Dell A/S - PC as a service

Dell gør mere end bare at skabe miljøvenlige produkter og enkeltstående CSR initiativer. Hos Dell bliver bæredygtighed inkorporeret i hele produktets livscyklus – fra design til genanvendelse.

Foto: Dell
Dell gør mere end bare at skabe miljøvenlige produkter og enkeltstående CSR initiativer. Hos Dell bliver bæredygtighed inkorporeret i hele produktets livscyklus – fra design til genanvendelse. Gennem innovation med fokus på bl.a. energieffektivitet, arbejder de med at minimere deres miljømæssige fodaftryk, imens de hjælper deres kunder med at reducere deres. Et af de initiativer Dell har taget, er at tilbyde PC as a Service  frem for at sælge produkter konventionelt. Servicen består af Dells PC-teknologi, software og livscyklusydelser inklusiv implementering, support og recovery-tjenester, samt en række eksklusive værktøjer som automatisk løser systemproblemer hurtigere. Alt dette er kombineret i en enkel betalingsløsning, finansieret gennem Dell Financial Services. Kunden betaler en fast pris per måned for en kontrakt i en given periode. Dell har stadig ejerskab over computeren gennem hele livscyklussen, og styrer produktet gennem design, brug, vedligeholdelse, genbrug, genfremstilling og genanvendelse.

En mere effektiv brug af ressourcer er en essentiel del af den cirkulære økonomi. Der er derfor behov for at udfordre leverandører til at finde nye måder til at fremstille, genbruge og genanvende materialer. Produkter ’as a service’ er blevet identificeret af World Economic Forum som en af de fem primære cirkulære forretningsmodeller, som har vist sig at være succesfulde og skalerbare.

__________________________________________________________

Fordele:

  • Den forandring mange virksomheder i dag står overfor, når de vil bevæge sig over på ”den tredje platform”, brug af ”skyen”, og ’som en service’ er med til at ændre den traditionelle tilgang. Alt dette sker i små skridt, og leasing af udstyr, i stedet for at købe, er den perfekte model for sådan en transition.
  • Computer som en service er en god forretning for kunden. Ifølge IDC 2015, så er det ”at lease to generationer af computere over seks år, 24 % billigere end at købe én maskine og bruge den i seks år”.
    - Forbrugeren betaler for brugen af produktet, i stedet for at eje det. Når Dell modtager produktet efter kontrakten er udløbet, sletter de alle data på en forsvarlig måde.
  • Administrering af produkter til genbrug eller genanvendelse er standard praksis hos Dell. 98 % af de produkter, som returneres til Dell Financial Services, videresælges. De resterende 2 % genanvendes.
  • Siden 2015 har Dell genanvendt mere end 10 millioner kg. plastik fra end-of-life elektronik til brug i nye Dell produkter.

__________________________________________________________

Udfordringer:

  • Paratheden og kendskab til den cirkulære tilgang varierer meget mellem organisationer og interessenter, og beslutninger træffes ofte i ”siloer” (IT, Finans og CSR). Det betyder, at præferencen for den traditionelle købsmodel fastholdes - også selvom en leasingmodel kan give bedre livscyklusværdi i form af både miljømæssige og økonomiske besparelser for forbrugerne.
  • Der kan være barrierer hos kunderne for at overgå til en ny kontraktform baseret på at lease frem for at købe, og det kan være svært at sammenligne totalomkostninger ved ejerskab vs. PC as a Service.
  • I dag er det de færreste organisationer, som returnerer gammelt udstyr til leverandørerne. Der er derfor store muligheder i at få returraterne op i forhold til gammelt udstyr.
  • Dell mener, at der er behov for et nyt mindset og en ny forståelse af værdiskabelse. Det vil kræve en ny type af samarbejde i værdikæden, som vil bryde med de traditionelle forretningsmodeller.