Vi rådgiver dig

Troldtekt A/S – Akustikplader til et sundt indeklima for den miljøbevidste forbruger

Siden 1935 har Troldtekt udviklet akustikplader, hvor sundt og miljøvenligt indeklima sættes i højsædet. Akustikpladerne består af certificeret rødgran fra jyske skove og cement fra Aalborg Portland. Alt affald fra produktionen kan enten anvendes i en komposteringsproces eller indgå som råvarer i ny cement. Cirkulær økonomi er derfor tænkt ind i hele akustikpladens livscyklus.

Troldtekts strategi og certificeringer

Troldtekts cirkulære forretningsstrategi er præget af FN’s verdensmål for ansvarligt forbrug og produktion samt bevarelse af økosystemer på land. I form af deres arbejde ønsker Troldtekt at tage del i samfundsansvaret med sociale, etiske og miljømæssige forhold. Denne ansvarlighed er forankret i Troldtekts strategiske arbejde med Cradle-to-Cradle, som muliggør deres cirkulære strategi. Troldtekt er Cradle-to-Cradle certificeret på sølv-niveau, da akustikpladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som jordforbedringsmiddel. 

Cirkulær økonomi gennem hele akustikpladens livscyklus

Fundamentet i Troldtekts cirkulære forretningsstrategi er, at deres produkters produktlivscyklusser ikke blot skal minimere miljøbelastningen, men også optimere ressourceforbruget, således at produkterne bidrager med merværdi. Denne merværdi betyder, at Troldtekt har et meget begrænset ressourcespild under produktionen, da eventuelle restmaterialer sendes direkte tilbage i naturens biologiske kredsløb i form af kompost, eller det sendes tilbage i det tekniske kredsløb. Her indgår forarbejdningsaffald fra produktionen som en ressource i ny cement. 62 procent af materialet, som Aalborg Portland modtager fra Troldtekt, bliver brugt som råvareerstatning, mens 38 procent af materialet erstatter fossilt brændsel. Samtidig gør Troldtekt brug af vedvarende energi i form af strøm fra vindkraft, og de udleder intet urenset spildevand under produktionen.

__________________________________________________________________________________________________________

Fordele:

  • Energi til opvarmning i produktionen stammer fra et biomassefyr. Brændslet består af bioflis og træaffald fra produktionen, ligesom energiforbrug til procesvarme og opvarmning af produktionshaller er CO2-neutral.
  • Troldtekt er Ørsted Energy klimapartner, da elektricitet til produktionen er baseret på vindstrøm fra havvindmølleparken ved Anholt.
  • Forarbejdningsaffald (smuld) fra produktionen hos Troldtekt transporteres til Aalborg Portland i de cementbiler, der ellers ville køre tomme tilbage efter levering af cement til Troldtekt. Derefter indgår smuldet i ny cement, som så bliver sendt til Troldtekt.
  • Cementen i pladerne sikrer, at pladerne er brandhæmmende.
  • Troldtekts produkter indeholder ingen skadelige eller allergifremkaldende stoffer, og derfor har produkterne opnået indeklimamærkning samt flere andre europæiske indeklimamærkninger såsom tyske Blauer Engel, svenske Sundahus og finske M1 med flere.

__________________________________________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • Cirkulære forretningsmodeller kræver ofte samarbejde på tværs af brancher ift. genanvendelse af både produkter og affald. Troldtekt oplever, at mange entreprenører faktisk gerne vil kildesortere affald på byggepladserne, men der mangler aktører på markedet, som kan se en forretningsmodel i at indsamle byggepladsaffald, tilbyde logistikløsninger fra byggepladser til producenter, og som kan aftage affaldet og genanvende dette. Det handler om at få etableret en business-case, som både giver grundlag for en forretningsmodel og samtidig er konkurrencedygtig med det nuværende set-up på affaldshåndtering på kommunale affaldsanlæg.
  • Det er kun 20 pct. af de danske skove, som er FSC®-certificerede, hvilket gør det svært for Troldtekt at skaffe nok FSC-certificeret træ. FSC garanterer, at træprodukter er socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvarlige over for skovbrug.
  • Maling til Troldtekts akustikplader indeholder små mængder biocid, hvilket bruges til at bekæmpe svampe, insekter osv. Det kan derfor være skadeligt for mennesker og miljø, hvis malingen anvendes forkert. Til gengæld forlænger biociderne malingens holdbarhed. Rest- og overskudsmaling, der opstår under produktionen, kan genanvendes til at male nye akustikplader. Ved at skifte til en maling uden biocider vil Troldtekt få et spild på tusindvis af liter maling om året, da den store risiko for infektion i biocidfri maling reducerer holdbarheden og derved muligheden for genanvendelse af maling.

Troldtekt og cirkulær økonomi

Troldtekts hjemmeside BusinessEurope's casebank