DI i Tyskland

DI har været til stede med et kontor i Tyskland siden 2019. Sidenhen har kontoret assisteret godt hundrede danske virksomheder på det tyske marked.

Sådan hjælper vi jer i Tyskland

DI's tyske kontor ligger i München, den rige del- og fristat Bayern, og dækker hele Tyskland igennem vores medlemmers aktiviteter og via et særdeles stærkt netværk både i nord og syd.

Alt afhængigt af, hvilket stadie virksomheden befinder sig på, kan DI Tyskland bistå med effektiv rådgivning og værktøjer. Dette involverer bl.a. at bistå medlemsvirksomheder med kompetent viden om markedet og ved udarbejdelse af branchespecifikke markedsrapporter samt vækstanalyser, relevant rådgivning omkring strategi og "go-to-market"-taktik, selskabsetablering og Interim Management m.v. på aftalte vilkår med vores medlemmer. Vi står til rådighed uanset om virksomheden er etableret på markedet eller skal i gang med eksport til Tyskland.

Vi Rådgiver Dig

DI er med jer gennem hele internationaliseringsrejsen.

Vi starter typisk op med en afklarende samtale om jeres behov og udvider derefter en konkret rådgivning. Udover DI's medlemsservice, tilbyder vi forskellige ydelser til hvert trin, uanset hvor i processen jeres virksomhed befinder sig.

Markedsanalyse

Tyskland er som bekendt et nærmarked og som det største og mest centrale land i Europa, også et af de mest ombejlede eksportmarkeder for de ni nabolande, der grænser op til Tyskland.

Det bedste beslutningsgrundlag for det tyske marked ligger i den forudgående analyse. Via vores research får vi identificeret et geografisk fokus fordelt på de 16 Bundesländer og giver inputs til jeres markeds- og produktsegmentering, etablerings- og salgsstrategi og investeringsbehov.

Kundesegmentering

Som et vigtigt element i salgsstrategien indgår jeres positionering på markedet.

Og denne positionering defineres af jeres kundesegmentering med indsigt i jeres eksisterende og kendte kundeportefølje sammenholdt med indsigt i det tyske kundepotentiale og deres kendetegn.

Stakeholderanalyse

Find ud af hvem, der er dine kerneinteressenter på det tyske marked.

Et overblik over jeres kerne interessenter på det tyske eksportmarked skaber et særdeles stærkt fundament i forhold til jeres strategi; både i forhold til at indgå partnerskaber, skabe værdifulde relationer til beslutningstagere og i forhold til jeres adgang til kundesegmentet og jeres profilering.

DI i Tyskland kan gruppere og prioritere disse interessenter med henblik på at skabe relationen til jer.

Konkurrentanalyse

Som et vigtigt element i strategien indgår jeres positionering i relation til jeres konkurrenter på markedet.

Ved at identificere og analysere jeres nærmeste konkurrenter på markedet, vil I få et stærkt redskab til at positionere jer og kunne tilpasse strategien – også i forhold til pris, produktegenskaber og service, hvor indsigten giver et klart billede om, hvordan I matcher det tyske marked og bedst kan differentiere jer.

Markedsforståelse

Det tyske marked kræver investering af dine ressourcer, og derfor er det vigtigt at have fuldt overblik over markedspotentialet og hvilke faktorer, der driver markedet.

En markedsanalyse og strategiarbejdet omkring markedet danner et stærkt beslutningsgrundlag, som giver overblik over de vigtigste kernefaktorer og hvordan disse faktorer har betydning for dit potentiale. 

Vi er dermed i stand til at give dig et øjebliksbillede og sætte en retning på vigtige trends, som et element af din langsigtede strategi.

Kulturforskelle

Forstå kulturforskelle og bring denne indsigt i spil som et stærkt redskab for dit narrativ og den måde du fremhæver dine værdibegreber.

Vi har gode erfaringer med at hjælpe danske virksomheder til at forstå de nuancer, som kan være udslagsgivende faktorer i den måde du præsenterer din virksomheds position og dine produkters værdibegreber. Det handler om selve historien bag din virksomheder, og hvordan du markedsfører dig over for et udvalgt tysk segment. Vi har overblik over de fine nuancer og guider dig i den rigtige retning, så du kan bruge det som en hjørnesten i din kommunikationsstrategi og marketingindsats.

Partnersøgning og samarbejde

Hvis du vil udbygge dit samarbejde på tværs af grænserne, så vil identificering og søgning af egnede partnere baseret på vores funktionsanalyse være et stærkt element til den rådgivning, som vi kan give dig.

På baggrund af selve funktionsanalysen kan vi afgrænse og præcisere udvalget til de mest egnede partnere i det tyske marked og udarbejde en samarbejdsramme, som kan skabe fundamentet for et stærkt partnerskab.

Som en del af vores rådgivning bliver du klædt på til mødet med den tyske forretningskultur og får dermed optimale samarbejdsbetingelser med din nye partner eller agent.

Mødeprogram, Workshops & Events

Markedsbesøg og mødeprogram

Udbyg dit netværk direkte i markedet med et individuelt markedsbesøg, hvor du møder potentielle interessenter. Ønsker du at få bedre indblik på det tyske marked, kan DI Tyskland stå for et planlægge dit markedsbesøg og sætte møder op for dig, hvor vi står for selve identificering og kontakt til potentielle interessenter og kundeemner.

Workshops

Afholdelse af workshops og seminarer kan tiltrække opmærksomhed til din virksomhed eller sektor. Benyt dig af vores ekspertise i facilitering og afholdelse af workshops i det tyske marked. Vi er med hele vejen – både i tilrettelæggelsen og facilitering af selve workshoppen – og vi står også gerne for at række ud til oplægsholdere, interessenter og deltagere – herunder også interessante sektor baserede cluster samarbejder. Vi faciliterer gerne møderne og deltager også gerne med vores faglighed og indsigt.

