden for efterretnings- og cyberfelterne.

  Du bliver introduceret til de institutionelle styringsstrukturer indenfor cyber og intelligence områderne og får en forbedret forståelse af begreber som ”risikosamfund” og ”resilience” som vigtige overvejelser.

  Faget omfatter nutidige udfordringer for strategisk planlægning og beslutningstagning såsom digitaliseringsprocessen i et komplekst miljø, hvor mange forskellige aktører spiller en rolle.

  Læs mere her

  Lær at beskytte din virksomhed mod cyberkriminelle / København

  IT-universitetet / 1 dag

  Et gratis tilbud til dig, som arbejder i en lille eller mellemstor virksomhed. På modulerne får du konkrete metoder og enkle værktøjer til at forebygge, identificere og håndtere cyberkriminalitet — uden at det vælter budgettet.

  Læs mere her. 

  Master in Information and Communication Technologies (MICT) / Søndag

  Aalborg Universitet / Sep. 2022-jun. 2024 / 60 ECTS

  The mICT programme focuses on cyber security and privacy. The programme is offered by Aalborg University Copenhagen and is designed for you who work in the ICT-industry.  In-depth knowledge and understanding of issues within the areas of network and application security, enterprise security and compliance, risk analysis, assessment and mitigation, privacy analysis and usable privacy, IT security regulation and governance and trust and identity and access management.

  Read more

  IT Security – Risks and Vulnerabilities in the Organization / København

  IT-universitetet / 2 dage

  Kurset er designet til at give dig en bred introduktion til grundlæggende it-sikkerhed. Kurset gør dig i stand til at analysere og forme et realistisk billede af virksomhedens sårbarheder og risici og til at handle på dem om nødvendigt. Du får indsigt i og begrebsapparat til at diskutere principper for it-sikkerhed, forklare almindelige mekanismer og diskutere den menneskelige faktor af it-sikkerhed.

  Læs mere her

  It-sikkerhed / København

  Københavns Universitet / 9 uger / 7.5 ECTS

  Dette kursus har til formål, at give en introduktion til basale begreber inden for it-sikkerhed, som giver en helhedsforståelse af it-sikkerhed og sikkerhedsprocessen. Kurset omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, sårbarheder i web-applikationer, netværksangreb og -forsvar, adgangskontrol og operativsystemsikkerhed, kryptografi, ondsindet programmel, social engineering angreb, privatlivsbekymringer samt juridiske og ledelsesmæssige aspekter ved it-sikkerhed. 

  Læs mere her.

  Open Source Intelligence / København

  Syddansk Universitet + Forsvarsakademiet / Efterår 2022 / 5 ECTS

  Åbne kilder bidrager til en stadig stigende andel af de relevante og aktuelle informationer i efterretningsarbejdet, og denne indhentningsform betragtes generelt som omkostningseffektiv i sammenligning med traditionelle og hemmelige indhentningsmetoder.

  Faget Open Source Intelligence giver dig en forståelse af Open Source Intelligence (OSINT), og denne indhentningsforms muligheder og begrænsninger for efterretningsarbejdet og anden undersøgelsespraksis.

  Du vil på faget blive introduceret til forskellige forståelser af retten til privathed og grænsen mellem offentlige og private digitale rum.

  Læs mere her

  Proactive Computer Security / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The goal of this course is to give students an introduction to IT security on a deeper technical level. The syllabus primarily takes on the viewpoint of the attacker, with excursions into defensive techniques motivated by the concrete attacks.The course focuses on gaining a deep hands-on understanding of a few selected topics rather than covering more material with the use of specialised tools.

  Read more. 

  Risikoanalyse, styring og privacy / Odense

  Syddansk Universitet / Efterår 2022 / 15 ECTS

  I arbejdet med at sikre din organisation imod cyberangreb og øvrige brud på it-sikkerheden er det afgørende, at I får overblik over potentielle risici og de konsekvenser, det kan få for jeres organisation, hvis uheldet skulle opstå..

  Du opnår viden om og konkrete redskaber til at arbejde med styring af informationssikkerhed. Du vil bl.a. få redskaber til at lave en grundig risikoanalyse, der tager afsæt i netop jeres trusselsbillede, og du vil få viden om privacy, herunder relevant lovgivning som GDPR.

