Vi rådgiver dig

Trebo – Closed-loop plastsorteringsløsning

Trebo har udviklet en plastsorteringsteknologi, der gør det muligt for plastindustrien at genanvende selv de mest komplicerede plastsammenblandinger. Trebos teknologi kan opnå resultater, som giver output i jomfruelig kvalitet, hvilket er ideelt når plastmaterialer skal genanvendes.

Trebos plastsorteringsløsning hjælper plastindustrien med at håndtere og genanvende plastaffald, så det kan vende tilbage og indgå i en ny produktion af selvsamme produkt, en såkaldt ’closed-loop recycling’-proces. Virksomheden har udviklet en teknologi til plastsortering, som gør det muligt at sortere selv de mest komplicerede sammenblandinger. Trebos teknologi kan opnå resultater, som giver output i jomfruelig kvalitet, hvilket er ideelt når plastmaterialer skal genanvendes.

Kort om sorteringsprocessen

Trebo har udviklet et sorteringssystem, der udnytter forholdet mellem fluidmekaniske forhold og tyngdekraften for hver enkelt plastpartikel. Styret af densitet, former og størrelser sorteres de forskellige plasttyper i sorteringskammeret til en renhed nær 100%.

På nuværende tidspunkt tilbyder virksomheden to modeller: Trebo Sorting Service eller Trebo Decentralised Sorting. Begge modeller baserer sig på ’closed-loop’-tankegangen, og kunden kan så vælge mellem en serviceløsning eller at få installeret et anlæg på sin fabrik. Med de to modeller mener Trebo at kunne tilbyde en økonomisk og bæredygtig løsning til de fleste typer af produktionsvirksomheder.

Effektiv plastsortering er vejen frem

Mange glemmer, at plastaffald er en værdifuld ressource. Derfor ender store mængder plast til forbrænding, i havet eller på lossepladser i stedet for at blive genanvendt, hvilket skyldes manglende eller ringe sortering.

Verden over produceres der meget forskelligt plast og i alverdens former og farver. Mange produkter indeholder flere forskellige plasttyper. Tager man eksempelvis en tandpastatube, indeholder denne mere end én type plast. Tuben består oftest af højdensitets polypropylen (HDPE), imens låget som regel er lavet af polypropylen (PP). Når tuben skal genanvendes, sammen med en række andre plastprodukter, er sorteringen altafgørende for genanvendelsen af plasten i nye produkter. For at undgå down-cycling, og i stedet opretholde kvaliteten af plasten, er det nødvendigt at plasten sorteres. Jo renere sorteringen er, desto højere kvalitetsprodukter kan plasten genanvendes i. Muligheden for at genanvende plast afhænger derfor af sorteringsrenheden.
______________________________________________________________________________

Fordele

  • Trebos plastsorteringsteknologi muliggør omdannelse af plastaffald til en værdifuld ressource.
  • Sorteringssystemet opnår sorteringsrenheder på 99,9%, hvilket muliggør ’closed-loop’-genanvendelse.
  • Løsningen bidrager til en betydelig reducering i udledningen af CO2, da virksomhederne, ved at genanvende plasten, skåner miljøet ved at undgå forbrænding.
  • Der er penge at spare i og med, at virksomhedernes ”spild” bliver genanvendt, og køb af jomfruelige materialer begrænses.

Udfordringer

  • Med fremtidig EU-lovgivning pålægges der taksering på jomfruelige plastmaterialer og plastaffald, hvilket vil øge plastindustriens efterspørgsel og behov for genanvendt materiale.
  • For nogle virksomheder kræver det tilvænning at starte med at benytte genanvendt plast i produktionen. Trebo kører af samme årsag forprojekter, så virksomhederne selv kan opleve, hvad teknologien kan gøre for dem.
  • Kapacitetsudfordring ved at mange virksomheder er interesseret i Trebos løsning. Trebo har derfor planer om at udvide.

Trebo og cirkulær økonomi

Trebos hjemmeside

Relateret indhold