Vi rådgiver dig

BASF – Projekt om kemisk genanvendelse af plast

Kemivirksomheden BASF forsøger i samarbejde med andre virksomheder at skabe et marked for kemisk genanvendelse af plast. Målet er at øge genanvendelsen af den plast, som ikke kan genanvendes i dag og dermed skabe et cirkulært marked for plast.

I 2018 startede BASF ChemCycling projektet, hvor man forsker i og udvikler produktionsprocesser til kemisk genanvendelse af plast. I projektet har BASF i samarbejde med en række virksomheder fra forskellige industrier også undersøgt mulighederne for at anvende kemisk genanvendt plast i forskellige produkter.

Hvad er kemisk genanvendelse?

Kemisk genanvendelse kan – modsat mekanisk genanvendelse – genanvende blandet og sammensat husholdningsplast, som eksempelvis findes i mange plastemballager til fødevarer, og anvende det til nye produkter. Derved kan kemisk genanvendelse potentielt øge mængden af plast, det er muligt at genanvende i fremtiden.

Kemisk genanvendelse starter med en termokemisk proces, hvor plasten nedbrydes til nyt råmateriale i form af en jomfruelig olie. Dette råmateriale kan BASF bruge i nye kemiske produkter. BASF kan blandt andet bruge råmaterialet som erstatning af råolie i plastproduktion, og kan derved skabe en cirkulær model for plastprodukter.

Prototyper baseret på kemisk genanvendt plast

Målet er, at plastprodukter, der produceres af råmaterialet fra kemisk genanvendelse, er af samme kvalitet, som plastprodukter skabt af jomfrueligt råolie. Det har BASF vist med udviklingen af forskellige prototyper af plastprodukter, som er skabt af kemisk genanvendt plast. Der er bl.a. udviklet isoleringsemballage til transport af varmefølsom medicin, fødevareemballage til mozzarella ost, vaskemiddelemballage og en kofanger i letvægtsplast til Jaguar/Landrover.

BASF oplever en tydelig interesse for kemisk genanvendelse og dets potentiale i forskellige industrier, da mange af BASF’s kunder har fastsat C02 reduktionsmål og mål for anvendelse af genanvendt materiale i deres produkter. Gennem udvikling af prototyper til vidt forskellige formål, vises det fremtidige potentiale for kemisk genanvendelse.

____________________________________________________________________________________________________________________

Fordele:

  • Kemisk genanvendelse har et cirkulært markedspotentiale på 55 milliarder dollar i 2030. Det estimeres i McKinsey & Company’s kommende rapport, ”The circular economy in petrochemicals: plastic recycling”.
  • En anden rapport fra McKinsey & Company og Innovationsfonden ”The new plastics economy: A Danish research, innovation and business opportunity” siger, at kemisk genanvendelse af plastaffald kan gå fra 1 pct. til 17 pct. globalt i 2030, hvis dets potentiale bliver indfriet. Det vil betyde, at 74 millioner ton mere plastaffald kan genanvendes årligt på globalt plan.
  • Hvis kemisk genanvendelse indfrier sit potentiale, vil det reducere råolieforbruget i kemi- og plastindustrien markant, fordi råmaterialet fra kemisk genanvendelse kan erstatte råolien. Dette vil betyde et markant fald i CO2-emissionerne relateret til kemi- og plastindustrien.
  • I den kemiske proces skal plastaffaldet opvarmes til 300-700 grader i en pyrolysefase. En livscyclusanalyse viser, at processen er bedre end forbrænding og sammenlignelig med mekanisk genanvendelse.
  • ChemCycling er et supplement til mekanisk genanvendelse, da den kan håndtere den type plast, som ikke kan genanvendes mekanisk.

____________________________________________________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • Teknologien kræver stadig udvikling i forhold til at fungere på et industrielt niveau.
  • Kemisk genanvendelse skal anerkendes lovmæssigt og som en genanvendelsesmetode i affaldssystemet. Herefter skal teknologien også implementeres i affaldssektoren ved nye genanvendelsesanlæg, som f.eks. Quantafuel’s anlæg i Skive, som BASF har investeret i.

BASF og cirkulær økonomi

Læs mere om BASF her.

BASF's hjemmeside

Relateret indhold