Vi rådgiver dig

DFD – Ambition om 100 pct. genanvendelse af kundernes tekstiler

Med konceptet DFD Upcy ønsker DFD (De Forenede Dampvaskerier) at gå forrest i den grønne omstilling ved at give deres kunders kasserede tekstiler nyt liv gennem en upcyclingsproces.

DFD blev grundlagt i 1958 og arbejder med skræddersyede og skalerbare tekstil- og serviceløsninger gennem branchespecifikke vaske- og lejeløsninger til for eksempel industrien, restauranter, hospitaler og hoteller. Med udviklingen af DFD’s bæredygtige tøjkoncept, DFD upcy, vil de indlede et opgør med den traditionelle lineære økonomi, hvor tøj og tekstiler produceres og forbruges for derefter at blive smidt væk.

Ideen bag konceptet er, at tekstiler, der tidligere blev kasseret, eksempelvis hullede duge fra restauranter eller dyner fra hospitaler, i stedet sys om til en klassisk skjorte, en dynejakke eller noget helt tredje. Ved denne upcycling af kundernes indleverede tekstiler tager DFD upcy dermed første skridt mod en cirkulær økonomi inden for tekstilområdet.

Kunderne som vigtigste samarbejdspartnere

I DFD upcy har det nære partnerskab med kunderne førsteprioritet, da succesen og værdien af upcyclingen af tekstilerne afhænger af, at det sker i en fælles indsats fra både producenten og forbrugerens side. Pointen er dermed, at DFD upcy-produkterne af kasserede tekstiler kan erstatte konventionelle produkter, som de kunder, der indleverede tekstilerne, ellers skulle have købt fra nye.

Kvalitet i fokus

Upcycling-processen består konkret i, at kunderne indleverer brugte tekstiler, som DFD opbevarer i en lagerhal vest for København. Her skæres huller og slitage fra, og de resterende tekstiler anvendes så i produktionen af nye produkter, der efterspørges af de kunder, som indleverede tekstilerne. Kvaliteten af de resterende tekstiler er dog afgørende for hvilket produkt, det kan bruges til at producere. Denne kvalitet vurderes ud fra, om de kan holde form og farve vask efter vask, og hvor slidstærke de er.

Fordele ved konceptet

En af de store fordele ved konceptet er DFD’s tætte samarbejde med deres kunder. Dette muliggør udviklingen af løsninger, der direkte baseres på kundernes behov og dermed har reel nytteværdi. Derudover er det afgørende, at DFD har mulighed for at udvælge og indkøbe tekstiler af meget høj kvalitet, da det sikrer, at DFD kan tilbyde kunderne en løsning, der lever op til deres kvalitetsstandarder, selvom der er tale om en upcyclet løsning.

Udfordringer ved oprettelsen af DFD upcy

En af de store udfordringer ligger i, at DFD’s vaskerier samlet kassere 1 ton tekstiler om dagen, hvorfor konceptet kræver både stor opbevaringskapacitet og omfattende sorteringsarbejde. Derudover er nogle tekstiler sværere at bruge i nye produkter end andre, hvorfor det er vanskeligt at udnytte alle typer tekstiler til fulde. Til sidst er der også nogle prismæssige udfordringer, da upcycling særligt i starten kan være både vanskeligt og kostbart. DFD upcy produkterne sælges derfor ikke gennem argumentation om billige løsninger, men derimod gennem argumenter vedrørende vigtigheden af en cirkulær økonomi og muligheden for unikke løsninger samt et løfte om høj kvalitet.