Vi rådgiver dig

New Loop: Take-away emballage i et cirkulært pantsystem

New Loop vil gennem udvikling af et cirkulært pantsystem ændre synet på take-away emballage fra at være et engangsprodukt til i stedet at være en genbrugsløsning og en service for virksomheder i restaurationsbranchen.

New Loop arbejder gennem partnerskaber med virksomheder i restaurationsbranchen for at etablere en cirkulær take-away emballageløsning i Danmark. Målet er at skabe en model, der både er økonomisk og miljømæssig bæredygtig, og som minimerer deres partneres omkostninger, når producentansvaret bliver gældende for al emballage i 2025.

Forpligtigende sektorsamarbejde

Målet for New Loop er at skabe et forpligtigende sektorsamarbejde i restaurationsbranchen, hvor take-away emballage ikke længere fungerer som et engangsprodukt, men derimod kommer til at fungere som en service med genbrug og genanvendelse i centrum.

Partnerskaber og samarbejde er en central del af virksomhedens selskabsform. Selskabsformen tager udgangspunkt andelstanken, idet New Loop indbyder alle interesserede take-away leverandører til at være med i opbygningen af deres cirkulære pantsystem.

Cirkulært pantsystem

Formålet med New Loops cirkulære pantsystem er, at emballagen skal blive i et lukket loop. Herved genbruges den samme emballage så mange gange som muligt (bruges, vaskes og genpåfyldes), før den genanvendes til ny emballage.

Pilottest

Indtil nu har New Loop arbejdet med at udvikle en genbrugelig take-away pant-kop, som har været til pilottestning siden maj 2021. Når drikkevare bestilles i genbrugskoppen ved en af New Loops samarbejdspartnere, betaler kunden 5 kr. i pant, som de får tilbage igen, når koppen returneres ved et af New Loops returneringssteder. Herefter står New Loop for, at pantkoppen vaskes og leveres tilbage til samarbejdspartneren.

New Loop koppen er produceret med 20-30 pct.  mindre råmateriale, hvilket gør, at koppen er bedre end en engangspapkop allerede efter kun at have været i brug to gange (læs hele LCA rapporten her).

New Loop kopper på DAT’s indenrigsflyvninger

Et af de større samarbejder New Loop har indgået er med flyselskabet DAT. Årligt forbruger DAT omtrent 300.000 kopper på deres indenrigsflyvninger, hvilke de nu vil erstatte med New Loops genbrugskopper, der kan vaskes og genbruges utallige gange. DAT har testet konceptet på udvalgte flyvninger mellem Bornholm og København, og de har siden juli 2022 brugt New Loop kopper på alle deres indenrigsflyvninger.

Udfordringer

Nogle af de udfordringer, som New Loop støder på, handler om behov for dokumentation bl.a. i forhold til at sikre både fødevaresikkerheden, og at miljøberegningerne er i orden og korrekte. For at sikre dette, har New Loop indgået partnerskaber med DTU og Teknologisk Institut. Allerede i 2020 gik stifterne af New Loop i dialog med Teknologisk institut om at udvikle det samlede pantsystem til take-away emballage. Det er også sammen med Teknologisk Institut, at New Loop og deres samarbejdspartnere har søgt og fået finansiering til udviklingen af deres pantsyster. Finansieringen er sket sammen med Miljøstyrelsen gennem deres Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). 

Den primære udfordring for New Loop har været manglende lovgivning på emballageområdet. Lovgivningen er dog på vej i forbindelse med implementeringen af det kommende producentansvar. Her arbejder New Loop fortsat på at vise det offentlige, at det kan lade sig gøre at etablere et nationalt pantsystem på take-away emballage.

Relateret indhold