15.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Parter i fælles kamp for national mindsteløn

Arbejdstagerne, arbejdsgiverne og parlamentet i Uganda er enige: indfør lovfæstet mindsteløn. Nu mangler blot præsidentens godkendelse.

Efter flere års kamp har Ugandas parlament vedtaget at indføre en lovfæstet mindsteløn, der skal gælde for alle lønmodtagere i landet. Det sker efter et langvarigt fælles pres fra fagbevægelsens og arbejdsgivernes organisationer.

Arbejdsmarkedsorganisationer vurderer, at flere millioner arbejdere, især på det uformelle arbejdsmarked, kan komme ud af ekstrem fattigdom og blive sikret mere anstændige arbejdsvilkår. 

Yazidi Baligasima fra hovedorganisationen NOTU (National Organisation of Trade Unions) siger:

“Det er en stor sejr og enorm milepæl for fagbevægelsen”, siger han.

Og begejstringen bakkes op af direktøren i Ugandas arbejdsgiverorganisation FUE (Federation of Uganda Employers), Douglas Opio:

“Det er en enorm landvinding. Vi har haft denne diskussion i årevis, uden at den har rykket sig ud af stedet. Dette er et stort skridt i den rigtige retning.”

230 kroner og en kontrakt

Det forventes, at mindstelønnen i det fattige Uganda kommer til at ligge på omkring 130.000 shillings om måneden. Det svarer til cirka 230 danske kroner. Samtidig bliver det sikret, at arbejderne vil få rigtige ansættelseskontrakter og ikke bare en uforpligtende mundtlig aftale, som hidtil har været det almindelige, oplyser Douglas Opio.

Yazidi Baligasima påpeger, at op mod 40 procent af arbejderne i Uganda vil få glæde af en mindsteløn, der er højere end 130.000 shilling. For mange arbejdere vil det betyde en fordobling af deres månedsløn.

Organisationernes pres for at få vedtaget en mindsteløn er støttet af Ulandssekretariatet og Dansk Industri På dansk initiativ har NOTU og FUE iværksat en undersøgelse af forskellige dele af arbejdsmarkedet, og de to organisationer er blevet enige om, hvordan mindstelønnen teknisk skal fungere. Og det udspil er indarbejdet i loven.

Mindsteløn bidrager til vækst

Regeringen og ikke mindst Præsident Museveni har hidtil afvist at indføre mindsteløn. Regeringen har haft den opfattelse, at en garanteret mindsteløn vil skade konkurrenceevnen og skræmme udenlandske investorer væk.

Men hverken NOTU eller arbejdsgiverorganisationen FUE er enig i den vurdering.

NOTU har undervejs i processen påpeget, at seriøse investorer foretrækker stabilitet og specifikke minimumstandarder. Ligeledes har NOTU argumenteret for, at det vil øge den samlede vækst og velstand i landet, når fattigdommen formindskes.

Douglas Opio fra arbejdsgivernes organisation FUE er enig i den vurdering:

“Jeg tror ikke, at minimumslønnen vil få nogen negativ effekt,” siger han. Han peger på, at arbejdsgiverne gerne vil af med rygtet om, at de udnytter arbejderne og blæser på samfundsudviklingen. Og så tror han på, at mindstelønnen vil motivere arbejderne mere og være med til at øge produktiviteten i virksomhederne.

“Vi har en talemåde, at ”hvis arbejdsgiverne foregiver at betale, så foregiver arbejderne at arbejde”.  Det får man ikke nødvendigvis det bedste udbytte af,” siger Douglas Opio.

Nu venter organisationerne spændt på at se om deres fælles pres og godkendelsen fra Ugandas parlament får præsident Museveni til at ændre mening og ophæve forslaget om minimumsløn til lov.Rich Text

Relateret indhold