Udviklingssamarbejde

DI arbejder med erhvervsorganisationer i hele verden. Sammen skaber vi bæredygtig vækst og gode jobs i udviklingslande og på fremtidens vækstmarkeder.

Danske erfaringer skaber bæredygtig vækst
DI indtager en aktiv rolle i dansk udviklingsbistand, fordi et sundt erhvervsliv er en forudsætning for bæredygtig vækst og gode job (FN's verdensmål nr. 8). Vi bidrager med erfaringer fra det danske arbejdsmarked og viden om de betingelser, der skal være til stede for at udvikle og drive sunde virksomheder.

Tætte partnerskaber
Vi arbejder i partnerskaber med udenlandske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer og i tæt samarbejde med fagbevægelsen, myndigheder og NGO'er for sammen at forme strukturerne for langsigtet bæredygtig udvikling.

Unikt markedskendskab
Gennem vores udviklingsprojekter har DI en unik adgang til markeder, som på kort eller lang sigt kan blive interessante for danske virksomheder, og hvor danske erhvervsinteresser kan bidrage til lokal udvikling og vækst.

Finansiering
DI’s udviklingssamarbejder er støttet af dansk udviklingsbistand og internationale donorer og foregår i hele verden.

Nyheder

Publikationer

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk