Vi rådgiver dig

Cirqle – Platform til håndtering af genbrugelig emballage i et lukket kredsløb

Cirqle har skabt en teknologiplatform, der skal gøre genbrug af emballage muligt. Platformen fungerer som et sted, hvor virksomheder, der bruger genbrugsemballage, kan indsamle data, sætte logistik og vask i system og give incitament til genbrug hos forbrugerne.

Cirqle – Platform til håndtering af genbrugelig emballage i et lukket kredsløb 

Cirqle blev grundlagt i 2020. Med teknologi har de skabt et system, der gør det muligt at spore emballagen i hele værdikæden og sikre genbrug af emballagen. Det sker ved, at Cirqle’s specialdesignede emballager, tilføres teknologi, som gør det sporbart. Informationerne sendes til Cirqle’s platform, hvor flere digitale services bruger informationen til at lette genbrugsprocessen og tilføje værdi til virksomheder, som genbruger emballage. Platformen kan blandt andet håndtere retur af emballage, indsamling og dokumentation af data om klimapåvirkning samt styring af genbrugsemballage, såsom kapacitetsplanlægning og værktøj til at skabe incitament hos forbrugerne.

Udover den digitale platform, håndterer Cirqle også genbrugsemballage for kunder. Det gør de ved at fungere som bindeled mellem de forskellige aktører, som indgår i genbrugsemballagens liv, såsom vaske- og logistikpartnere. Cirqle’s fokus er lige nu på måltidskasse og e-dagligvare industrien, og de er i gang med de første kunder på platformen. Blandt Cirqle’s kunder finder man måltidskassevirksomheden Simple Feast. Det fungerer således, at Cirqle’s kunder pakker deres måltider i de genbrugelige kasser, som sendes til kunderne som normalt. Kunden opbevarer derefter kassen til deres næste levering, hvor den så tages retur og transporteres til vask. Dette lukkede system sikrer, at emballagen genbruges og ikke ender som affald.

Teknologi spiller en central rolle

Teknologien er central hos Cirqle, og det er det primære fokus, som kan udbredes på tværs af emballagetyper. Cirqle’s løsning er drevet af teknologi og gør genbrugsemballage mere attraktivt for deres kunder. Engangsemballage er svært at hamle op med, da det er både billigt og funktionelt. Derfor skal teknologien tilføre værdi til kunderne gennem indsamling af data og et ekstra interaktionspunkt med slutbrugerne. Teknologien bruges også af virksomheden selv til at styre den komplekse proces, som genbrug er.

Cirqle har gang i flere udviklingsprojekter med henblik på at udbrede konceptet til flere emballager i føde- og drikkevareindustrien, der ligesom måltidskassen kan spores og behandles i et lukket system. Mulighederne er mange, og store mængder emballage vil kunne spares ved at etablere genbrugssystemer, som det Cirqle er i gang med at udvikle.
______________________________________________________________________________

Fordele ved genbrugsløsning:

  • Cirqles platform fungerer som bindeled mellem flere forskellige aktører, hvilket gør det muligt at koordinere, håndtere og genbruge emballage i et lukket system.
  • Løsningen reducerer emballageaffald ved hjælp af lukkede genbrugssystemer.
  • Løsningen kan udvikles til at dække flere typer emballage. Cirqle arbejder på at udvide løsningen til flere emballager i føde- og drikkevareindustrien.
  • Løsningen involverer flere parter i et bredt samarbejde, hvilket er frugtbart for udviklingen af bæredygtige løsninger.
  • Cirqles måltidskasse er lavet af plastmateriale, som er let i vægt og kan holde til op til 100 cyklusser. Efter endt levetid kan materialet genanvendes til at lave nye kasser.

Udfordringer:

  • Det er dyrt for virksomhederne selv at genbruge emballage. Genbrug af emballage kræver investering i genbrugelig emballage og et set-up til at kunne koordinere mellem de forskellige aktører, som skal hjælpe emballagen fra A til B.
  • Med producentansvaret pålægges virksomheder en stor udgift til at håndtere indsamling og håndtering af emballage efter endt brug. At sætte genbrugssystemer op vil ofte være dyrere end genanvendelse af emballage, hvorfor det er vigtigt, at der i producentansvarssystemet laves incitamenter, der fremmer genbrugsløsninger.
  • Trods de gode ambitioner på bæredygtighedsområdet mangler der konkrete mål for affaldsreduktion. Det ville kunne sætte skub i flere genbrugsløsninger

Relateret indhold