Lendager Group ApS - Cirkulær arkitektur

Lendager Group har specialiseret sig i at levere cirkulære løsninger til fremtidens bæredygtige byer og bygninger.

Foto: Lendager
Lendager Group har specialiseret sig i at levere cirkulære løsninger til fremtidens bæredygtige byer og bygninger.

Med en bygge- og anlægsindustri, der er ansvarlig for brug af mere end en tredjedel af alle materialer, en tredjedel af alt produceret affald og en tredjedel af alt CO2-udledning på verdensplan, så er der behov for en ny måde at tænke byggeri. En ny måde, hvor genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer erstatter nye byggematerialer - og hvor bygninger indrettes til fleksibel brug og i sidste ende let kan skilles ad.

Lendager Group består af tre virksomheder: Lendager Ark, Lendager TCW (udvikling af strategier og analyser for organisationer, der ønsker at integrere bæredygtighed i deres forretning) og Lendager Up (leverer upcycle byggematerialer). Samlet set bidrager Lendager Group med en innovativ tilgang til cirkulær økonomi i byggeriet.

Igennem konkrete pioner- og udviklingsprojekter viser Lendager Group, hvordan gamle byggematerialer kan få nyt liv i nye bygninger. Alle genanvendte materialer bearbejdes, så de både kvalitets-, funktionsmæssigt og æstetisk fremstår som helt nye materialer. Upcycle Studios og Ressourcerækkerne er to af Lendager Groups cirkulære byggeprojekter – begge er placeret i Ørestaden.

I Upcycle Studios får boligerne upcyclede vinduer, som har haft et andet liv i en tidligere bebyggelse. Således kommer 75 % af vinduerne fra gamle almene boliger i Nordjylland, som efterfølgende er blevet bearbejdet, så de fremstår som helt nye vinduer. Også den anvendte beton er genbrugt. Der indgår 1400 tons genbrugsbeton, som er støbt ud af Københavns Metros yderst holdbare betonaffald. Der bliver også anvendt træ i vægpaneler og gulve, som ellers skulle til afbrænding.

Ressourcerækkerne bliver Danmarks første boligområde opført af upcycle murstensmoduler fra gamle bygninger. Murstensmodulerne kommer bl.a. fra de gamle og historiske Carlsberg-bryggerier Siden 1960’erne har mørtlen mellem murstenene været stærkere end selve murstenene, hvilket har gjort det svært at skille murstenene ad og anvende dem enkeltvist igen. Murstenene er derfor skåret ud i firkantede moduler, bearbejdet og stablet for at skabe murene i Ressourcerækkerne.  Ligesom i Upcycle Studios anvendes der også her upcyclet træ i interiør og facadeelementer.

__________________________________________________________

Fordele:

· Med upcyclede byggematerialer reduceres forbruget af nye byggematerialer, og CO2-udledningen i konstruktionsfasen reduceres med op til 70 pct. Der er rig mulighed for bedre at udnytte ressourcerne i et eksisterende byggeri – ikke mindst i Udkantsdanmark, hvor tomme og forladte bygninger er et stigende problem.

· Ved at designe nye bygninger til adskillelse bliver det i fremtiden lettere at skille bygningerne ad og genbruge materialerne i nye bygninger, uden at de knuses.

· Lendager Group ser store potentialer i at udbrede selektiv nedrivning af gamle bygninger. Hvis bygninger screenes og mappes inden nedrivning, og de mest værdifulde materialer genanvendes, så kan der være besparelser at hente ved at anvende materialerne igen i nye bygninger.

· For bygherre er der en stor brandingfordel i at bygge cirkulært, da bygherre dermed er med til at vise vejen for bæredygtighed og ressourceeffektivitet i byggeriet.

__________________________________________________________

Udfordringer:

· I dag fordrer prissætning og markedsadgang til genanvendte/genbrugte byggematerialer ikke i tilstrækkelig grad, at nye byggematerialer erstattes med genanvendte. Udbredelse af cirkulær økonomi i byggesektoren besværliggøres ved, at prisen for nye byggematerialer er lav og tilgængeligheden høj – mens håndtering af genanvendte materialer på tværs af sektorer og geografi logistisk og administrativt kan være omkostningstungt. I Upcycle Studios er byggeriet ikke dyrere end et konventionelt byggeri. I få projekter vil prisen være højere, men i takt med en skalering af projekterne og den cirkulære tilgang, så vil det blive kostneutralt i ethvert byggeri. Der skal øget fokus på selektivnedrivning og opbygning af et effektivt marked for genanvendte byggematerialer - hvor genanvendte materialer kan konkurrere med nye i forhold til kvalitet, sundhed, holdbarhed, pris og forsyningssikkerhed.

· I dag er der uklarheder om kvalitet, sikkerhed og holdbarhed for genanvendte byggematerialer, ligesom det endnu ikke reguleringsmæssigt er afklaret, hvem et eventuelt ansvar kan gøres gældende mod, hvis der opstår en fejl/mangel ved de genanvendte materialer. En forudsætning for at skabe et marked for genanvendte byggematerialer er, at der udarbejdes regler og vejledninger om deklaration og mærkning af genanvendte byggevarer. Ved CE-mærkning påtager fabrikanten sig ansvaret for, at byggevaren er i overensstemmelse med ydeevne­deklarationen og overholder gældende krav.