Fischer Lighting ApS - Cirkulær belysning for alle pengene

Den danske virksomhed, Fischer Lighting, har gjort det lettere og billigere at opdatere gammel belysning til ny og miljøvenlig LED teknologi med deres patenterede LED-retrofit metode.

Foto: Fischer Lightning
Med deres patenterede LED-retrofit metode har danske Fischer Lighting gjort det lettere og billigere at opdatere gammel belysning til ny og miljøvenlig LED teknologi. Med LED-retrofit metoden indsættes en speciallavet indsats i de eksisterende armaturer. Indsatsen gør det muligt at installere den nyeste LED teknologi direkte, uden at skulle udskifte hele det eksisterende armatur. Kort sagt undgår Fischer Lighting’s kunder at starte forfra, når bygningens belysning skal opdateres. Det gælder både nu og fremover. Alle Fischer Lighting’s løsninger udvikles nemlig omkring udskiftelige delelementer, så fremtidig LED teknologi kan indsættes efter samme model.
 
Fischer Lighting’s speciallavede og patenterede indsats kan i dag indsættes i stort set alle typer eksisterende armaturer på markedet, og gør det derfor unødvendigt at smide funktionsdygtige lamper ud for at investere i nye. På længere sigt nedsætter LED-teknologien energiforbruget og forlænger levetiden på bygningens belysning. De elektroniske dele som udskiftes, sender Fischer Lighting til DANWEEE, der sørger for upcycling af det genanvendelige materiale.
 
Fischer Lighting’s LED-retrofit løsning har være anvendt i ombygninger af alt fra danske sygehuse og uddannelsesinstitutioner til kantiner og FN-Byen. Deres patenterede indsats er sat i alt fra dyre designerlamper til erstatning af lysstofrør i sportshaller. På Køge Sygehus blev metoden brugt i en række gangarealer med en efterfølgende energibesparelse på 63% og en samlet besparelse på lige under 190.000 danske kroner. 

__________________________________________________________

Fordele

  • Fischer Lighting’s metode reducerer mængden af affald ved at forlænge levetiden på store dele af de eksisterende armaturer. I tillæg hertil har de nye LED lyskilder op til fem gange så lang levetid som traditionelle lyskilder. Den nye løsnings holdbarhed medfører en yderligere reduktion i affaldsmængden på længere sigt og en reduktion af ombygningens totale omkostninger (TCO) som følge af lavere vedligeholdelses omkostninger.     
  • Fischer Lighting’s løsninger tilbydes til konkurrencedygtige priser, og medfører betydelige økonomiske besparelser på længere sigt. På kort sigt er omlægningen af belysningen desuden mindre omkostningstung, fordi færre materialer skal udskiftes (læs mere her). Løsningen tillod for eksempel den danske virksomhed Coloplast at beholde de eksisterende designerlamper i kantinen, imens belysningen blev udskiftet til en femtedel af prisen for hvad nye armaturer havde kostet. På længere sigt har Fischer Lighting’s løsninger typisk en tilbagebetalingstid på ét til fem år, og man opnår som regel en 50 til 80 procents reducering af energiforbruget samt et årligt afkast på over 15 procent.
  • Sidst men ikke mindst får man med Fischer Lighting’s effektive udskiftning til LED teknologi en fremtidssikret løsning med bedre og mere intelligent LED belysning, der øger komfort og nedsætter bygningens samlede CO2 udledning.

__________________________________________________________

Udfordringer:

  • Den største udfordring for smarte genbrugsløsninger, som Fischer Lighting’s LED-retrofit metode, er manglende forståelse for løsningens kvalitet og samlede omkostningsniveau. Der er brug for, at indkøbere oplyses og vejledes i forhold til produkters totale omkostninger. I forbindelse med offentlige indkøb bør totaløkonomiske indkøbsvejledninger og værktøjer udbredes. Se f.eks. csr-indkøb for konkrete TCO-værktøjer. 
  • På belysningsmarkedet er LED teknologien under hastig udvikling. Der er derfor behov for at designe løsninger med udskiftelige elementer, der gør det muligt at opdatere armaturet uden at skulle smide det hele ud. Desværre produceres der stadig mange ’billige’ løsninger, der er umulige at reparere, og som tvinger købere til at kasserer hele apparatet, når ny belysning ønskes indsat. Det er vigtigt, at gøre indkøberne opmærksomme på disse forskelle på produkter.    
  • En sidste udfordring er lovkrav til brug og behandling af genbrugsplast. Her oplever Fischer Lighting, at de juridiske rammer og tekniske specifikationer gør det svært at kunne producere ombygningskit af genbrugsmaterialer.