  Målet er at give dig et helhedsorienteret syn på arbejdet med informationssikkerhed i en organisation, samt redskaber til, hvordan du kan få din ledelse til at optimere arbejdet med informationssikkerhed.

  Læs mere her

 3. Supply Chain

  Creating value Driven Supply Chain / København

  Copenhagen Business School / Spring 2023

   

  The course Creating Value-driven Supply Chains teaches you to manage relationships and identify value creation opportunities within the supply chain.

  The target participants of the course are managers and specialists who are interested in understanding the latest developments in research on operations and supply chain management.

  The course can be taken as a single course or as part of a full Master of Business Development.

  Read more

  Digitale teknologier og Supply Chain Innovation / Odense

  SDU Odense / 8 undervisningsgange af forskellige varighed / 15 ETCS

  Fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation giver en god teoretisk og praksisorienteret indsigt i begrebet Supply Chain Innovation og dets relation til teknologi, forretningsprocesser og virksomhedsnetværk.

  På fagpakken lærer den studerende at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre teknologidrevne innovationer i private og offentlige forsyningskæder – til stor gavn for forretningens konkurrenceevne.

  Henvendelse til Kirsten Høg

  The digital supply chain / København

  Copenhagen Business School / Forår 2022 / 5 ECTS

  På kurset får du et solidt indblik i, hvordan du integrerer moderne informations- og kommunikationsteknologier i nøgleprocesserne i supply chain management. Vi vil bl.a. arbejde med betydningen af nye digitale og disruptive teknologier, der kræver nytænkning af forsyningskæderne og et nyt syn på de enkelte spilleres roller inden for nye forsyningsnetværk og økosystemer.

  Læs mere her

 4. Data-analyse

  Advanced deep learning / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  Deep learning has pushed the boundaries in Artificial Intelligence (AI) and has been outperforming the state-of-the-art in numerous applications across a wide range of domains. These include object classification in images, information retrieval along with web search, natural language processing tasks such as automatic translation, and bioinformatics. This course will give you detailed insight into deep learning, covering algorithms, theory and tools in this exciting field.

  Read more. 

  Advanced Topics in Machine Learning / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The purpose of the course is to expose students to selected advanced topics in machine learning. The course will bring the students up to a level sufficient for writing a master thesis in machine learning.The course is relevant for computer science students as well as students from other studies with a good mathematical background, including Statistics, Actuarial Mathematics, Mathematics-Economics, Physics, etc. We assume that the students have previously passed the Machine Learning master course offered by DIKU.

  Read more.

  Advanced Topics in Natural Language Processing / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ETCS

  The purpose of this course is to expose students to selected advanced topics in natural language processing. The course will bring the students up to a level sufficient for writing their master thesis in this area. The course is relevant for computer science students, as well as students from other studies with a good mathematical background, and students in the IT & Cognition programme.

  Read more. 

  Applied Machine Learning / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The course will give the student an introduction to and a basic knowledge on Machine Learning (ML) and its use in various parts of data analysis. The focus will be on application through examples and use of computers, and be project based.

  Read more. 

  Applied Statistics: From Data to Results / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The course will give the student an introduction to and a basic knowledge of statistics and data analysis. The focus will be on the application of statistics and thus proofs are omitted, while examples and use of computers take their place. For this reason, programming plays a central role and is an essential requirement.

  Read more.

  Business Data Analytics / København

  Copenhagen Business School / 4 days in may / 6 ETCS

  The course targets managers and specialists working with, or interested in working with, external and internal data for different business functions such as Customer Segmentation, Human Capital Analytics, Predictive Maintenance etc. The course is also open for professionals who would like to understand the power of analytics and get knowledge about how to use data for evidence-based management decisions.

  Read more

  Big Data System / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ETCS

  The goal of this course is to give the participants an understanding of the technologies in computer systems for Big Data analysis and management. It covers both traditional methods used in data warehouses and parallel database systems, real-time stream processing systems, transactional database systems, as well as modern technologies of cloud computing and massively parallel data analysis platforms.

  Read more.

