Vi rådgiver dig

Chr. Hansen A/S – Fødevareproduktion kan både reducere madspild og skabe ren, grøn energi

I over 145 år har Chr. Hansen produceret fødevarekulturer, enzymer og probiotika, som er med til at løse stigende, globale udfordringer med madspild og produktivitet. Samtidig omdanner Chr. Hansen også affald og rester fra fødevareproduktionen til CO2-neutral energi.

Chr. Hansen er en dansk bioteknologisk virksomhed stiftet i 1874. Virksomheden er i dag blandt verdens førende leverandører af fødevarekulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver, som bruges til fremstilling af en lang række fødevarer og kosttilskud. Mere end 1 milliard mennesker verden over indtager produkter, som indeholder Chr. Hansens naturlige ingredienser, hver dag.

Chr. Hansens innovative løsninger gør det muligt for fødevareproducenter at producere fødevareprodukter, der holder længere. Samtidig reducerer Chr. Hansens naturlige bakteriekulturer, enzymer og probiotika brugen af uønskede tilsætningsstoffer.

Chr. Hansen kan hjælpe med at forbedre mejeriprodukters holdbarhed

FRESHQ® er Chr. Hansens førende fødevarekultur i kampen mod madspild. De består af udvalgte mælkesyrebakterier, som har en særlig god biobeskyttende effekt. Det vil sige, at disse bakteriekulturer på en naturlig måde kan hjælpe med at forlænge holdbarheden og sikre et frisk produkt. De reducerer risikoen for ødelæggende gær og skimmel i holdbarhedsperioden. Mælkesyrebakterier findes naturligt i mejeriprodukter og er et essentielt element i produktionen af yoghurt, creme fraiche, kvark osv.

En forbedring af kvalitet og holdbarhed kan være med til at reducere madspild. I Europa bliver 17 pct. af al yoghurt smidt ud – i 80 pct. af tilfældene skyldes det udløbsdatoen. Ved at forlænge yoghurts holdbarhed med bare syv dage, vil det kunne reducere yoghurt-spildet med 30 pct. i Europa.

 

Rester i fødevareproduktionen ender som ren energi

I 2013 indgik Chr. Hansen og en række andre aktører et samarbejde med Solrød Biogas for at sætte en stopper for lugtproblemerne i Solrødområdet fra råddent havtang. Målet med samarbejdet var at skabe CO2-neutral energi til lokalområdet.

I 2015 stod det første biogasanlæg klart, som nu modtager havtang, gødning og biologisk affald fra blandt andet Chr. Hansens egen produktion og forvandler det til biogas. Samtidig omdanner anlægget gylle fra lokale landmænd til biologisk gødningsmiddel, hvilket også reducerer CO2-emissioner og næringsstofforurening.

Chr. Hansens bidrag til biogasproduktionen forventes at resultere i en årlig CO2-besparelse på 40.100 tons. Det svarer til elforbruget i 3.800 husstande og varme til 1.700 husstande. Chr. Hansen sender knap 70.000 tons biomasse til Solrød biogas årligt - biomasse, der ellers ville ende som gødning i landbruget, som både medfører CO2-udledning, og potentielt kan føre til afsvidning af afgrøder og skabe lokale lugtgener.

________________________________________________________________________________

Fordele:

  • 17 pct.  af al yoghurt i Europa går til spilde. 80 pct. på grund af den korte holdbarhed. Når FRESHQ® fødevarekultur anvendes i fermenteringen af yoghurt eller andre mejeriprodukter, forbedres kvalitet og holdbarhed, så de kan holde sig friske lidt længere. Bare syv dages ekstra holdbarhed kan resultere i en årlig reduktion af yoghurt-spild med 30 pct. i Europa.
  • Med bare syv dages længere holdbarhed viser et impact studie, at spild i produktionsfasen kan reduceres med 50 pct. drevet at produktions- og logistik optimering. Hos supermarkederne, der typisk spilder en til tre pct., vil man kunne reducere spildet med 40 pct., fordi de får længere tid til at sælge produkterne inden udløbsdatoen. Og endeligt vil forbrugeren, der i dag har den største andel af spildet, kunne nyde den gode yoghurt lidt længere end normalt og dermed reducere sit spild med 13 pct.
  • Chr. Hansen har også indgået en ny tiårig aftale med Better Energy, hvilket betyder, at Chr. Hansens produktionsanlæg kan overgå til 100 pct. til grøn energi fra to helt nye solcelleparker. Better Energy står for etableringen af to helt nye solcelleparker, som står færdige i april 2020. Chr. Hansens årlige danske energibehov svarer til forbruget hos næsten 15.000 danske husstande. Derfor vil overgangen til 100 pct. grøn energi få en kæmpe betydning for virksomhedens klimaaftryk og være med til at accelerere den grønne omstilling i Danmark.

________________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • Fermentering er mere populært end nogensinde, da virksomheder og forbrugere begynder at forstå, hvor mange fordele gode bakterier kan bidrage med ved at blive tilføjet i fødevarer – bl.a. ved at få mad til at smage godt og forbedre holdbarheden. Samtidig peger forbrugere på madspild som en af de vigtigste agendaer, og samtidig viser studier, at forbrugere er villige til at betale mere for produkter, der er med til at reducere madspild. Det er derfor svært at se, hvilke udfordringer Chr. Hansen skulle have, hvilket betyder, at virksomhedens arbejde med cirkulær økonomi har været den rette forretningsmodel at gå efter. 

Chr. Hansen A/S og cirkulær økonomi

Læs mere om Chr. Hansens arbejde med cirkulær økonomi her.

Chr. Hansens hjemmeside