Vi rådgiver dig

GH Form Aps - Gade- og parkudstyr, der gør byen grønnere

GH Form er et familieejet jernstøberi, grundlagt i 1918. GH Form har et mål om, at der anvendes genbrugsmateriale til at fremstille deres støbejern, der kan indgå 100 pct. i en genbrugscyklus ved bortskaffelse. Et godt eksempel på dette er GH Forms Nordic bænk.

I 1990’erne udvidede GH Form deres virke til også at inkludere design og produktion af gade- og parkudstyr – hvortil kommunerne udgør størstedelen af kundeklientellet. GH Form producerer udstyr til byens rum og samarbejder med nordiske designere, arkitekter og kunstnere med henblik på at skabe formgivningsmæssigt og funktionelt inventar til byens rum.

Nordisk samarbejde om Nordic Bænk

• Dansk Design

• Svensk Standard

• Norsk Træ

GH Forms langtidsholdbare produkter er udviklet i bæredygtige materialer, og virksomheden har stor fokus på miljø og cirkulær økonomi og arbejder løbende med optimering af produktionsprocesser og reduktion af udledningen af drivhusgasser.

GH Forms hovedmål er, at alle deres produkter har en optimal miljøprofil. Ved at fremstille GH Forms bæredygtige bænk i genbrugte materialer, reduceres produktets carbon footprint med ca. 75 procent. GH Form og deres eget jernstøberi, Ferrofoss, er en del af Zero Carbon Network, hvor der aktivt arbejdes med produkters miljøprofil.

Leasingsystem: En cirkulær serviceydelse for by-inventar

Udover at lave støbejernsprodukter arbejder GH Form også på et leasingsystem, der sikrer, at virksomheden får produkterne retur, når kunden er færdige med at bruge dem.

Med dette leasingsystem bevarer GH Form ejerskabet over produkterne. Det betyder, at de kan sikre sig, at materialerne indgår i produktionen på ny efter endt brug hos kunden. Hvis støbejernsproduktet er i god stand, bliver det renset og malet for derefter at blive sendt ud til en ny kunde. Hvis der er større skader på produktet, bliver det smeltet om i jernstøberiet og omdannet til nye produkter.

____________________________________________________________________________________________________________________

Fordele:

  • Idet GH Form fastholder ejerskabet over produktet, har GH Form stort incitament for at højne produktets kvalitet og forlænge dets levetid. Det er i særdeleshed fordelagtigt for en virksomhed som GH Form, der oplever støt stigende råvarepriser. I det perspektiv bevarer produkterne ikke bare deres værdi i livsforløbet – faktisk stiger værdien i takt med prisstigningen på råvarerne.
  • Når jernet indgår i produktionen igen og igen, spares virksomheden for udgifter ved indkøb af jomfruelige råvarer samtidig med, at miljøet skånes. Leasingmodelen sparer også kunderne for udgifter, idet GH Form står for vedligeholdelse og eventuel udskiftning.

____________________________________________________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • Indkøbsreglerne i kommunerne har indtil videre udgjort en barriere for at få leasingsystemet til at fungere. Dette er på trods af, at GH Form i deres leasingkontrakter af otte års varighed tilbyder risikofri mulighed for at ophæve leasingaftalen, man får den merværdi, råvaren har optjent, samt GH Form står for alt vedligeholdelse gennem lejeperioden.
  • Det kan generelt være en udfordring at få produkter retur. Derfor har GH Form sammen med Provice, rådgiver i grønne forretningsmodeller, skabt en økonomisk motiveringsmekanisme, hvor man får refunderet 10 pct. af salgsprisen ved returnering af produktet.

GH Form og cirkulær økonomi

GH Forms hjemmeside BusinessEuropes CØ-casebank

Relateret indhold