  Business Intelligence / København

  Copenhagen Business School / Efterår 2022 / 5 ECTS

  Udgangspunktet for kurset er at give dig viden og erfaring med avancerede forecast-modeller, og hvordan de bruges som grundlag for at vurdere virksomhedens fremtidige situation. Det er en stadig mere kompleks øvelse at beskrive de økonomiske nøgletal – især når det gælder fremtiden.

  Læs mere her

  Critical Data Analysis / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  Dette kursus fokuserer på analyse og produktion af data. Studerende får et overblik over datadrevet design og kritisk analyse af brugen af data og de udfordringer og muligheder som data giver design af interaktive systemer. Studerende bliver introduceret til tekniske koncepter om indsamling og analyse af data og vil reflektere over disse fra et etisk, sociale og kulturelt perspektiv.

  Læs mere her

  Data Analytics with Python / København

  Copenhagen Business School / Forår 2022 / 5 ECTS

  Mængden af data har aldrig været større. Nu kan du lære at gøre data til brugbar viden. På kurset i Phyton programmering får du de grundlæggende redskaber til at behandle, analysere og visualisere forskellige datasæt. Vi tager afsæt i open source-teknologi og giver dig en hands-on praktisk indføring i analyse og visualisering af data. Det gør dig bl.a. i stand til at kode med Phyton og derefter analysere forskellige former for datasæt. Kurset afholdes på engelsk. 

  Læs mere her

  Data Design / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  Dette kursus lærer studerende at bruge metoder og værktøjer til data visualisering og at reflektere kritisk over data visualiseringer som en socio-teknisk proces. 

  Læs mere her

  Data Intelligence / København

  IT-universitetet / 2 dage

  Kurset giver deltagerne en basal viden om, hvordan man konkret arbejder med dataanalyse som fundament for at tage datadrevne beslutninger. Gennem øvelser med brug af basal statistik og instruerede øvelser i programmeringssproget Python får deltagerne en forståelse for, hvilke spørgsmål man kan stille til data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål.

  Læs mere her. 

  Data Science / København

  Københavns Universitet / 15 uger / 15 ECTS

  Dette kursus gennemgår de forskellige komponenter der indgår i en komplet data science pipeline, fra indsamling, processering og oprensning af data, til effektiv lagring i en database, til implementation af statistiske modeller, og udforskning af data gennem visualisering. Kurset vil omhandle håndtering af data fra flere kilder, og der lægges vægt på fundamentelle udfordringer i data science, såsom bias i data, og hvordan dette kan påvirke beslutningstagning på baggrund og trænede modeller.

  Læs mere her. 

  Data Science og Machine Learning / Odense

  Syddansk Universitet / 4 kursusgange, start efter aftale 

  Data Science og Machine Learning er et felt imellem computer science og statistik, hvor man arbejder med at trække information ud af data, fx. for at finde mønstre, forudsige en fremtidig udvikling eller generere anbefalinger. Feltet er i rivende udvikling og finder stadig flere anvendelser i industri, forskning og administration.
  Kurset dækker blandt andet følgende emner:

  • dataindsamling, preprocessering, visualisering og værktøjer
  • supervised learning: random forest, neurale netværk og deep learning
  • data mining: clustering, outlier detection
  • recommender systems

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

  Dataanalyse / Flere lokationer over hele landet

  Syddansk Universitet / Forår 2023 / 5 ECTS

  Faget har til formål at sætte studerende i stand til at foretage beskrivende og statistiske analyser af data indsamlet ved hjælp af en stikprøve. Faget giver viden om lovmæssigheder og tilfældigheder ved indsamling og anvendelse af data, færdigheder i behandling af indsamlet talmateriale, og kompetence i at læse og fortolke rapporter der indeholder empirisk datamateriale. Faget introducerer grundlæggende statistiske metoder, og giver et fagligt grundlag for fx et afsluttende projekt med elementer af dataanalyse, samt for senere valg af HD-fag med kvantitative aspekter, eksempelvis markedsanalyse.

  Læs mere her

  Dataanalyse med Python / København

  IT-universitetet / 2 dage

  Kurset giver deltagerne en basal viden om, hvordan man konkret arbejder med dataanalyse som fundament for at tage datadrevne beslutninger. Gennem øvelser med brug af basal statistik og instruerede øvelser i programmeringssproget Python får deltagerne en forståelse for, hvilke spørgsmål man kan stille til data, og hvilke data, man behøver for at kunne besvare sine spørgsmål.

