Vedvarende energi

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for bl.a. bioenergi, vindenergi, solenergi og andre energiformer, der adskiller sig fra fossile brændsler som kul og olie ved at være CO2-neutrale.

Troels Ranis, Branchedirektør
Ved at koble andre sektorer tættere til energisektoren vil det blive muligt at øge anvendelsen og udbredelsen af vedvarende energi. Sektorkobling vil kort sagt kunne sikre en hurtigere og mere omkostningseffektiv grøn omstilling. Troels Ranis, Branchedirektør