Vedvarende energi frem mod 2020

Med Energiaftalen fra foråret 2012 er der lagt op til en 35 pct. VE andel i 2020. Dette skal nås gennem en række i aftalen specificerede tiltag.

Foto: Getty

Med energiaftalen er der fastlagt konkrete energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020. Samtidig vil aftalen understøtte opfyldelsen af de EU-målsætninger, som Danmark har forpligtet sig til. Parterne bag energiaftalen vil vurdere finansieringen af initiativer i 2015 med henblik på videreførelse af initiativer frem mod 2020.

Aftalen medfører i 2020, at andelen af vedvarende energi øges til 35,5 pct., vindandelen øges til 49,5 pct. og bruttoenergiforbruget reduceres med 12,3 pct. Dette medfører en samlet CO2-reduktion på 34 pct. i 2020.   For at nå 2020-målet om 50 pct. vind i elforbruget lægger energiaftalen op til en massiv udbygning med havmøller, kystnære møller og landvindmøller.

For at sikre en billigere havmølleudbygning skal der iværksættes en indsats for mere effektive udbudsprocedurer på havmøller. Desuden lægges der op til, at pristillægget for landvindmøller skal aftrappes.

Læs mere

Energiaftalen 2020
Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

Vedvarende energi, energiafgifter og -tilskud samt energiaftalen. Koordinator for dansk energipolitik.

Relateret indhold