  Læs mere her

  Data Driven Decision Making / København

  Copenhagen Business School / Dec. 2022 / 3 ECTS

   

  This course is about understanding and applying data-driven decision making while taking into consideration the decision maker’s experience and expertise. By knowing how data-driven decisions are actually made we can learn how various decision techniques and strategies improve the quality of decisions.

  The course can be taken as a single course or as part of a full Master of Business Development.

  Read more

  Data-Driven Design and Development / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  På dette kursus lærer studerende at arbejde datadrevet i design- og udviklingsprocesser. Derudover undersøges hvilken betydning dataanalyse har for design og vedligeholdelse af spil.

  Læs mere her

  Data-Driven Financial Models / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The course gives the student a thorough introduction to financial theory, financial markets and products. Besides theory, students will be introduced to practical problems faced by Financial Engineers through a number of real-world case studies. The course will prepare the student to take other advanced courses within finance. The students who are interested in using big data in financial markets should consider taking this course.

  Read more. 

  Datamodellering / Odense

  Syddansk Universitet / 4 timer, start efter aftale

  Mange datadrevet beslutningsprocesser fra den reelle verden,
  hvor der er tale om at finde en optimale handling, kan formuleres
  matematisk som optimeringsproblemer og dermed hurtigt løses til
  optimalitet med eksisterende software (eg, cplex, gurobi, minizinc,
  google or-tools). Kurset vil indlede disse matematiske modeller og lære
  at genkende dem i praktiske beslutningstagningsopgaver.

  Kursets varighed og indhold kan tilpasses efter aftale. 

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

  Datavisualisering / Odense

  Syddansk Universitet / 4 timer, start efter aftale 

  Visualiseringer er et vigtigt værktøj for eksperter indenfor forskellige områder (f.eks. samfundsvidenskab, bioinformatik, digital humaniora og sport) for at få et overblik over datafordelinger og indsigt i fremherskende datamønstre på en forståelig, intuitiv og visuel form. Dette kursus introducerer de principper bag visualisering, samt de mest almindelige visualiseringsteknikker.

  Kursets varighed og indhold kan tilpasses efter aftale.

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

  Digital Data Analysis / København

  IT-universitetet / Efterår 2022 / 7.5 ECTS

  Dette kursus fokuserer på at lære studerende at analysere og visualisere kvantitativ data produceret af digitale platforme. Kurset giver også en introduktion til programmeringssproget R til data analyse ligesom det giver grundlæggende indsigt i Grammar of Graphics til data visualiseering.

  Læs mere her

  Introduction to Artificial Intelligence / København

  IT-universitetet / 2 dage

  Kurset henvender sig til medarbejdere og beslutningstagere, der ønsker at få en grundlæggende forståelse af AI i deres arbejde. Gennem casestudier af succesfuld implementering af AI-teknologier i fintech, detailhandel og sundhedsvæsen vil kursisterne få et konceptuelt ordforråd og evnen til at identificere arbejdsprocesser, hvor forskellige typer AI kan anvendes. Kurset foregår på engelsk.

  Læs mere her

  Introduction to Data Science

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The purpose of the course is to introduce non-Computer Science students to probabilistic data modelling and the most common techniques from statistical machine learning and data mining. The students will obtain a working knowledge of basic data modelling and data analysis using fundamental machine learning techniques.

  Read more. 

  Machine Learning / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  Machine learning is about developing algorithms for analysing data for making predictions, categorisations, and recommendations. Machine learning algorithms are already an integral part of today's computing systems - for example in search engines, recommender systems, or biometrical applications. The purpose of the course is to introduce students to the basic theory and most common techniques of statistical machine learning. The students will obtain a working knowledge in statistical machine learning.

  Read more.

  Master i Datadrevet Organisationsudvikling / København

  Aalborg Universitet / SEP '22 - JUN '24 / 60 ECTS

  Master i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, uddanner helhedstænkende dataledere med blik for både organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter.

  Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik.

  Læs mere her

  Maskinlæring / Odense

  Syddansk Universitet / 4 timer, start efter aftale 

  Dette kursus introducerer de mest almindelige teknikker til at udføre grundlæggende opgaver indenfor datamining og maskinlæring, og dækker den grundlæggende teori, algoritmer og applikationer. Kurset balancerer teori og praksis, og dækker de matematiske såvel som de heuristiske aspekter.