Events

Udover at hjælpe med opsætning af mødeprogram og afholdelse af workshops, tilbyder DI Tyskland adgang til vores egen stærke event portefølje, hvor vi har fokus på sektorer og temaer, som betegnes som interessante eksport åbninger for danske virksomheder.

De temaer, som vi især arbejder med i Tyskland er:

  • Energiewende og Energi Effektivitet i Industri og Bygninger
  • Digitalisering i Industri, Healt Care, Education

Virksomhedsoprettelse

Formkrav til etablering af selskab i Tyskland adskiller sig fra det danske, og derfor er det vigtigt at have den rigtige partner ved sin side i denne del af processen.

Vi har stor erfaring i selskabsetableringer, og vi har via vores stærke partnernetværk adgang til dygtige advokater, skattespecialister og bankforbindelser, som sikrer det rigtige setup for jeres datterselskab.

Med adresse, telefonnummer, fleksible kontor/møde faciliteter i München får virksomheden et særdeles stærkt setup fra start og assistance, hvor vi behandler alle indgående henvendelser og papirforhold på jeres vegne.

Rekruttering

En succesfuld rekrutteringsproces i udlandet kræver, at to specifikke nøglekriterier opfyldes; Brancheindsigt og Lokalindsigt

Både brancheindsigt og lokalindsigt er en del af DI Tysklands kerneekspertise.

Vi forstår jeres virksomhed og branche, og vi kender til de lokale forhold og rekrutteringsprocessen i Tyskland.

DI Tysklands konsulenter har erfaringer med international Search & Selection og er samtidig jeres partner ved onboaringprocessen - uanset om det er jeres nye salgsdirektør eller ingeniør til det tyske marked, og om I vælger en Shared Office-løsning med vores Rep. Office i München.

Vores tilstedeværelse i Tyskland vil forenkle processen idet vi omfavner kommercielle kulturforskelle og derved sikrer, at udvalget af kandidater matcher de formelle og personlige krav til stillingen på tværs af grænsen.

Interim Ledelse

Interim Directors & Officers (D&O) kan være aktuelt, hvor I mangler en vigtig nøglefunktion i en periode.

Det kan også bruges i forbindelse med etablering af selskab i Tyskland, som kræver en del af den danske ledelse. Blandt andet skal man forstå det juridiske grundlag og få kendskab til hæftelsesproblemstillingen og at registrering og ændringer i selskabet oftest kræver fysisk fremmøde.

Vi tilbyder vores medlemmer en Turn Key-løsning, hvor vi indtræder i disse forhold på vegne af vores medlemmer på Interims D&O's aftale eller på fuldmagtsvilkår. Dermed er du som virksomhed repræsenteret af Danmarks stærkeste internationale organisation - også i Tyskland.

Alle vores Interims D&O-aftaler indeholder og følger klare governance- og complianceregler således at du som virksomhed trygt kan fokusere på salg og leverancer.

Indsættelse af vores direktør i et tysk selskab i etablerings- og opstartsfasen sparer medlemsvirksomheden for den fysiske tilstedeværelse over for de tyske myndigheder, hvilket sparer tid og ressourcer (tilføj) og kan naturligvis udvides til en permanent løsning, hvor vi kan overtage den formelle administrationen af jeres datterselskab.

Hosting

Vi tilbyder 'Shared Office-kontorpladsmulighed' efter sommeren 2021.

Kontorfaciliteter

Vi tilbyder, at dine medarbejdere kan få adgang til vores skalerbare og fleksible kontofaciliteter.

Selskabsadministration

I forlængelse af vores ydelse 'Virksomhedsoprettelse' kan vi også overtage administrationen af jeres lønningsbogholderi.

Vi tilbyder dermed en løsning for jeres selskab, hvor vi overtager lønningsbogholderiet, da dette adskiller sig fra det danske system. Vi kan endda administrere løn for tyske ansatte, også selvom I ikke har etableret et tysk datterselskab.

21.02.22 Er du en virksomhed som kan (og vil) levere til tyske kunder eller ønsker at udbygge samarbejdet med tyske virksomheder, så er denne GO2Market Workshop det helt rigtige for dig. Workshoppen er rettet mod at stille dig endnu skarpere på det du allerede har sat dig for, hvor du efterfølgende står med din konkrete og handlingsorienterede eksportplan for Tyskland. Workshop i København d. 21 & 22. Februar

SMV: International - Nøglen til Tyskland

Udover at være DI's repræsentation i Tyskland, så indgår vi i en række projekter med fokus på eksportfremstød sammen med partnere fra dansk og tysk side. Dermed er DI Tyskland oplagt samarbejdspartner, hvor vi tilbyder en 'boots-on-ground' i forhold til projektets interessenter. Vi rådgiver deltagende virksomheder og organisationer inden for forskellige brancher og med forskellige udgangspunkter; både de etablerede og dem, som ønsker at starte op på det tyske marked.

Dermed er DI Tyskland engageret i en række Private-Public-Partnerships med en klar målsætning om at fremme eksportmulighederne for deltagende danske virksomheder og inden for relevante temaer som bæredygtighed, innovation og grøn omstilling/energi.


Nuværende projekter:

Hold dig opdateret

Kontakt DI i Tyskland

Ridlerstraße 31, D-80339 München

Telefon:+49 151 4252 9000
Åbningstider:

Se kontor
Robert P. Perz

Robert P. Perz

Chefkonsulent