Vi rådgiver dig

Nordisk Staal A/S - Udslidte maskindele og metalpulver skaber et økosystem af stål

Nordisk Staal er i front med ny teknologi af højkvalitetsmetalpulver til 3D-metalprint, der fremstilles af udslidte maskindele i jern. Metalpulveret kan bruges i ny værktøjsproduktion og skal hjælpe industrien til at genbruge langt flere metaldele.

Nordisk Staal er et gammelt familiefirma, der udfører stålkonstruktioner. Nordisk Staal har i mere end 85 år fremstillet specielle og unikke stålkonstruktioner lige fra broer, altaner og skulpturer. Nordisk Staal er udelukkende ordreproducerende og er i stand til at udføre store og avancerede stålkonstruktioner op til flere hundrede tons.

Nul affald i produktionen via sprayformet stålproduktion

I dag bliver mange tons udslidte maskindele skrottet eller sendt til udlandet, hvor de ender i smelteovne. På den måde forsvinder store mængder råvarer ud af landet, som ellers kunne genbruges og genanvendes i Danmark på danske virksomheder.

Nordisk Staals produktion af både metalpulver og stålknipler skaber stort set ingen affald, da alt overskydende materiale genbruges i en senere produktion. Dette sker bl.a. ved, at Nordisk Staal fremstiller stålknipler via en sprayformingsteknik. Denne teknik giver Nordisk Staal mulighed for at tilbyde deres kunder stålknipler af meget høj kvalitet til bl.a. værktøjsstålbranchen.

Cirkulær økonomi hele vejen rundt

I Nordisk Staals produktion er det muligt at genanvende brugte og nedslidte maskindele, som derfor indgår i produktionen af nye stålknipler. Det overskydende metalpulver, der dannes under produktionen, har vist sig at være af meget høj kvalitet, der er særdeles velegnet til 3D-print af for eksempel værktøjer og maskindele.

Ved at genbruge nedslidte maskindele og -forme til fremstilling af metalpulver og stålknipler kan danske virksomheder sende deres udtjente ståldele til skrotning hos Nordisk Staal i stedet for til udlandet. Med Nordisk Staals nye produktionsmetode kan stål og metals livscyklus forlænges, så det genbruges og genanvendes igen og igen i meget høj kvalitet.

DECOR: Cirkulær pulver- og stålproduktion i samarbejde med DTU

Med støtte fra Innovationsfondens program, Grand Solution har Nordisk Staal indgået et samarbejde med bl.a. DTU og LEGO SYSTEM A/S. De har startet projektet DECOR, der skal tilbyde en hel unik produktion af metalpulver til bl.a. 3D-print. 3D-print eller Additive Manufacturing, som det oprindeligt hed, er et industriområde, der er stærkt stigende i hele verden. Det skyldes, at 3D-printing kan bidrage til en mere specialdesignet produktion. Samtidig gør 3D-printning det muligt at producere mere bæredygtigt ved bl.a. kunne producere mindre batches.

Med Nordisk Staals produktion kan virksomheder få samme materialespecifikation tilbage i form af stål til værktøjer samt metalpulver, der kan 3D-printes til nye dele, som kan “genindsættes” i produktionen. Nordisk Staal kan således tilbyde et “økosystem”, hvor virksomheder afleverer deres brugte maskindele og på den måde kan bidrage væsentlig til den grønne omstilling ved at få maskindelene retur bl.a. som printklart metalpulver.
______________________________________________________________________________

Fordele:

  • Alle stålrester fra produktionen indgår i ny produktion, og derved genererer Nordisk Staal intet affald.
  • Via Nordisk Staals samarbejde med bl.a. DTU kan deres nye 3D-printmetoder være med til øge genanvendelsen af eksisterende metal og stål. Dette er godt for klimaet, da der kun er et materialetab på 3 – 5 pct. fra leveret skrot til tilbageleveret pulver og stål.

______________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • Nordisk Staal har produktionsudstyr og kapacitet parat, men skal have verden til at kende deres løsning. De vil gerne ud i verden med denne løsning, men mangler samarbejdspartnere, som de kan indgå i cirkulære partnerskaber med. Nordisk Staal har bl.a. brug for, at andre virksomheder indleverer deres gamle maskindele, som Nordisk Staal kan bruge som pulveret til 3D-print.
  • At finde en samarbejdspartner / investor som vil og har mulighederne for at åbne markedet op i hele verden.

Nordisk Staal og cirkulær økonomi

Nordisk Staals hjemmeside