  Kursets varighed og indhold kan tilpasses efter aftale.

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

  Modelling and Analysis of Data / København

  Københavns Universitet / 9 week / 7.5 ECTS

  The purpose of the course is to provide a basic and broad introduction to the representation, analysis, and processing of sampled data. The course will introduce the student to statistical analysis, mathematical modelling, machine learning and visualisation for experimental data. Examples will be taken from real-world problems, such as analysis of internet traffic, language technology, digital sound and image processing, etc.

  Read more.

  Natural Language Processing / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ETCS

  This course will introduce the fundamentals of natural language processing (NLP), i.e., computational models of language and their applications to text. Language is at the heart of human intelligence, giving NLP a central role in Artificial Intelligence research and development. We will combine machine learning (ML), including fundamental formalisms and algorithms, with a strong hands-on experience, i.e., the practical implementation of the methods for concrete NLP problems.

  Read more.

  Network Society / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  Kursets mål er, at de studerende har en grundlæggende forståelse af begreberne data, netværk og dataanalyse; og en værktøjskasse med teknikker og teorier til at diskutere ideen om netværk og data som grundlag for konceptualisering af et netværkssamfund.

  Læs mere her

  Online and Reinforcement Learning / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  In the classical machine learning data are collected and analysed offline and it is assumed that new data come from the same distribution as the data that the algorithm was trained on. If not, all the theoretical guarantees become void and the empirical performance may deteriorate dramatically. But what if we want to design an algorithm for playing chess? The opponent is not going to sample the moves from a fixed distribution. In the course we will cover:

  The notion of regret: the evaluation measure, which replaces generalization error in offline learning and makes it possible to define and analyse learning in adversarial environments
  Various forms of feedback, including full-information and limited [bandit] feedback.

  Read more. 

  Probabilistic Machine Learning / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  This course demonstrates how the probabilistic framework gives us a powerful language to describe uncertainties about both models and predictions. We will cover a range of different probabilistic modelling techniques, and demonstrate the impact of uncertainty quantification on real-world data. Finally, we will demonstrate how model design and inference can be cleanly separated using modern probabilistic programming languages, making it possible to express complex models in a modular and concise form.

  Read more. 

 5. IT projektledelse

  Data, Disruption and Decisions / Odense

  Syddansk Universitet / Efterår 2022 / 5 ECTS

  Formålet med faget er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at analysere, forstå og lede disruption, dat og beslutningsprocesser.  Målet er at den studerende forstår muligheder såvel som trusler ved digitalisering. Den studerende skal ligeledes demonstrere forståelse af big data og big data analytics og demonstrere indsigt I dataindsamling og analyse med henblik på implementering af en datadreven strategi I projektorganisationen. 

  Læs mere her

  Digital Mediestrategi / København

  Copenhagen Business School / Efterår 2022 / 5 ECTS

  Du får en konkret ramme, som du kan bruge til at vurdere jeres nuværende brug af digitale medier og til at finde områder, hvor digitale medier kan styrke jeres salg, brand eller kunderelationer. Efter kurset vil du være kvalificeret til at udvikle strategiske og taktiske medieplaner, kampagner og ledelse af den digitale kommunikation generelt.

  Læs mere her

  Digitalisering i praksis: forretning, forandring og menneskers adfærd / København

  IT-universitetet / 2 dage

  På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skabe og lede forandring – særligt med fokus på samarbejdet med travle mennesker, der er vigtige for at lykkes med din opgave, men ikke har projektet øverst på deres agenda.

  Læs mere her

  Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring / København

  IT-universitetet / 1 dage

  Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad.

  Læs mere her

  IT Project and Portfolio Management / København

  IT-universitetet / Efterår 2022 / 7,5 ECTS

  Kurset giver den studerende kompetencer til at analysere, reflektere over og styre it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst.

  Læs mere her

  IT-projektledelse / Kolding

  Syddansk Universitet / Forår 2023 / 15 ECTS

  En lang række faktorer har indflydelse på, om et it-udviklings- eller -implementeringsprojekt bliver en succes. De tekniske udfordringer er langt fra de største. Derimod afhænger succesen i høj grad af, hvordan projektet bliver organiseret og ledet, og hvordan forholdet til beslutningstagere, leverandører, brugere og projektgruppe er. 

