BILA A/S - Prisvindende produktionsoptimering

BILA er totalleverandør inden for automatiseringsløsninger med industrirobotter og eksperter i produktionsoptimering. BILA udlejer flere og flere modulopbyggede robotter, som nemt kan repareres, opgraderes eller genbruges hos nye kunder i fremtiden.

Foto: BILA A/S

I BILA er udlejning af anlæg og tilbagekøb af brugte robotter en integreret del af forretningen. Udlejning af anlæg udgør ca. 10% af forretningen og er stærkt stigende. Det er ikke kun selve robotten, der kan genbruges hos nye kunder. Øvrige komponenter som sikkerhedsafskærmning, borde, baner og værktøjer er standardkomponenter, der har en høj genanvendelsesgrad. De kan genbruges i nye lignende installationer eller mere specifikke projektopgaver.  

Hos BILA er modulopbygning af anlæggene helt centralt. Det giver stor fleksibilitet i forhold til ændringer, reparation og opgraderinger og muliggør en forretningsmodel baseret på udlejning og salg af genbrugte industrirobotter. Dette er alt sammen medvirkende til, at robotterne og anlæggene har en lang levetid hos den enkelte kunde, men også at robotterne kan tages tilbage, istandsættes og passes til en ny kunde. Derudover er der stort fokus på service og vedligehold af robotterne samt fokus på driftsoptimeringer og forebyggelse af nedetider.   BILA har endnu ikke skrottet en eneste robot. De robotter, der ikke kan repareres, skilles ad, og de dele, der kan bruges som reservedele til andre robotter, gemmes til dette formål.

__________________________________________________________

Fordele

Der er tydelige økonomiske fordele relateret til BILAs cirkulære forretningsmodel. Modellen gør det muligt for BILA at sælge mere med afsæt i færre ressourcer. For indkøbere er der flere 100.000 kroner at spare, hvis man vælger at investere i et anlæg med en brugt robot frem for en ny robot.

Med sin cirkulære forretningsmodel, er BILA med til at reducere behovet for nye ressourcer, produktionen af affald og således også det negative aftryk på miljøet, som almindelige lineære produktioner risikerer at have. Mere konkret er BILA med til at sænke efterspørgslen efter kritiske ressourcer, hvilket fremmer overgangen til en mere bæredygtig økonomi.
Ved at gøre brugte industrirobotter og leje af industrirobotter tilgængelig for industrivirksomheder, skaber BILA en fleksibilitet for den enkelte kunde. Virksomhederne kan nu tilegne sig vigtige opgraderinger til deres produktion med lavere indledende investeringer og implementere automatiske robotløsninger uden at skulle bekymre sig om at erstatte, opdatere og reparere deres robotanlæg.

__________________________________________________________

Udfordringer

En udfordring for BILA og andre virksomheder, der gør brug af produkter-som-en-service modellen er købskulturen. BILA’s kunder er vant til at købe produkter. Omstilling til en cirkulær økonomi med nye forretningsmodeller kræver derfor et kulturskift iblandt forbrugerne. Kulturskiftet kan hjælpes på vej gennem informationskampagner, understøttende lovgivning og forgangsvirksomheder, som investerer i fremtiden og viser andre virksomheder såvel som forbrugerne, at de nye forretningsmodeller ikke kun er bæredygtige men også økonomisk attraktive. 

Relateret indhold