Re-Match A/S - Løsningen på et overset affaldsproblem

Som de første i verden har danske Re-Match udviklet en separeringsproces, der gør det muligt at genbruge 99% af nedslidt kunstgræs fra fodboldbaner, golfbaner, legepladser og mere.

Foto: Re-Match
Med nyudviklet patenteret teknologi er Re-Match i stand til at opdele nedslidt kunstgræs i rene komponenter såsom gummi, sand og forskellige plastikfibre. De adskilte komponenter kan herefter genbruges i kunstgræsindustrien eller sælges som separate råmaterialer til andre formål.

Studier viser, at den internationale efterspørgsel efter kunstgræs er stigende. Når fodboldbanen eller underlaget på legepladsen er købt, har selv kunstgræs af den højeste kvalitet en forventet levetid på maks 10 år. Den nuværende tilgang til at skaffe sig af med udtjent kunstgræs er at køre kunstgræsset til deponering eller forbrænding. Begge metoder resulterer i udledningen af store mængder CO2.  

Re-matches sepereringsteknologi er en cradle-to-cradle løsning, der markant nedsætter den udledning af CO2, som er forbundet med en lineær anvendelse af kunststofgræsbaner. Ved at ’loope’ råmaterialerne er Re-Match derfor med til at løse et ellers overset affaldsproblem.     _________________________________________________________

Fordele

Ved at bruge Re-Matchs avancerede separations-teknologi, er stadioner og andre sportsarenaer verden rundt i stand til at skaffe sig af med og erstatte sine kunstgræsbaner på en bæredygtig, miljøvenlig og billigere måde end nogensinde før.

Re-Matchs teknologi gør det muligt for indehavere at skaffe sig af med deres kunstgræsbaner 10% billigere sammenlignet med de nuværende udgifter i forbindelse med deponering og forbrænding. De separerede råmaterialer kan desuden videresælges for omkring 80% af prisen på samme råmaterialer fra ny. 

Den nye teknologigør det muligt for Re-Match at genbruge næsten 100% af den udtjente kunstgræsbane i nye kunstgræsbaner eller til andre formål i andre industrier. På globalt niveau står 9000 kunstgræsbaner til at skulle deponeres eller brændes i 2017, hvilket gør Re-Match til en vigtig løsning på et alvorligt affalds-problem i den nærmeste fremtid. 

Re-Matches separeringsproces udleder mindre end 20 tons CO2 pr. bane. Når en kunstgræsbane forbrændes udledes 340 ton CO2. Produktionen af nye materialer til kunstgræsbaner udleder ca. 80 ton CO2 pr. bane. Sammenlagt medfører Re-Matches teknologi altså en besparelse på ca. 400 ton CO2 pr. bane.  

__________________________________________________ 

Udfordringer

Alle virksomheder i EU er underlagt den samme affalds- og transportlovgivning; Waste Framework Directive og Waste Shipment Regulation (WSR). Men medlemslandenes fortolkninger af lovgivningen er meget forskellige. Det land, der har den strengeste fortolkning af reglerne fastsætter i praksis det regelsæt, der gælder, når der f.eks. skal handles med affald på tværs af landegrænser.

Danmark har en meget streng fortolkning af affalds og transportlovgivningen i Europa sammenlignet med mange af de andre medlemslande i EU, også når det handler om kunstgræs. Det skader Re-Matchs konkurrencedygtighed ift. konkurrenterne i udlandet, idet Re-Match skal stille særlige økonomiske garantier og køre med specielle vognmænd, samt udfærdige meget omfattende dokumenter når de transporterer kunstgræs over landegrænser.

Re-Match er 100% afhængige af at kunne importere kunstgræs fra andre lande, da Danmark ikke selv har nok udtjente kunstgræsbaner til at kunne understøtte en industriel produktion som Re-Matches. Derfor ligger Re-Match ufordelagtigt placeret rent geografisk, og kunne få langt større succes i fx Tyskland, Holland eller Frankrig. Det er op til kommuner eller regioner i de enkelte medlemslande at håndhæve EU’s regler overfor den enkelte virksomhed. Tilsynet med grænseoverskridende transport af affald tilfalder derimod de nationale myndigheder.

Håndhævelsen af miljøreglerne er på samme måde som fortolkningerne forskellig fra medlemsland til medlemsland, og det er igen et problem for virksomheder som Re-Match, der oplever at manglende håndhævelse i andre lande skævvrider konkurrencen. Manglende eller lempelig håndhævelse kan give anledning til, at virksomheder finder kreative løsninger, så de slipper nemt og billigt uden om de lovbestemte krav.

Definitionen af recycling er upræcis og udvandet. Hvad er recycling og hvordan beviser man over for forbrugere og myndigheder, at det man siger man gør, rent faktisk også er det man egentlig gør? Og hvordan afslører man dem som ikke har "rent mel i posen"? For at tydeliggøre deres produkts kvalitet og egentlige status har Re-Match valgt at få deres setup ETV certificeret. Certifikatet er et bevis på, at det Re-Match siger de gør, rent faktisk også er det, de gør.

Certificeringsordninger som ETV er vigtige værktøjer for cirkulære virksomheder, og for affaldsproducenten, der med afsæt i certifikatet kan vide sig sikker på, hvad der sker med affaldet.

Der er dog stadig et generelt behov for skarpere definitioner og tilhørende lovgivning, der tydeligt afspejler de standarder og procedurer, som professionelle cirkulære virksomheder arbejder ud fra den dag i dag. Det gør det lettere for virksomheder som Re-Match at udvikle og sælge deres bæredygtige produkter på lige fod med andre virksomheder både inden og uden for landets grænser. 

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk