Digitale løsninger er en gevinst i et komplekst sunhedsvæsen

Hvordan bygger du bro mellem en forskningstung medicinalindustri og en ny digital verden? For LEO Pharma A/S blev svaret en ekstern innovationsenhed, LEO Innovation Lab, der skulle udvikle digitale løsninger til at lette hverdagen for patienter med kroniske hudsygdomme.

Hvordan griber man bedst de digitale muligheder, når man er en forskningsbaseret medicinalvirksomhed med mere end 100 år på bagen i en stærkt reguleret branche? LEO Pharmas svar: Opret en ny, selvstændig virksomhed til at arbejde med digital innovation. LEO Innovation Lab, der blev dannet i 2015, bygger bro mellem den historiske viden om sygdomme og behandlinger hos LEO Pharma og nye digitale muligheder for bedre patientservice:

- LEO Innovation Lab blev etableret eksternt fra LEO Pharma, men vi er enormt afhængige af den viden, der ligger hos dem. Den viden er vi nødt til hele tiden at tappe ind i, og lære af, for at kunne komme fremad med digitale løsninger, der kan bakke op om de medicinske behandlinger, der udvikles hos LEO Pharma, siger Kristian Schrøder Hart-Hansen, CEO i LEO Innovation Lab.

Studies&Me er fremtiden for kliniske forsøg, og hjælper med at håndtere den høje grad af kompleksitet og arbejdsbyrde, der er forbundet med forsøgene. Det er en stor gevinst i et travlt sundhedsvæsen. Thomas Kongstad Petersen, Vice President for Global Clinical Operations i LEO Pharma

Platform finder deltagere til kliniske studier

En af LEO Innovation Lab’s løsninger hedder Studies&Me. Studies&Me er en digital rekrutterings- og kvalificeringsplatform til at finde deltagere til kliniske studier. Platformen gør det nemmere for patienter at finde et klinisk studie at deltage i, og det gør det samtidig hurtigere for medicinalvirksomheder at finde de deltagere, de skal bruge til kliniske studier, og dermed få deres produkter hurtigere ud til patienterne. Ifølge Alexander Almegaard, Product Owner i Studies&Me, har samarbejdet med LEO Pharma og placeringen hos LEO Innovation Lab givet dem faglig ballast og frihed til innovation: 

- Medicinalbranchen er tungt reguleret, men som digitale iværksættere har vi ikke den dybdegående forståelse for medicinalmarkedet og de regulatoriske aspekter. Den forståelse får vi gennem LEO Pharma og LEO Innovation Lab. Det skaber, sammen med en stærk back-office med administration, legal og compliance, et fundament, hvor vi kan være iværksættere, vi kan tage chancer, og vi kan eksekvere hurtigt – og gøre det på et stabilt fundament. Det er et innovationsrum, der med fordel kunne kopieres til andre områder i samfundet, så der kan komme bedre digitale løsninger ud til borgere og virksomheder.

Hos LEO Pharma betyder en løsning som Studies&Me, at de skal bruge færre ressourcer på at rekruttere patienter til kliniske forsøg. Men endnu vigtigere har løsningen været med til at demokratisere kliniske studier.

Løsningen demokratiserer de kliniske studier

Det er ikke alle patienter, der er lige ressourcestærke ift. at opsøge disse forsøg. Med denne platform kan vi række ud til en langt bredere skare af patienter ved at facilitere kontakten mellem læger og patienter, der hvor patienten er. Studies&Me er fremtiden for kliniske forsøg, og hjælper med at håndtere den høje grad af kompleksitet og arbejdsbyrde, der er forbundet med forsøgene. Det er en stor gevinst i et travlt sundhedsvæsen.

Kort om LEO Innovation Lab

LEO Innovation Lab er oprettet af LEO Pharma med formålet om at udvikle digitale løsninger, som kan imødekomme de udfordringer, den moderne patient oplever.

Kort om LEO Pharma

LEO Pharma A/S er en dansk medicinalvirksomhed ejet af LEO Fondet. Virksomheden har ca. 5.700 ansatte. De cirka 2.000 er i Danmark. Virksomheden har produktion i Danmark, Frankrig og Irland.

Kort om Studies&Me

Studies&ME er en digital rekrutterings- og kvalificeringsplatform til at finde deltagere til kliniske studier. Platformen gør det nemmere for patienter at finde et klinisk studie at deltage i, og det gør det samtidig hurtigere for medicinalvirksomheder at finde de deltagere, de skal bruge til kliniske studier.

Relateret indhold