Vi rådgiver dig Cases

Baby Dan – Digital markedsføring på eksportmarkeder skaber synlighed og produktdifferentiering

Dansk Industri er del af at implementere projektet Grøn Cirkulær Omstilling, der har til formål at hjælpe danske virksomher med at skabe internationalt udsyn. Som del heraf, afholdte DI USA sammen med Baby Dan et virtuelt event, der havde til formål at styrke fortællingen om virksomhedens cirkulære forretningsmodel.

Udfordringen: At skubbe til Baby Dans fortælling om sine grønne initiativer internationalt

I flere år har Baby Dan haft eksport og salg til USA, hvor de har haft stor succes med at få deres kvalitetsprodukter afsat. I 2021 stod virksomheden overfor at udvide deres direkte salgskanaler online og ville i den forbindelse gerne afprøve nye måder at italesætte produkternes og virksomhedens store cirkulære fokus. Formålet værende at få er bredere publikum i tale og skabe opmærksomhed blandt store indkøbere i USA.

Baby Dan havde dog inden GCO-forløbet kun begrænset erfaring med at skabe virtuelle event og hvordan man overfor et amerikansk publikum kan italesætte en cirkulær fortælling. Det var netop denne udfordring som arbejdet mellem DI USA og Baby Dan havde fokus på at løse.

Løsningen: Virtuelt event om fremtidens produkter til børn

I oktober 2021 afholdte DI USA og Baby Dan et fælles event, med oplæg fra både Baby Dan selv, danske samarbejdspartnere og Cradle to Craddle Product Innovation Institute. Forud havde DI USA og Baby Dan udviklet et narrativ som muliggjorde, at virksomheden kunne fortælle om de værdiskabende initiativer, de har søsat, og hvorfor deres produkter dermed havde noget ekstra at byde på.

”Ideen med et virtuelt event virkede tiltalende, fordi det er skalerbart og forholdsvist nemt at tilpasse andre markeder. Vi så derfor muligheden for at bruge forløbet som basis for andre lignede events i fremtiden. Vi valgte et digitalt event specifikt rettet mod forbrugere og forhandlere i USA. USA var en aktuel case, idet det er et marked, der stadig er relativt nyt for os som virksomhed. Det kort intensive forløb med kompetent støtte fra DI USA gav os mulighed for at indpasse forløbet i en travl hverdag, uden at gå på kompromis med kvaliteten.” Marianne Pia Jensen, Product Development Lead, Baby Dan.

Se eventen her: Next Generation: Exploring Circularity in Children’s Products on Vimeo

Resultatet: Replikerbare læringer som kan tages med til andre markeder

Resultatet af forløbet var, at Baby Dan fik udviklet og afprøvet et stærkt virtuelt narrativ under det digitale event, som derved har givet virksomheden værktøjer og en praktisk forståelse til at afprøve konceptet i andre sammenhænge.

”Det digitale event som vi har afholdt gennem GCO-samarbejdet har givet os både indsigt og praktisk erfaring. Under forløbet har vi brugt muligheden for at deltage i forskellige workshops, der gav os mere viden indenfor vores tema for det virtuelle event. DI USA fungerede som både tovholder og sparringspartner gennem forløbet. Vi oplevede en stor forståelse for Baby Dan som virksomheden og hele vejen igennem blev vi mødet med en struktureret tilgang og altid positiv energi. Den erfaring og konstruktive feedback vi har fået, tager vi med os videre. Vi har nu mod på at afprøve konceptet i nye sammenhænge.” Marianne Pia Jensen, Product Development Lead, Baby Dan.

Og med mere end 100 tilmeldte til Baby Dans digitale event var det tydeligt, at virksomhedens fortælling vakte stor interesse og genklang blandt både amerikanske og danske stakeholdere. Selvom forløbet er afsluttet og eventen afholdt, så levet fortællingen videre på diverse online platforme med stor interesse.

BabyDan fik som en del af det landsdækkende program, Grøn Cirkulær Omstilling, rådgivning fra på DI USA. På billedet ses en af BabyDans prisvindende sikkerhedsgirte, der kombinerer sikkerhed med æstetik og bæredygtighed. Foto: BabyDan

Om Grøn Cirkulær Omstilling

Projektet Grøn Cirkulær Omstilling går på tværs af alle brancher og skal hjælpe over 450 danske virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Projektet tilbyder hjælp med at udvikle en konkret plan for, hvordan deltagende virksomhed kan arbejde mere cirkulært, professionel branchekyndig konsulentstøtte og investeringsstøtte til indkøb af materiel og udstyr.

Læs mere om Grøn Cirkulær Omstilling her.

Om Baby Dan

Om Baby Dan: Udvikler, producerer og sælger sikkerhedsudstyr til børn i alderen 0-3 år. Virksomheden har 70 år erfaring i branchen og Baby Dan beskæftiger lidt over 110 medarbejdere fordelt på kontorer og produktioner i Låsby, Skovlund og England. 

Læs mere om Baby Dan på deres hjemmeside.

Om DI USA

DI har siden 2014 været fysisk tilstedeværende i New York og Washington D.C. DI USA, også kendetegnet som Danish Cleantech Hub, assisterer det grønne Danmark og er et offentlig-privat samarbejde, som både virksomheder, offentlige myndigheder og institutioner kan benytte. DI USA tilbyder at skabe grundlag for beslutninger på det amerikanske marked, og kan hjælpe med alt fra markeds- og kundeforståelse, udarbejde forretningsplaner eller hjælp til at identificere den rette partner for din virksomhed.

Læs mere om DI USA her

Mads Engel Pedersen
Mads Engel Pedersen
Skrevet af:

Mads Engel Pedersen Mads Engel Pedersen