Vi rådgiver dig

Marius Pedersen A/S - Affald som cirkulært forretningsgrundlag

Marius Pedersen A/S er blandt Danmarks førende virksomheder inden for affalds- og ressourceindustrien. Virksomheden betragter affald som en ressource og arbejder til stadighed på at maksimere andelen af affald til genanvendelse og på at minimere andelen til forbrænding og deponi.

I år er det 95 år siden, Marius Pedersen startede sin virksomhed på Fyn. De første par år var virksomhedens primære aktiviteter vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje. Sidenhen voksede virksomhedens opgaver til også at omfatte affaldshåndtering.

I dag er virksomheden en landsdækkende miljøvirksomhed i konstant udvikling og med skarpt fokus på alle aspekter inden for affaldsbehandling. Kunderne tæller både erhvervs- og offentlige kunder - uanset størrelse, geografisk placering og branche.

Kerne-opgaver

Serviceydelser i forbindelse med håndtering af affald og genanvendelse - fra kunden til den endelige genvinding eller bortskaffelse dvs. rådgivning, udlejning af materiel, transport- og indsamlingsydelser og rapportering.

Produktion, forbehandling og sortering af affald på egne anlæg med henblik på maksimal nyttiggørelse og genanvendelse.

Handel med genanvendelige ressourcer og affald.

Affald som en ny ressource

Marius Pedersen A/S er en betydningsfuld spiller i den danske affaldssektor og dermed en vigtig brik i den cirkulære økonomi. I samarbejde med kunder og den industrielle sektorer - inden for papirfibre, plast, glas, tekstilfibre, metaller mv. - arbejder virksomheden aktivt for at sikre, at mest muligt af de indsamlede affaldsfraktioner kan genanvendes og effektivt udnytte ressourcerne i affaldet.

Marius Pedersen A/S arbejder aktivt med FN’s verdensmål med særlig opmærksomhed på nr. 12, der omhandler bæredygtigt forbrug og produktion med det mål at nedbringe affaldsmængder gennem genbrug og genanvendelse.

Cirkulær økonomi og Online Service 2.0

I november 2019 lancerede Marius Pedersen A/S Online Service 2.0, som er en ny version af den populære selvbetjeningsløsning. Løsningen kan tilgås både via pc, tablet og app’en, MiljøOnline og  er tilgængelig for alle virksomhedens kunder som en del af den service, som Marius Pedersen A/S tilbyder.

Målet med den nye selvbetjeningsløsning er blandt andet at gøre det endnu nemmere for virksomhedens kunder at bestille tømning af deres affaldscontainere og følge ordrestatus, men også at muliggøre hurtig og effektiv information i forbindelse med afvigelser - herunder fejlsortering, der hindrer genanvendelsesmulighederne samt give servicestatus vedr. kørsel og afhentninger.

Marius Pedersens A/S chauffører dokumenterer afvigelser fra mobiltelefonen vha. tekst og fotos, som efterfølgende uploades til kundens portal i Online Service. At virksomheden løbende kan informere sine kunder om afvigelser er med til at minimere antallet af fejlsorteringer og evt. forgæves kørsler samtidig med, at virksomhedens CO2-udslip minimeres, og andelen af affald til genanvendelse kan maksimeres.

Et andet mål med den nye selvbetjeningsløsning er at tilbyde kunderne et stærkt rapporteringsværktøj. Efterspørgslen efter mere detaljerede affaldsrapporter er stigende, og kunderne (affaldsproducenter) efterspørger værktøjer til løbende at følge udviklingen i kundens miljømål udtrykt f.eks. i realiserede genanvendelsesmål.

Med det nye rapporteringsværktøj kan kunderne nemt og hurtigt få overblik over KPI nøgletal for genanvendelsesmål - herunder følge hvor stor en del af deres affald (output), der bliver indsamlet og indgår som potentielt ny råvare (input) i den cirkulære økonomi. Kunderne har også mulighed for at se, måle og sammenligne genanvendelsesgrader, internt mellem egne filialer/butikker/afdelinger. De kan ligeledes skræddersy og gemme rapporter, så de passer til netop deres analysebehov og samtidig vælge at få rapporterne tilsendt automatisk i et selvvalgt intervdal.

________________________________________________________________________________

Fordele:

  • Marius Pedersen A/S bidrager til, at kunder kan få fokus på at reducere deres affaldsmængde gennem genanvendelse og nyttiggørelse. 
  • Marius Pedersen A/S mindsker CO2-udslippet gennem optimering af antallet transporter.
  • Marius Pedersen A/S øger genanvendelsesgraden af kundernes affald.

________________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • Virksomhedens kunder med filialer/afdelinger i flere kommuner kan opleve udfordringer med at få fritagelse fra kommunale affaldsindsamlingsordninger, hvilket vanskeliggør sammenligning af kundens adresser på tværs af landet, når ikke alle adresser kan få samme affaldsløsning.

Marius Pedersen og cirkulær økonomi

Læs mere om Marius Pedersen A/S her.

Marius Pedersens hjemmeside