Refurb ApS - Når vi udnytter IT-udstyrets fulde potentiale

Refurb er en dansk virksomhed, der køber, ‘refurber’ (renoverer) og sælger brugt elektronisk udstyr til offentlige og private kunder. Med fokus på value recovery forlænger Refurb levetiden på computere, tablets og smartphones – produkter, der alt for ofte smides ud før deres fulde potentiale er udnyttet.

Refurb A/S
Foto: Refurb A/S

Refurb har formået at udvikle en bæredygtig forretningsmodel, der gør det muligt at sælge brugte IT produkter af høj kvalitet til en lavere pris, reducere mængden af elektronisk affald og ikke mindst brugen af vigtige ressourcer.

Mere konkret opkøber Refurb store mængder brugt IT udstyr fra offentlige institutioner og private virksomheder. Det brugte udstyr fragtes til Refurbs refurbishment center, hvor 32 ansatte - specialiseret i at rense udstyret for tilbageværende data, installere ny data og overfladerenovere – står klar til at tage imod det opkøbte udstyr.

Efter endt renovering kategoriseres produkterne alt efter deres endelige kvalitet og gensælges til private virksomheder, offentlige institutioner eller til kunder fra Refurbs egen online platform. Udover renoveringen af brugt IT udstyr tilbyder Refurb vejledning til virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at investere i bæredygtige IT løsninger.

__________________________________________________________

Fordele

Kunder hos Refurb kan spare op til 50%, hvis de vælger at købe ‘refurbished’ produkter I stedet for nye computere, tablets og smartphones.

Omkring 80% af den CO2 udledning, der er relateret til IT produkter såsom computere, tablets og smartphones stammer fra selve produktionen af udstyret. Ved at bidrage med et alternativ til indkøb af nye produkter, nedsætter Refurb efterspørgslen og behovet for produktion af nyt IT udstyr. Refurb er således indirekte med til at nedsætte IT-produktionssektorens udledning af CO2 markant.

Ved at opkøbe og forlænge levetiden på IT udstyr er Refurb med til at bekæmpe de millioner tons værdifuldt ’IT-affald’, også kaldet WEEE, der smides ud af europæiske borgere hvert eneste år. I Danmark alene vurderes markedet for levetidsforlængelse af højværdiprodukter at kunne omsætte for over to mia. kr. årligt og at have et potentiale for ressourcebesparelse på over 3.900 tons elektronisk affald om året. Du kan læse mere om WEEE her.

  _________________________________________________________ 

Udfordringer

For at styrke opmærksomheden, produktionen og salget af brugt IT-udstyr, er det nødvendigt, at EU anerkender og omfavner renovering og genbrug som vigtige cirkulære forretningsstrategier. Det indebærer blandt andet, at nuværende EU lovgivning skal omorganiseres så denne understøtter virksomheder som Refurb.

Et eksempel er målsætningerne for indsamling af elektronisk affald, pålagt EU-medlemslandene under WEEE-direktivet. Under WEEE-direktivet anerkendes renovering og genbrug ikke som en del af genindsamlingen af elektronisk affald, hvilket undergraver indsamlernes - som f.eks. de kollektive ordninger i Danmark - incitament til at gøre den elektroniske affald tilgængelig for virksomheder, der ønsker at renovere og gensælge. 

Afgifter er ofte et problem for virksomheder, der videresælger brugte produkter. Virksomheder som Refurb, der videresælger et brugt produkt, ender ofte med at skulle betale moms på produkter, der allerede er betalt moms af i det oprindelige salg. Det er nødvendigt at lovgivere forbedrer de procedurer, der tillader virksomheder at opkøbe brugte produkter med henblik på at renovere og videresælge dem, uden at skulle betale moms af det samme produkt – igen.

Forbrugere har en tendens til at ’holde fast’ i deres computere, tablets og smartphones, også selvom de er holdt op med at bruge dem regelmæssigt. Billeder, kontakter og dokumenter af høj personlig værdi lagres ofte i IT-udstyr, hvilket får forbrugerne til at beholde produktet af frygt for, at personlig data forsvinder eller havner i hænderne på den næste ejer. Manglende forståelse for den professionelle håndtering af de brugte produkter gør det svært for virksomheder som Refurb at sikre en stabil tilførsel af brugt IT til renovering og videresalg.