Vi rådgiver dig

Kom godt igang med jeres diversitetsindsats

Godt begyndt er halvt fuldendt, men når vi taler om kønsdiversitet, kan det være svært at finde ud af, hvordan I skal gribe det an. I DI har vi indsamlet viden og erfaringer om den gode proces og giver inspiration til, hvordan I kan komme videre med jeres arbejde.

Hvorfor skal vi arbejde med kønsdiversitet?

Der er mange argumenter for, at kønsdiversitet er værd at investere tid og kræfter i. Det kan være at få et større rekrutteringsgrundlag, mere nuancerede beslutninger eller sågar en bedre bundlinje. Der findes mange gode grunde, men det er afgørende at blive enige om, hvorfor I ønsker at arbejde med det.

Det første trin i en diversitetsindsats er at nedsætte en arbejdsgruppe og finde et fælles formål. Et fælles formål opstår og fastlægges bedst gennem dialog. Brug tid på at forstå hinandens bevæggrunde i gruppen, tal om, hvad I hver især forstår ved diversitet, hvad jeres ambitioner og hvad jeres måltal er – og sørg for, at alle kan se sig selv i formålet.

En indsats for større kønsdiversitet skaber de bedste resultater, hvis det er en strategisk prioritet for jeres virksomhed, jævnfør undersøgelsen 10 Proven Actions to Advance Diversity, Equity, and Inclusion foretaget af Bain & Company i 2021. Det er derfor helt afgørende, at jeres øverste ledelse bakker op om og engagerer sig i indsatsen.

Dyk ned i data og hypoteser

Det næste skridt er at blive klogere på, hvordan kønsbalancen mellem jeres ansatte ser ud i dag, i hvilke funktioner – og om de føler sig til rette i virksomheden. I denne del af arbejdet skal I på baggrund af data danne jer et overblik over, hvad der skal ændres.

Ofte har vi mange forskellige oplevelser og ideer om, hvilke ting i vores dagligdag der er brug for at ændre på. Vores oplevelser kan være et glimrende udgangspunkt for at undersøge de udfordringer, der måtte være. Start med at skrive alle jeres hypoteser op på en tavle, og gå i gang med at undersøge dem.

Nogle hypoteser kræver, at man undersøger eksisterende HR-data (f.eks. lønfordeling eller stillingsbetegnelser), andre kræver en blyant, en notesblok og en kort samtale med en håndfuld medarbejdere rundt omkring i virksomheden. Fremgangsmåden afhænger af hvilke hypoteser I har – så spørgsmålet er ”Hvordan kan vi be- eller afkræfte denne hypotese?”.

Læg en plan

Når I har undersøgt jeres hypoteser og data, kan I forhåbentlig se nogle mønstre og nogle arbejdsforhold, som I har brug for at justere på for at afhjælpe en kønsskævvridning. Det danner grundlag for, at I kan tage beslutninger om, hvad I skal arbejde på.

Start med at skabe et overblik over de hypoteser, som er blevet bekræftet. Måske er der et par stykker, måske er der mange flere. Sørg for at prioritere i jeres udfordringer. Hvilke er vigtigst at få løst nu og her? Det er sjældent en god løsning at lave en handleplan med 20 forskellige spor – hellere lykkes med 2-3 ting, end at forsøge sig med at løse alle på én gang.

Når I har prioriteret i jeres udfordringer, skal I undersøge, hvordan I bedst løser dem. Der findes forskellige eksempler på og forskning om mulige løsninger – men hvilke der er bedst, afhænger af, hvad der passer bedst for jer. Spørg jer selv: hvordan ser vores dagligdag ud om 5 år, når vi har løst udfordringerne? Hvem skal vi engagere for at lykkes med vores udfordringer? Hvornår skal vi have løst udfordringerne, og hvad kræver det?

Når I har prioriteret i jeres udfordringer og besvaret spørgsmålene, står I med skitsen til en handleplan. En handleplan skal indeholde følgende overvejelser:

  • Hvilke initiativer skal vi sætte i gang, og hvornår skal vi være i mål med dem?
  • Hvordan bidrager initiativet til at nå vores måltal?
  • Hvem er ansvarlig for initiativet?
  • Hvem skal engageres?
  • Skal vi teste det i en afdeling, før vi ruller det ud i hele virksomheden?

Klar, parat, divers!

Nu er I klar til at implementere jeres løsninger. Måske skal I have lavet en bestyrelseskortlægning, jeres ledere have undervisning i inkluderende ledelse eller jeres rekrutteringsproces justeres – der er forskellige løsninger til forskellige udfordringer.

I denne del er det vigtigt, at I løbende måler udviklingen og justerer. Er I så langt, som I gerne vil være? Virker løsningen, som I ønsker, eller har I brug for at justere den? Bakker resten af virksomheden op, eller har I brug for at engagere nogle flere kolleger? Følger ledelsen med i arbejdet – eller skal I kommunikere klarere om arbejdet og fremgangen?

Med klare mål og en løbende opfølgning har I bedre kontrol over indsatsen. Det giver mulighed for løbende at genbesøge jeres udfordringer – vend tilbage til punkt 2 og 3 og juster, hvis indsatsen kræver det.

Fakta

Vores forslag til proces tager udgangspunkt i modellen for kulturelle transformationer som beskrevet i Diversity Intelligence (Heidi R. Andersen, 2021) og er desuden blevet justeret til på baggrund af dialog og input fra mere end 100 virksomheder.

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Jakob Johannes Andersen Kjærside

Studentermedarbejder

Line Madsen

Line Madsen

Chefkonsulent