Vi rådgiver dig

Gamle Mursten: Gamle mursten som et værdifuldt byggemateriale

Virksomheden Gamle Mursten bruger en innovativ renseteknologi til at omdanne gamle mursten fra affald til et værdifuldt byggemateriale, der skaber værdi for både miljøet og arkitekturen.

Gamle Mursten har siden 2003 sørget for, at flere og flere mursten fra nedrivninger ikke downcycles og knuses, men i stedet upcycles og genbruges som et værdifuldt byggemateriale. Gennem deres patenterede og innovative vibrationsteknologi kan Gamle Mursten levere genbrugsmursten til både små og store byggeprojekter, der spænder fra private villaer til skoler og lejlighedskomplekser. 

Rensning af murstenene

Gamle Mursten har udviklet en patenteret teknologi, hvor de renser murstenene mekanisk ved hjælp af vibrationsteknologi, der rasper mørtlen af. Derved indgår hverken vand eller kemikalier i processen. Efter rensningen sorteres og kvalitetstjekkes alle murstenene manuelt efter kvalitet, type og farve. Renseprocessen af murstenene giver dem en rustik overflade, og det er påvist ved test, at processen ikke har betydning for murstenenes kvalitet.

Store CO2 besparelser

Hver mursten, som Gamle Mursten renser og genbruger, sparer miljøet for 0,5 kg CO2 sammenlignet med, hvis der var anvendt nyproducerede mursten. Der er dermed store CO2 besparelser at hente, ved at genbruge gamle mursten. Eksempelvis blev der i opførelsen af rækkehuse på Islands Brygge brugt 640.000 gule maskinrensede mursten fra Værløse Flyvestation og Hunsballe Frøavl, hvilket gav en samlet CO2 besparelse på 320 tons CO2.

Selvom Gamle Mursten allerede i dag er i stand til at levere mursten til store projekter, er der på længere sigt et endnu større markedspotentiale end det, som Gamle Mursten udfylder i dag. Miljøstyrelsen har foretaget en samfundsøkonomisk analyse af genbrug af Mursten, som viser, at det samlede markedspotentiale ligger på 47 millioner mursten om året i Danmark svarende til en besparelse på 22.500 tons CO2.

Stor udnyttelsesgrad

Op til 65 procent af de rensede mursten kan genbruges direkte. Procentsatsen  afhænger dog af kvaliteten af nedrivningen. Tidligere kasserede Gamle Mursten de beskadigede mursten, men i dag har de udviklet en metode, hvor de skærer skaller i tykkelsen 25 mm fra disse murstens pæne sider, da disse kan bruges til hjørneafslutninger. Det betyder, at de i dag kan nå en udnyttelsesgrad på op mod 80 procent af det materiale, de får ind på fabrikken til rensning.

CE-mærkede genbrugsmursten

I samarbejde med ETA-Danmark har Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for en CE-mærkning af genbrugte mursten. CE-mærkningen er dokumentationen for, at et produkt opfylder den gældende EU-lovgivning på området, og dermed frit kan markedsføres på det indre marked. ETA-Danmark og Gamle Mursten har fået godkendt officielle retningslinjer for, hvordan genbrugsmursten skal testes, før de kan få et CE-mærke og markedsføres på det europæiske marked. Gamle Mursten er foreløbig den eneste virksomhed i Europa, som i dag kan CE-mærke deres genbrugsmursten. Derudover har Gamle Mursten eget laboratorie, hvor der tilbydes test af, hvorvidt gamle mursten kan genbruges.

Udfordringer ved arbejdet med cirkulære materialer

En af udfordringerne ved at arbejde med cirkulære materialer er, at både nedrivning og nybyggeri skal kunne finde sted med samme mål for øje. Mange steder, f.eks. i kommuner, er det uvant at skulle forholde sig til både affaldssiden (nedrivning) og projekter med nybyggeri samtidig.

Denne samtænkning af nedrivning og nybyggeri bliver dog lettere i takt med, at der kommer stigende krav til, at gode byggematerialer skal rives ned på en måde, så de ikke bliver til affald. Det øgede samfundsmæssige fokus på at udnytte ressourcer bedst muligt gør, at denne type projekter bliver hyppigere og hyppigere, hvilket gennem videndeling og erfaringer også gør dem lettere at gennemføre.

Samarbejde med Horsens Kommune

Et eksempel på at det er muligt at samtænke nedrivning og nybyggeri, er Gamle Murstens samarbejde med Horsens Kommune. Da Horsens Statsfængsel skulle laves om, besluttede kommunen at rive dele af bygningen og murværket ned. Murværket bestod af fine, håndlavede mursten fra før 1853, og her var kommunen opmærksom på, at disse kunne og skulle genbruges.

Kommunen lavede derfor en aftale med Gamle Mursten om at køre stenene til Svendborg, hvor de kunne blive renset, sorteret og sat på paller. Efter Gamle Murstens behandling, kunne stenene igen transporteres til Horsens, hvor de vil blive  brugt til bygningen af en ny lokal børneinstitution. Den nye bygning får et markant lavere CO2 aftryk og de genbrugte mursten giver bygningen et unikt udseende, der er fyldt med lokalhistorie.

Relateret indhold