KLS PurePrint A/S – Måske verdens grønneste trykkeri?

Efter mange år med stødt faldende salg af tryksager valgte KLS PurePrint at ændre kursen i 2007 i en mere bæredygtig retning. I 2015 opnåede KLS PurePrint som én ud af tre trykkerier globalt verdens skrappeste miljøcertificering, Cradle-to-Cradle. Siden da har virksomheden kunne tilbyde tryksager og emballager, der er bionedbrydelige, og hvor der ikke er blevet tilsat skadelige kemikalier og tungmetaller.

Ved at satse på miljøet gik KLS PurePrint lige så stille fra krise til fremgang. Ved at inkorporere en cirkulær forretningsmodel og med inspiration af FN's verdensmål fik KLS PurePrint adskilt sig fra konkurrenterne, og nye kunder fik øjnene op for deres bionedbrydelige og bæredygtige tryksager.

KLS PurePrints tryksager og emballager fremstilles under en CO2-neutral produktion. Al el kommer fra vinenergi, og samtidig er alle nyindkøbte firmabiler siden 2012 drevet af el. Én af KLS PurePrints teknologiske miljøinvesteringer er, at de har fået et hvidt, klimavenligt tag, der reflekterer solvarmen og dermed er med til at reducere klodens opvarmning.

Intet bør gå til spilde

Hos KLS PurePrint tror de på en cirkulær økonomi, uanset om tryksagerne genbruges, genanvendes, brændes eller komposteres. Hjørnestenen i dette arbejde er en komplet kortlægning af samtlige indholdsstoffer, der bliver tilsat nogen steder i fremstillingsprocessen. Kortlægningen går helt tilbage fra de rene cas-numre 3-4 led tidligere i leverandørprocessen til den færdige tryksag hos KLS PurePrint. Intet sted i processen må der benyttes tungmetaller eller andre stoffer der er skadelige for mennesker og miljø.

Herved har KLS PurePrint sikret, at uanset hvilken vej tryksager og emballage tager efter brug, så efterlades der ikke noget skadeligt restmateriale i en nedbrydelsesproces. Derimod vil produktet indgå komplet i naturens kredsløb uden at generere et miljømæssigt affaldsproblem.

__________________________________________________________________________

Fordele

  • KLS’ Cradle-to-Cradle certificerede trykfarver, papir og hjælpematerialer er produceret uden brug af skadelige kemikalier for mennesker og miljøet skyld, hvilket betyder, at der ikke ophobes skadelige stoffer i naturen.
  • KLS PurePrint har haft en CO2-neutral produktion i mere end 10 år.
  • KLS PurePrint har på seks år mere end halveret varme- og vandforbruget og reduceret elforbruget med 28 procent pr. produceret enhed. Derved mærker virksomheden tydeligt, hvordan økonomi og bæredygtighed kan forenes.

_________________________________________________________________________

Udfordringer

  • Det er problematisk, når danske virksomheder rykker opgaver til lande som Kina og Østeuropa, hvor der eksisterer andre forhold og regler i forhold til tilsætning af stoffer og kemikalier i tryksager og emballage. Når man som forbruger ikke kan se forskellen på det danskproducerede og eks. kinesiskproducerede produkt, kan prisen på de billige tryksager fra Kina ofte være udslaget på, hvilke produkter forbrugerne køber. I stedet for at købe de danske, miljøvenlige tryksager og emballage, kommer de til at købe de skadelige produkter fra Kina og Østeuropa, da de ikke ved, hvad produkterne indeholder. KLS Pureprint ønsker derfor, at der bør komme mere fokus på og information om produkters indhold, så forbrugerne ved, at når de køber tryksager og emballage i Danmark, så ved de, at produkterne er produceret under sikre, miljøvenlige forhold.
  • En anden udfordring er, når man som SMV’er gerne vil satse på cirkulær økonomi, kan det være svært at finde større samarbejdspartnere og leverandører, der enten vil ind i et projekt med cirkulær økonomi eller kan levere delkomponenter, der opfylder cirkulære krav.

KLS PurePrint og cirkulær økonomi

KLS PurePrints hjemmeside KLS PurePrint og Business Europe