  På faget It-projektledelse får du redskaberne til at forstå, hvad der foregår i og omkring et it-projekt, og du vil blive rustet til at kunne håndtere både tekniske og organisatoriske udfordringer i et it-projekt, herunder bl.a. området omkring contract management. 

  Læs mere her

  Introduction to Service Design / København

  IT-universitetet / Forår / 7.5 ECTS

  Kurset introducerer studerende til grundlæggende principper, metoder, værktøjer og processer inden for service design. Studerende lærer at identificere service design muligheder gennem en forståelse af stakeholderens behov og at bruge service design metoder til at co-designe og evaluere services med digitale elementer.

  Læs mere her

  Projektledelse i innovative organisationer / Odense

  Syddansk Universitet / Efterår 2022 

  Formålet med faget er at give den studerende viden om ledelse af projekter, når omgivelserne er komplekse og usikre. De studerende lærer at analysere og diskutere interaktionen mellem projektet og basisorganisationen. Derudover vil der være fokus på analyse af fiktive og konkrete projektoplæg, projekter og projektprocesser, så de studerende kan give forslag til hensigtsmæssig tilrettelæggelse af såvel den overordnede projektledelse som den mere detaljerede projektledelse i en innovativ organisation.

  Læs mere her

 6. Generel datalogi og progammering

  Algoritmer og datastrukturer / København

  Københavns Universitet / 9 uger / 7.5 ETCS

  Kursets formål er at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på problemer, der kan løses i polynomiel tid.

  Læs mere her

  Applied Programming / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The purpose of the course is to introduce the programming language C/C++, key programming concepts in a scientific context, and guidelines for documentation. The course will enable the student to develop the C/C++ code needed to process large amounts of scientific data that cannot be handled in interpreted languages such as MATLAB, Python, Maple, or R.

  Read more. 

  Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang / København

  IT-universitetet / 5 dage

  Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På eng elsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer.

  Læs mere her

  Subjects in Blockchain Technology / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  The term blockchain encompasses decentralised peer-to-peer systems maintaining a joint ledger (log of events) without central control or privileged platform providers or users, as well as applications conceived for and made possible by such technology.

  Read more. 

  Python programming for data science / København

  Københavns Universitet / 9 weeks / 7.5 ECTS

  This course is an introduction to programming in Python, with focus on data processing and analysis. It includes basic programming concepts such as data types, conditionals, loops, functions, object oriented programming, pattern matching (regular expressions), and computational complexity. In addition, it also provides technical skills relevant to the data science pipeline such as the ability to log on to an external server, and to navigate a Unix shell.

  Read more. 

  Python programmerings-kursus / Odense

  Syddansk Universitet / 4 kursusgange, start efter aftale

  Programmering er et spændende værktøj, som for mange, både forskere og administrativt

  personale, kan bruges til automatisering af en række opgaver (især opgaver om data). I dette kursus lærer du at bruge programmerings-sproget Python. Vi dækker de grundlæggende elementer i programmering og algoritmik, og kaster os derefter over en række spændende biblioteker, som du kan bruge i din hverdag.

  Kurset dækker bland andet følgende emner:

  • grundlæggende programmeringselementer,
  • filmanipulation,
  • data-, tekst- og billedanalyse,
  • web scraping (automatisk hentning af data fra websites),
  • visualisering af data.

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

 7. Systemarkitektur og software udvikling

  Avancerede emner i softwarearkitektur / Aarhus

  Aarhus Universitet / APR '23 - JUN '23 / 5 ETCS

  Kurset beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for arkitekturdesign og udvikling, arkitekturevaluering, arkitekturkonstruktion samt casestudies og best practice. I kurset vil du lære at planlægge og udvikle en softwarearkitektur af moderat kompleksitet samt planlægge og foretage en softwarearkitekturevaluering.

  Læs mere her

  Cloud computing / Odense

  Syddansk Universitet / 4 timer, start efter aftale 

  Cloud Computing er et softwareudviklingsparadigme hvor online computationelle ressourcer fleksibelt kan erhverves efter behov. I dette kursus introduceres de grundlæggende principper til Cloud Computing.

