OPICON A/S – Vaskeanlæg sikrer genbrug af sand og gylle til biogas

OPICON leverer miljøtekniske løsninger til landbrug både i Danmark og i udlandet, når sandholdig gylle skal behandles.

Foto: Opicon

OPICON er en afdeling af Stjernholm A/S, som leverer miljøtekniske løsninger til landbrug både i Danmark og i udlandet, når sandholdig gylle skal behandles.

OPICON har i et tæt samarbejde med en række eksperter indenfor landbrugssektoren, kvægbrugsrådgivere, dyrlæger og kvægbrugere udviklet et produktprogram og en proces, som muliggør genbrug af sand til køers liggebåse i større malkebesætninger. Hidtil har der været store besværligheder, når sandholdigt gylle skal håndteres, men med OPICON’s proces, bliver det gjort uden de store problemer.

Det er anerkendt blandt kvægbrugsrådgivere og dyrlæger, at malkekøer yder mere, når stalden indrettes efter koens naturlige adfærd og behov. Landmanden kan derfor øge produktiviteten, ved at køerne har det godt, og sand i sengebåsene er en måde at højne dyrevelfærden på.

Der er installeret tre OPICON-vandvaskeranlæg i Danmark, samt yderligere to i Holland. Det største anlæg findes i, Holdsted Danmark, som har 2000 malkekøer. Der anvendes ca. 10 kg sand pr. ko pr. dag, så der er store ressourcemæssige og økonomiske besparelser forbundet med genbrug af sand til køernes sengebåse.

Processen i OPICONs sandvaskeranlæg består af tre trin:

  1. Separering af sand fra gylle
  2. Rensning af frasepareret sand til genbrug
  3. Efterbehandling af sandfri gylle til oplagring, udbringning eller anvendelse på biogasanlæg

Det eneste, der adskiller det genbrugte sand fra andet sand, er farven, da det afvaskede sand er lidt mørkere i farven.

__________________________________________________________

Fordele:

  • I Holsted bliver 92,5 % af sandet fra OPICON’s anlæg genbrugt. Selvom sandet er grovere, har det ingen betydning for liggekomforten – og skridsikkerheden er optimal.
  • Tidligere havde mælkeproducenten i Holsted en udfordring med at levere gylle til biogas, da gyllen var blandet med sand fra sengebåsene. Med sandvaskeanlægget bliver gyllen separeret fra sandet, og er af så god kvalitet, at det kan leveres til et biogasanlæg.

__________________________________________________________ 

Udfordringer:

  • For Holsted har det nye sandvaskeranlæg fra OPICON betydet, at de er kommet væk fra en ”simpel drift”. Vaskeanlægget skal vedligeholdes, der er ekstra omkostninger til el, og en del transportlogistik i forhold til at sende den gylle, der bliver separeret, til biogasanlæg. Dog mener Holsted, at det er det, som skal til for at have de bedste forhold for deres køer, og samlet set oplever de, at der er stor gevinst såvel overfor miljøet og økonomisk at hente ved det nye anlæg.