DHI Group – Unik indgangsvinkel til NYC beslutningstagere resulterede i nye projekter!

Et fokuseret og unikt netværk, bestående af fagrelevante og politiske NYC aktører, hjalp DHI Group med at få hul på bylden på et NYC-marked karakteriseret af bureaukrati og tillidsbaseret forretningskultur.

Udfordringen: Adgang til relevante beslutningstagere

DHI Group’s mangeårige erfaring indenfor vand og miljø, samt virksomhedens høje ambitioner om øget internationale markedsandele, har været udgangspunktet for interessen for det amerikanske marked. En interessant indgangsvinkel til dette marked har været New York, der med sin progressivitet indenfor grøn omstilling har vist sig at være det mest lukrative marked i USA ift. DHI Group’s services. En anden væsentlig parameter i NYC markedet, bureaukrati, blev dog meget hurtigt en realitet for virksomheden, der havde udfordringer med at identificere og trænge igennem til relevante beslutningstagere i New York.

Løsning:  DI’s kontor i New York

DI’s kontor i New York har siden 2015 arbejdet ihærdigt på at opbygge det stærke netværk, som i dag giver DI’s medlemmer unikke indgangsvinkler til nøglepersoner indenfor både den private og offentlige sektor. DI’s kontor i New York identificerede hurtigt de mest relevante beslutningstagere for DHI Group og organiserede efterfølgende skræddersyede rundbordsmøder mellem virksomheden og NYC bureauer indenfor vand og miljø.

Resultat:  DHI sikrede pilotprojekt med NYC Department of Environmental Protection

Med DI’s assistance og unikke netværk i New York fik DHI Group positioneret sig som en del af det danske, grønne narrativ og fik øget kendskabsgraden til virksomhedens miljøfokuserede services blandt relevante beslutningstagere i New York. De nye relationer og indgangsvinkler til beslutningstagere i New York resulterede konkret i nye vundne projekter, herunder et pilotprojekt med NYC Department of Environmental Protection.

DHI Group har med DI’s assistance fået mulighed for at indtage nye platforme, der giver mulighed for at øge kendskabsgraden til virksomhedens services overfor relevante beslutningstagere i New York, og USA generelt.

Om DHI Group

DHI Group er en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation og er specialister i vandmiljø. Med afsæt i virksomhedens danske og internationale forskningsviden tilbyder virksomheden en bred vifte af rådgivningsydelser, modelleringsværktøjer, laboratorietest, fysiske modelforsøg samt feltopmålinger og moniteringsprogrammer.

DHI Group, som er selvejende, har på verdensplan mere end 1100 vidensmedarbejdere i 30 lande, med hovedkontor i Hørsholm, Danmark. 

Læs mere om DHI Group på virksomhedens hjemmeside

Det hjalp DI med:

  • Kendskab til New York som marked.
  • Indgangsvinkel til unikke og relevante beslutningstagere i New York via DI’s netværk i New York.
  • Organisering af skræddersyede rundbordsmøder mellem DHI og relevante fagfolk, potentielle samarbejdspartnere og beslutningstagere fra New York. 
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret indhold