  Kursets varighed og indhold kan tilpasses efter aftale.

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

  Dev(sec)Ops / Odense

  Syddansk Universitet / 4 timer, start efter aftale 

  For at forbinde software Development (Dev) med cybersikkerhed (Sec) og software Operations (Ops) anvendes Dev(Sec)Ops-tilgangen. Dev(Sec)Ops taler stærkt for automatisering og overvågning i alle faser af softwareopbygning, fra integration, test og frigivelse til idriftsættelse og infrastruktur-håndtering.

  Kurset dækker principper af Dev(Sec)Ops, løbende integration og idriftsættelse, samt en sammenhængende forståelse af fordele og ulemper ved at anvende Dev(Sec)Ops til at udvikle fremtidens komplekse distribuerede applikationer.

  Kursets varighed og indhold kan tilpasses efter aftale.

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

  Grundlæggende softwarearkitektur / Aarhus

  Aarhus Universitet / JAN '23 - MAR '23 / 5 ETCS

  Kurset beskæftiger sig med væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur, herunder arkitekturbeskrivelse og arkitekturdesign og udvikling. Efter gennemførelse af kurset vil du kunne medvirke til at dokumentere og designe moderat komplekse softwarearkitekturer samt analysere arkitekturens egenskaber.

  Læs mere her

  Microservices / Odense

  Syddansk Universitet / 4 timer, start efter aftale 

  Microservice programmering er et paradigme, hvor software bygges ved at kombinere distribuerede tjenester. Dette kursus dækker principperne bag udvikling af systemer baseret på microservices.

  Kursets varighed og indhold kan tilpasses efter aftale.

  Henvendelse til Luís Cruz-Filipe

  Softwarearkitektur i praksis / Aarhus

  Aarhus Universitet / JAN '23 - OKT '23 / 15 ETCS

  Fagpakken tilbyder et katalog af teknikker, som straks kan anvende til at gøre arbejdet med softwarearkitektur lettere. Vi arbejder også med evaluering af forslag til arkitektur, inden udviklingsprocessen sættes i gang, og med rekonstruktion af allerede eksisterende arkitektur. Fagpakken beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur. 

  Læs mere her

  Softwarearkitektur udviklingsprojekt / Aarhus

  Aarhus Universitet / AUG '23 - OKT '23 / 5 ETCS

  Dette kursus består af et større projektforløb omkring en konkret softwarearkitektur. Du vil gennem kurset anvende og reflektere over softwarearkitektur i relation til et større, konkret softwareprojekt.

  Læs mere her

UDANNELSESTILBUD

Herunder finder du en kort beskrivelse af hver af de uddannelsestyper, som oversigten præsenterer. Beskrivelsen rummer information om bl.a. uddannelsernes omfang, adgangskrav og indhold. 

Masteruddannelse

En masteruddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en kandidatuddannelse. Masteruddannelser henvender sig til voksne med erhvervserfaring og læses på deltid sideløbende med fuldtidsjob. De fleste masteruddannelser læses på deltid over 2 år, mens nogle masteruddannelser kan læses ét modul/enkeltfag ad gangen og dermed strækkes ud over længere tid. En masteruddannelse opgøres i 60 ECTS-point,

Undervisningen tilrettelægges meget forskelligt, fx som forelæsninger, gruppearbejde og netbaserede aktiviteter. En del masteruddannelser afvikles med en kombination af seminarer og fjernundervisning. Networking og erfaringsudveksling på tværs af jer studerende er ligeledes en central del af en masteruddannelse.

Det gælder for alle masterforløb at du minimum skal have en relevant uddannelse på bachelorniveau (fx en universitetsbachelor, en professionsbachelor eller en diplomuddannelse) samt mindst to års relevant erhvervserfaring. Der kan forekomme yderlige adgangskrav for de specifikke masteruddannelser.

