Medarbejdermobilitet

Når din virksomhed skal udsende jeres medarbejdere til et andet land i en periode, er der en lang række regler og krav, I skal forholde jer til. Det gælder også, når der kun er tale om en ganske kort periode i eller udenfor EU – uanset om medarbejderen skal levere en tjenesteydelse, ud på en koncernintern udstationering, ansættes lokalt eller arbejde remote fra udlandet. Læs mere her på siden, hvordan du kan købe adgang til guides og rådgivning.

Hvad gælder i udlandet ved udstationeringer?

Overordnet kan man sige, at hvert land har sine egne regler. Selv inden for EU er der store forskelle, hvad angår regler for tjenesteydelser. Undersøger man ikke reglerne på forhånd, risikerer man at give tilbud på et forkert grundlag, og ender med en underskudsforretning. Oveni kan virksomheden blive idømt store bøder, og medarbejderne får ubehageligheder og måske endda et skattesmæk.

Først skal der afgøres, om der er tale:

 • en kort  eller  længerevarende udstationering (f.eks. én dag, flere måneder eller et 3-årigt projekt i udlandet)
 • en selvstændig opgave  eller  en arbejdsudlejekontrakt

Det har nemlig indflydelse på svarene på de nedenstående tjekliste-punkter. Selv om listen ikke er udtømmende, vil der typisk være tale om følgende:

 • registreringer og anmeldelser
 • overenskomster og ansættelsesforhold
 • social og sygesikring
 • arbejdsmiljøregler
 • virksomheds- og personskat
 • moms
 • særlige juridiske forhold i det pågældende land

Udfordringer kan opstå selv ved ganske korte opgaver i udlandet, hvor en montør kun skal af sted i nogle få dage for at udføre montage eller service på virksomhedens produkter. Eksempelvis når arbejdslandet mener, der er tale om en udstationering, som skal registreres i deres nationale register for udenlandske tjenesteydere.

Vi kan vejlede dig om disse forhold med udgangspunkt i vores guides og værktøjer og i din konkrete situation. Denne service kræver et abonnement, som du finder på siden her. Ved behov for personalejuridisk rådgivning om udstationering, kan der findes mere information her.

Hvad hvis min medarbejder arbejder hjemmefra i udlandet (remote work)?

Flere medarbejdere ønsker mulighed for at arbejde hjemmefra i udlandet, og flere virksomheder vil udvide deres forretning til andre lande gennem den udenlandske medarbejders hjemmearbejdsplads.

Når medarbejderne arbejder i udlandet, er der flere forhold, der har indflydelse på, hvilke regler medarbejderen bliver omfattet af, og hvilke pligter arbejdsgiveren skal efterleve - også selvom medarbejderen arbejder fra deres hjem i udlandet. Medarbejderens tilstedeværelse kan betyde, at virksomheden etablerer fast driftssted, hvilket kan udløse skattepligt i arbejdslandet.  

Vi hjælper virksomheder med løsninger, når medarbejderne ønsker at arbejde hjemme fra udlandet, når virksomheden ikke er etableret i medarbejderens hjemme-arbejdsland. Medarbejderne kan blive ansat via DI´s Own Man In, hvor DI er er repræsenteret med egne kontorer i flere lande. Læs mere om ”Own Man In” her. I de lande, hvor DI ikke har egne kontorer, kan ansættelse af medarbejdere til remote work også ske via DI´s lokale partnere. Kontakt os for nærmere information og vejledning.

Der vil altid blive foretaget en vurdering af, hvorvidt jeres ønskede remote work-case  kan lade sig gøre ud fra de lokale regler.

Hvilke lande har DI-guides landespecifikke guides til?

DI har på nuværende tidspunkt landespecifikke guides for følgende lande:

 • Tyskland
 • Sverige
 • Norge
 • Tyskland
 • Grønland
 • Færøerne
 • United Kingdom

Få at få adgang til guides og rådgivning skal du være abonnent.

Hvad med de lande, hvor der ikke er landespecifikke guides?

Vi tilbyder to generelle guides og værktøjer til de lande, hvor DI ikke har landespecifikke vejledninger.

Som abonnent kan du downloade to tjeklister:

 • Tjeklisten for midlertidige opgaver i EU/EØS
 • Tjeklisten for midlertidige opgaver i lande uden for EU/EØS

Disse fungerer som guides og tjeklister, der hjælper jer med at ”komme hele vejen rundt” om de vigtigste risici inden en forestående opgave i udlandet.

Ud over at afdække de opmærksomhedspunkter, der er knyttet direkte til udstationering af medarbejdere, hjælper værktøjerne med at opdage de ”afledte” pligter, som kan påvirke din virksomheds mulighed for at arbejde i udlandet, eller regler, som kan føre til en bøde ved manglende overholdelse. Tjeklisten hjælper også med at undersøge fordyrende regler, så virksomheden får afgivet tilbud på en opgave på et oplyst grundlag og mindsker risikoen for uventede omkostninger.

 

Særlige vejledninger til byggeriet udarbejdet for Norge, Sverige, Tyskland samt Færøerne og Grønland

Typisk industri-arbejde kan være en bygge- og anlægsopgave i udlandet. Vi har udarbejdet særlige vejledninger til byggeriet udarbejdet for Norge, Sverige, Tyskland samt Færøerne og Grønland.

DI Byggeri og DI International Business Development har udarbejdet særlige landevejledninger for Norge, Sverige, Tyskland samt Færøerne og Grønland. Læs mere her.

Vejledningerne er målrettet bygge- og anlægsopgaver. Men andre virksomheder skal være opmærksomme på, at opgaver i udlandet, der er knyttet til en bygge- eller anlægsopgave – eksempelvis  montage i forbindelse med et nybyggeri – kan være underlagt byggeriets regler.

Det kan blandt andet betyde ekstra krav til registreringer i arbejdslandet eller krav til identifikationskort for at få adgang til byggepladsen. I Sverige er der ID06-kortet og i Norge HMS-kortet, hvor der stilles mange krav til fremvisning af dokumentation for virksomhedens og medarbejderens registreringer i arbejdslandet, før kortet kan udstedes. I nogle lande stiller myndighederne krav om fremvisning af A1-attest, for at medarbejderen kan komme ind på byggepladsen. 

Kan DI hjælpe med rådgivning ved lokalansættelse eller selskabsetablering i udlandet?

På markeder, hvor DI er repræsenteret med eget kontor, kan DI hjælpe med lokal selskabsetablering og hjælpe med ansættelse af medarbejdere.

Gennem DI's populære "Own Man In"-ydelse tilbydes bl.a., at du kan få lokalansatte i et givent marked uden at opstarte et datterselskab. Vi hjælper med rekruttering og kan også tilbyde attraktive kontorfællesskaber.

I resten af verden, hvor DI ikke er repræsenteret, kan vi hjælpe virksomheder via DI´s verdensomspændende netværk af lokale partnere.

Læs mere om muligheden for lokalansættelse i udlandet uden datterselskab.

Læs mere om mulighederne for rådgivning til opstart, drift og vækst i udlandet.

 

Seneste nyheder

Anita Kurowska Larsen

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

Rådgiver virksomheder om udstationering af medarbejdere - og kan hjælpe dig med praktisk rådgivning, når du skal udstationere medarbejdere i udlandet.