Fleksibel master

Du kan også tage en masteruddannelse som fleksibelt forløb. En masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt masteruddannelse, hvor du selv er med til at sammensætte de moduler, som uddannelsen skal bestå af. Hvilke moduler (enkeltfag), den fleksible master skal bestå af, fastsættes i en personlig uddannelsesplan, som du udarbejder i samarbejde med universitetet. Uddannelsen sammensættes af moduler fra de eksisterende master- eller kandidatuddannelser, der giver mulighed for at følge enkeltmoduler, og afsluttes med et afgangsprojekt. Du kan kontakte de enkelte universiteter for at høre mere om dette.

Diplomuddannelser - HD

En HD uddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bacheloruddannelse. HD uddannelser henvender sig til voksne med erhvervserfaring og læses på deltid. HD består af to dele – HD første del og HD anden del. I alt består HD uddannelsen af 120 ECTS, og den tages over fire år.

Undervisningen tilrettelægges meget forskelligt, fx som forelæsninger, gruppearbejde og netbaserede aktiviteter. En del HD uddannelser afvikles med en kombination af seminarer og fjernundervisning. Adgangskravene til HD første del er en ungdomsuddannelse. Adgangskravene til HD anden del er minimum to års relevant erhvervserfaring samt en erhvervs akademi eller en akademiuddannelse.

Der er mulighed for at tage enkeltfag på HD, såfremt adgangskravene opfyldes.

Læs mere om diplomuddannelser her

Enkeltfag

Universiteterne udbyder en bred vifte af enkeltfag på forskellige niveauer og inden for forskellige fagområder:

 • Fag på de fleste bachelor-og kandidatuddannelser kan læses sammen med fuldtidsstuderende i dagtimerne via ”Tompladsordningen” eller ”Åben uddannelse”.
 • Nogle fag fra bachelor- og kandidatuddannelser udbydes som særlige deltidsforløb – dette kaldes ”heltid-på deltid”.
 • Universiteterne udbyder også ”særskilte moduler”. Modulerne udvikles ud fra et konkret kompetencebehov fra arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om særskilte moduler her. 
 • Universiteterne kan også udbyde kurser til en særlig gruppe og gennemføres som et lukket hold (fx målrettet en virksomhed, afdeling eller andre særlige målgrupper). Ved disse kurser er der ingen adgangskrav og heller ikke en eksamen, der udløser ECTS point.

Læs mere om enkeltfag her

Kontaktpersoner

Copenhagen Business School (CBS)

- Rebecca Svane (Afdelingschef, Master Programs): Tel. 38155630 eller kontakt på mail

- David Gullberg (Sekratariatschef, HD-uddannelserne): Tel. 38153230 eller kontakt på mail

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

- Signe Møller Jørgensen: Tel. 45253737 eller kontakt på mail

- Line Clemmensen: Tel. 45253764 eller kontakt på mail

IT-universitet (ITU)

ITU Professional Courses - Ninna Gandrup på mail ncga@itu.dk eller telefon 7218 5319

ITU Efteruddannelsekontakt

Københavns Universitet (KU)

Fælles postkasse i.f.t. det digitale område: Send en mail

Syddansk Universitet (SDU)

Ellen Schrøder (AC-fuldmægtig): Tel. 65501447 eller kontakt på mail

- Britta Løck Worm (Afdelingsleder): Tel. 65504572 eller kontakt på mail

Aarhus Universitet (AU)

- Lene Birkegaard Pedersen: Tel. 93508299 eller kontakt på mail

- Lotte Thiessen: Tel. 22372649 eller kontakt på mail

Aalborg Universitet (AAU)

- Mette Yde Eriksen: Tel. 99409422 eller på mail mye@adm.aau.dk

- Susanne Smith: Tel. 99409424 eller på mail ssm@adm.aau.dk 

Bo Wiberg

Bo Wiberg

Chefkonsulent

Bo beskæftiger sig med digitaliseringpolitik og medlemmerne hos brancheforeningen 'DI Digital'

Mette Nielsen

Mette Nielsen

Chefkonsulent

Mette beskæftiger sig med uddannelsespolitik, herunder efter- og videreuddannelsesområdet.

Nibras Aziz

Nibras Aziz

Konsulent

Nibras beskæftiger sig med uddannelsespolitik, herunder efter- og videreuddannelse og digitale kompetencer.

Johan Stauner Bill

Johan Stauner Bill

Studentermedarbejder

Johan beskæftiger sig med rådgivning og medlemsrettede kursusaktiviteter og netværk inden for det digitale område